• Francúzsko/France 2014

    • MOBILITA PROJEKTU COMENIUS 3R

      

     Návšteva francúzskej partnerskej školy v Normandii

      

     V poradí štvrtej a zároveň poslednej návštevy v rámci projektu Comenius RRR v dňoch 27. septembra – 5. októbra 2014 usporiadanej francúzskou partnerskou školou Lycee Charles Tellier v Condé-sur-Noireau, Francúzsko, sa zúčastnilo päť žiačok ôsmeho ročníka (M. Tartottová, V. Juríčková, M. Psotová, V. Rajníková, M. Krajčiová) v sprievode jedného učiteľa (Mgr. Hlaváčová).  

     Keďže od začiatku realizácie projektu Comenius na našej škole sme vyslali do zahraničia až 47 žiakov a učiteľov, na cestu do Normandie nezostávalo veľa financií. Aby sme ušetrili, prvýkrát sme nešli letecky, ale diaľkovým autobusom spolu s maďarskou partnerskou školou S. Telekiho z Érdu. Ku maďarskej delegácii v počte 16 žiakov a 4 učiteľov sme sa pripojili v blízkosti rakúskej diaľnice  pri Parndorfe v sobotu 27. septembra o 9. hodine. Po celodennej ceste sme sa ubytovali na jednu noc v mládežníckom hoteli Youtel Jugendhotel v nemeckom Bittburgu. Po raňajkách sme pokračovali v ceste do Normandie cez Belgicko.

     Naše 13-14-ročné študentky boli po príchode do sídla školy Lycée Ch. Tellier v Condé-sur-Noireau ubytované v 5 rodinách francúzskych študentiek vo veku 14-15 rokov. Jedna z našich žiačok si dokonca spolu so svojou francúzskou hostiteľkou vyskúšala bývanie na internáte.  Dievčatá sa so svojimi hostiteľkami spojili už pred cestou prostredníctvom Facebooku, o svojej dočasnej rodine teda mali dostatok informácií. Sprevádzajúca učiteľka Mgr. Hlaváčová bola ubytovaná v súkromí u francúzskej učiteľky pani Helene Labiche v susednom mestečku Clécy, zatiaľ čo maďarskí učitelia mali prenajatú vidiecku chatu.

     Od prvého dňa nášho pobytu na škole v Normandii nám naši hostitelia pripravili zaujímavý program, ktorý korešpondoval s hlavnými myšlienkami prebiehajúceho Comenius projektu. Po oficiálnom privítaní riaditeľom školy sme sa z prezentácie dozvedeli o škole a študijnom zameraní lýcea, na ktorom sa pripravujú pre budúce povolanie budúci energetici, inštalatéri, bezpečnostní technici atď.,  ako aj budúci inžinieri. Dozvedeli sme sa napríklad, že na škole študuje 550 žiakov, z toho 200 je ubytovaných na internáte; pracuje tu 60 učiteľov z celkových 120 zamestnancov.

     Mesto Condé malo v minulosti tlačiareň: v súčasnosti je v nej zriadené Múzeum tlače, typografie a poézie, kam nás zaviedli naši hostitelia. Tu si študenti mohli názorne vyskúšať celý proces, akým sa tlačili plagáty a pozvánky kedysi, bez použitia počítačov. Neskôr celú zahraničnú delegáciu veľmi srdečne privítali na radnici, kde sme mali možnosť dozvedieť sa ďalšie zaujímavosti o meste a jeho aktivitách (počet obyvateľov 5800, 2500 zamestnaných v priemysle, a pod.) Po obede v školskej jedálni sa naši študenti zúčastnili tvorivých dielní v spoločenskej miestnosti lýcea. Hostitelia rozdelili návštevu na skupiny a  každej pridelili francúzskych študentov, s ktorými spoločne pracovali na jednotlivých stanoviskách. Aktivity zahŕňali výrobu a zdobenie držiakov na perá z použitého kartónu, zhotovenie plagátu s tematikou 3R, čistenie a filtráciu riečnej vody,  skomponovanie projektovej melódie/piesne použitím nástrojov zhotovených z odpadu a napokon písanie odkazov  a či predpovedí do projektovej časovej kapsule, ktorá putuje z jednej školy do druhej a na Slovensko vráti sa na jar 2015.

