•  

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     JÚN

     1

      

     IT krúžok [informatika]

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     2

     22.06.2021

     Deň s IT Akadémiou

     IT Scilab 2

     Mgr. Pecuš

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     MÁJ 2021

     1

     19.05.2021

     21.05.2021

     26.05.2021

     28.05.2021

     IT krúžok [informatika]

     IT SCILAB 1

     Mgr. Pecuš

     2

     14.04.2021

      

     Ako mi robot rozumie a ako ja rozumiem robotovi [INF]

     IT SCILAB 1

     Mgr. Pecuš

     3

     22.04.2021

      

     Kde/v čom ma robot zastúpi [INF]

     IT SCILAB 1

     Mgr. Pecuš

      

      

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     APRÍL 2021

     1

     09.04.2021

     16.04.2021

     23.04.2021

     IT krúžok [informatika]

     videokonferenčne

     Mgr. Pecuš

     2

     14.04.2021

      

     Grafy okolo nás

     videokonferenčne

     Mgr. Pecuš

     3

     22.04.2021

      

     Náhrdelníky podľa grafov

     videokonferenčne

     Mgr. Pecuš

     4

     27.04.2021

      

     Mapa MHD

     videokonferenčne

     Mgr. Pecuš

      

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     MAREC 2021

     1

     05.03.2021

     12.03.2021

     19.03.2021

     26.03.2021

     29.03.2021

      

     IT krúžok [informatika]

     videokonferenčne

     Mgr. Pecuš

     2

     16.03.2021

      

     Štatistické výpočty ľahko a rýchlo [overovanie INF]

      

      

     videokonferenčne

      

     Mgr. Pecuš

     3

     23.03.2021

     Výstupný projekt [overovanie INF]

      

     videokonferenčne

      

     Mgr. Pecuš

      

      

      

      

      

      

      

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     FEBRUÁR 2021

     1

     23.02.2021

     ČO VIEME ZISTIŤ Z TABULIEK [OVEROVANIE INF - videokonferenčne]

     8.B

     Mgr. Pecuš

     2

      24.02.2021

     ZOBRAZUJEME TABUĽKOVÉ DÁTA POMOCOU GRAFU [INF]

     8.B

      Mgr. Pecuš

     3

       25.02.2021

      FILTRUJEME DÁTA [INF]

     8.A

      Mgr. Pecuš

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     JÚN 2020

     1

     23.06.2020

     DIGIT. TECHNOLÓGIE [Programovanie a 3D tlač 5. ročník]

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     2

      25-26.06.2020

      Workshop 1

     IT Scilab 1

      Mgr. Pecuš

     3

       25-26.06.2020

      Workshop 2

     IT Scilab 1

      Mgr. Pecuš

     4

       25-26.06.2020

      Workshop 3

     IT Scilab 1

      Mgr. Pecuš

     5

      25-26.06.2020

      Workshop 4

     IT Scilab 1

      Mgr. Pecuš

     6

       25-26.06.2020

      Workshop 5

     IT Scilab 1

      Mgr. Pecuš

     7

      25-26.06.2020

      Workshop 6

     IT Scilab 1

      Mgr. Pecuš

     8

      22.06.2020

      3D modelovanie a tlač 3 INF

      IT Scilab 1

      Mgr. Pecuš

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     MAREC

     1

     3.3.2020

     IT krúžok [informatika]

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     2

     4.3.2020

     IT krúžok [fyzika

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

     3

     6.3.2020

     3D modelovanie a tlač 2 INF

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     4

     13.3.2020

     3D modelovanie a tlač 3 INF

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     5

      

     Kladné mínus MAT

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

     6

      

     Klamár, klamár MAT

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

     7

      

     Pulz matematicky MAT

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

     8

      

     Výrazy v obrázkoch MAT

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

     9

      

     Môj vysnívaný dom MAT

     IT Scilab 2

     Ing. Poláčková

     10

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     FEBRUÁR

      1

     4.2.2020

     11.2.2020

     18.2.2020

     IT krúžok [informatika]

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      2

     5.2.2020

     12.2.2020

     19.2.2020

     IT krúžok [fyzika]

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      3

     6.2.2020

     Ťažisko 2 (Ako udržať rovnováhu?) - FYZ

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      4

     19.2.2020

     Názvoslovie anorganických zlúčenín CHE

     IT Scilab 2

     Mgr. Košútová

      5

     21.2.2020

     Skúmanie skupenských zmien (topenie, tuhnutie) FYZ

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      6

     18.2.2020

     Workshop pre žiakov IT Akadémia (CVTI)

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      7

     17.2.2020

      Aké je to sladké? 1 CHE

     IT Scilab 2

     Mgr. Košútová

      8

     20.2.2020

      Aké je to sladké? 2 CHE

     IT Scilab 2

     Mgr. Košútová

      9

      21.2.2020

      3D modelovanie a tlač 1 INF

      IT Scilab 1

      Mgr. Pecuš

      10

      24.2.2020

      Workshop pre žiakov ZŠ Digitálne technológie

      IT Scilab 1

      Mgr. Pecuš

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     JANUÁR

      1

     14.1.2020

     21.1.2020

     28.1.2020

     IT krúžok [informatika]

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      2

     15.1.2020

     22.1.2020

     29.1.2020

     IT krúžok [fyzika]

