•    Overovanie metodík

    •    V rámci NP IT Akadémia aj naša škola overuje metodiky v týchto predmetoch:

        INFORMATIKA     Mgr. Rastislav PECUŠ

        MATEMATIKA      Ing. Zuzana DAŇOVÁ, Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁ

        BIOLÓGIA            Mgr. Marianna KOŠÚTOVÁ

        CHÉMIA                Mgr. Marianna KOŠÚTOVÁ

        FYZIKA                  Ing. Zuzana DAŇOVÁ

        GEOGRAFIA         Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁ, Mgr. Martina MARTIŠKOVÁ [2017/2018]