• Informácie k PLATBÁM

    • Stravné od 01.01.2023  na školský rok 2022/2023

     Stravné  Základná škola

     Obed

     I. stupeň

     II. stupeň

     deň

     1,50€

     1,70€

     za mesiac

     30,00 €

     34,00 €

     Stravné Materská škola

     Deň

     desiata

     obed

     olovrant

     spolu

     Denná strava

     0,45€

     1,10€

      

     1,55 €

     Celodenná Strava

     0,45 €

     1,10 €

     0,35 €

     1,90 €

     Za mesiac

     denná strava

     31,00€

      

      

     celodenná strava

     38,00€

      

      

      

      

      

      

      

     Stravné do 31.12.2022  na školský rok 2022/2023

     Strava v Škole

     Obed

     I. stupeň

     II. stupeň

     deň

     1,15 €

     1,23 €

     za mesiac

     23,00 €

     24,60 €

     Stravné  Materská škola

     Deň

     desiata

     obed

     olovrant

     spolu

     Denná strava

     0,36 €

     0,85 €

      

     1,21 €

     Celodenná Strava

     0,36 €

     0,85 €

     0,24 €

     1,45 €

     Za mesiac

     denná strava

     24,20 €

      

      

     celodenná strava

     29,00 €

                

                      kuchárka 1

          


     Poplatok za stravu treba uhradiť na toto číslo účtu.

     IBAN : SK 97 0200 0000 0016 4483 8356

     Do poznámky treba napísať meno a priezvisko stravníka, triedu /napr. Jožko Veselý, 1.A/

                                              

     Kontakt na jedáleň  : telefónne číslo 0905 992 114

                              jedalen@zspruske.sk

                  Platby za stravu treba v septembri uhradiť aj za október.