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      3

     10.1.2020

     Čo znamenajú tieto čísla? 90/60 100/70 120/80 140/90 150/100-BIO

     IT Scilab 2

     Mgr. Košútová

      4

     14.1.2020

     Ako vzniká tekuté zlato? - BIO

     IT Scilab 2

     Mgr. Košútová

      5

     20.1.2020

     Ťažisko 1 (Ako udržať rovnováhu?) - FYZ

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      6

     23.1.2020

     Úvod do programovania: bbc micro:bit (4. ročník)

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      7

     21.1.2020

     Test bádateľských spôsobilostí 7A

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      8

     22.1.2020

     Test bádateľských spôsobilostí 8A

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      9

     24.1.2020

     Test bádateľských spôsobilostí 8B

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      10

     24.1.2020

     Test bádateľských spôsobilostí 7B

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      11

     28.1.2020

     Test informatického myslenia 7A

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      12

     30.1.2020

     Test informatického myslenia 7B, 9A

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      13

     31.1.2020

     Test informatického myslenia 8A,

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      14

     31.1.2020

     Test informatického myslenia 8B

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      15

     30.1.2020

     Test bádateľských spôsobilostí 9A, 9B

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      

      

      

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     DECEMBER

      1

     03.12.2019
     10.12.2019
     17.12.2019

     IT krúžok [informatika]

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      2

     04.12.2019
     11.12.2019

     IT krúžok [fyzika]

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      3

      10.12.2019

      Číslujeme rímskymi číslicami - MAT

      IT Scilab 2

     Ing. Poláčková

      4

      05.12.2019

      Minerálne vody - CHE

      IT Scilab 2

     Mgr. Košútová

      5

      11.12.2019

      Spoznaj PSP - CHE

      IT Scilab 2

     Mgr. Košútová

      6

      12.12.2019

      Čo hovoria listy? - BIO

      IT Scilab 2

     Mgr. Košútová

      7

      10.12.2019

      Prenos náboja - FYZ

      IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      8

      12.12.2019

      Tiene okolo nás - FYZ

      IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      9

      12.12.2019

     Tablety na hodine INF - 1. stupeň

      IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      10

      

      

      

      

      11

      

      

      

      

      12

      

      

      

      

      13

      

      

      

      

      14

      

      

      

      

      15

      

      

      

      

      

      

     P.Č.

     DÁTUM

     AKTIVITA

     TRIEDA

     ZODPOVEDNÝ/Í

     NOVEMBER

      1

     05.11.2019

     12.11.2019
     19.11.2019

     26.11.2019

     IT krúžok [informatika]

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      2

     06.11.2019

     13.11.2019
     21.11.2019

     28.11.2019

     IT krúžok [fyzika]

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      3

     18.11.2019

     Názvy a značky prvkov - CHE

     IT Scilab 2

     Mgr. Košútová

      4

     27.11.2019

     Periodická sústava prvkov - CHE

     IT Scilab 2

     Mgr. Košútová

      5

     25.11.2019

     Zlomkohra - MAT

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      6

     21.11.2019

     Zrkadlo - FYZ

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

      7

     27.11.2019

     Matematická skratka I - MAT

     IT Scilab 2

     Ing. Poláčková

      8

      27.11.2019

     Matematická skratka II - MAT

     IT Scilab 2

     Ing. Poláčková

      9

      14.11.2019

     V.I.P. Odmocnina I - MAT

     IT Scilab 2

     Ing. Poláčková

      10

      14.11.2019

     V.I.P. Odmocnina II - MAT

     IT Scilab 2

     Ing. Poláčková

      11

      08.11.2019

      Etické aspekty IKT I - INF

      IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      12

      15.11.2019

      Etické aspekty IKT II- INF

      IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      13

      22.11.2019

      Autorské práva - INF

      IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      14

      14.11.2019

      LEGO MINDSTORM EV 3 - 4AB

      IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

      15

      november 2019

      SETERRA 7AB - GEO

       IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     16

     november 2019  LEGO V ŠKD IT Scilab 1 Mgr. Pecuš

      

      

     P.č.

     Dátum

     Aktivita

     Trieda

     Zodpovední

     1

     8.10.2019

     IT krúžok [informatika]

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     2

     9.10.2019

     IT krúžok [fyzika]

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

     3

     10.10.2019

     Pro-bot 4.B

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     4

     10.10.2019

     Pro-bot 4.A

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     5

     10.10.2019

     Inštalácia meteostanice

     ---

     ---

     6

     15.10.2019

     IT krúžok [informatika]

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     7

     16.10.2019

     IT krúžok [fyzika]

     IT Scilab 2

     Ing. Daňová

     8

     18.10.2019

     Ako sa mení les? -overovanie BIO

     IT Scilab2

     Mgr. Košútová

     9

     10

     11

     22.10.2019

     23.10.2019

     23.10.2019

     IT krúžok [informatika]

     IT krúžok [fyzika]

     Úvod do Lego Mindstorm EV3

     IT Scilab 1

     IT Scilab2

     IT Scilab 1

     Mgr. Pecuš

     Ing. Daňová

     Mgr. Pecuš

     12

     25.10.2019

     Čím dýchajú rastliny-overovanie BIO

     IT Scilab2

     Mgr. Košútová

     13

     29.10.2019 IT krúžok [informatika] IT Scilab 1 Mgr. Pecuš