• SLNIEČKA – 3 – 4 ročné deti

     Triedne učiteľky: Daniela Bartáková

                                  Daniela Cibiková

     SOVIČKY – 3 – 4 ročné deti

     Triedne učiteľky: Ivana Chudá

                                  Michaela Jancovková

     LIENKY – 4 – 5 ročné deti

     Triedne učiteľky: Mgr. Jana Baginová

                                  Mgr. Helena Trošková

     ŽABKY – 4 – 5 ročné deti

     Triedne učiteľky: Mgr. Simoneta Balážová Stankovská

                                  Mgr. Monika Mojtová

     LÍŠTIČKY- 5 – 6 ročné deti

     Triedne učiteľky: Mgr. Lenka Hrudkayová

                                  Dominika Poliaková

     SLIMÁČIKY - 5 – 6 ročné deti

     Triedne učiteľky: Mária Cibičková

                                  Bc. Ivana Karasová        

     VČIELKY - 5 – 6 ročné deti

     Triedne učiteľky: Bc. Ivana Holbová

                                  Bc. Katarína Štefancová