     V utorok sa projektové aktivity presunuli do neďalekej chránenej krajinnej oblasti La Roche d'Oëtre, ktorá nám svojou scenériou pripomínala našu CHKO Biele Karpaty. Tu naše sily a odvahu preverila lanová dráha s rozličnými stupňami náročnosti. Po krátkom zaškolení ohľadom bezpečného istenia sa naše dievčatá v sprievode francúzskych gentlemanov a svojich hostiteliek vydali na jednotlivé nadzemné trasy v jedľovom lese. Francúzi im pomáhali a usmerňovali, ako len vedeli. Bola to super aktivita, ktorou sa podarilo prekonať aj posledné bariéry. Posilnení chutnou francúzskou bagetou, ktorou vyzbrojila všetkých študentov hosťujúca škola, sme mali možnosť zhliadnuť výstavu recykloumenia autorky Marty Castellanos s názvom Transitions, dočasne situovanú v správnej budove spomínanej CHKO. Nasledoval zostup ku rieke a krátka prechádzka spestrená pokusom o Land Art – umenie v prírode. Študenti boli rozdelení do skupín a ich úlohou bolo vytvoriť obrázok z nájdených prírodnín.

     V stredu bola na programe návšteva očarujúceho opátstva Abbaye des Dammes v Caen založeného v 11. storočí kráľovnou Mathildou. Po krátkej návšteve zachovalého mestského hradu a opevnenia z doby Williama Dobyvateľa naše kroky smerovali za mesto do modernej a ekologickej čističky odpadových vôd Caen La Mer. Svojou rozlohou 30 futbalových ihrísk dokáže za hodinu vyčistiť odpadovú vodu vyprodukovanú 240 000 ľuďmi, čo predstavuje objem neuveriteľných 65 kamiónov/hod.

     Vo štvrtok nás naši hostitelia sprevádzali na horu Mont St. Michel, ktorá je po Paríži najnavštevovanejším miestom Francúzska a je zaradená na zoznam pamiatok UNESCO. V jej blízkosti sme si prezreli novootvorenú priehradu Couesnon, ktorej úlohou je obnoviť pôvodný ostrovný charakter Mont St. Michel. Počas rozchodu sme si s našimi žiačkami prehliadli vnútrajšok majestátneho benediktínskeho opátstva, ktoré si zachovalo stredoveký charakter.

     Piatok ráno nám francúzski organizátori pripravili dotazník za účelom celkového zhodnotenia mobility. Nasledovalo rozdanie certifikátov o účasti na mobilite a tanečný program, ktorý predstavili maďarskí študenti. Napoludnie nastala chvíľa lúčenia a my sme znovu nasadli na maďarský autobus. Po štyroch hodinách sme sa ubytovali na predmestí Paríža v Apartcity Poissy, kde sme plánovali stráviť poslednú noc, aby sme mohli navštíviť Paríž ešte pred odchodom domov. Po rýchlom ubytovaní sa nasledoval rýchly presun do múzea Louvre, kde sme si stihli pozrieť časť venovanú renesančnému umeniu a expozícii starovekého Egypta. V múzeu sme boli do záverečnej hodiny a do hotela sme sa vrátili o polnoci.

     V sobotu ráno sme sa značne komplikovanou dopravou (autobus, vlak, metro) znovu presunuli do Paríža. Spolu s maďarskými žiakmi a ich učiteľmi sme absolvovali plavbu po Seine a výstup na Eiffelovu vežu. V podvečer sme využili jedinečnú možnosť vypočuť si organový koncert v Chráme Matky Božej v Paríži. Vyčerpané, no spokojné s extra programom v Paríži vo vlastnej réžii sme nastúpili na autobus domov o neuveriteľnej 23. hodine večer. Počas nočnej jazdy sme prekročili  hranice Nemecka a neskôr Rakúska. V nedeľu sme sa na okraji Salzburgu zastavili na obed. Do Parndorfu, kde nás prišli vyzdvihnúť dve autá, sme dorazili o 19. hodine večer.

                    

     Čo dodať na záver? Francúzsko v organizácii mobility Comenius nasadilo vysokú latku. Pripravilo rozmanitý program a také aktivity, ktoré napomohli vzájomnému zblíženiu sa, pretože prostredníctvom nich študenti prekonali bariéry z neznalosti cudzieho jazyka. Napriek počiatočnému miernemu ostychu sa naše študentky  veľmi rýchlo adaptovali na nové prostredie a nadviazali kontakt. A hoci vyučovanie tu vo Francúzsku trvá od 8. hodiny ráno až do 18. hodiny podvečer,  dievčatá sa nenudili, aj keď boli, podobne ako ich sprievodkyňa, poriadne vyčerpané.

      Dievčatá na každom kroku sprevádzali starostliví francúzski študenti, ktorí sa do svojej úlohy hostiteľov dokonale vžili. V neustálom kontakte so svojimi priateľskými hostiteľmi dokázali naše žiačky napriek nimi očakávanej jazykovej bariére veľmi dobre komunikovať a plne čerpať z pobytu v cudzojazyčnom prostredí. Dievčatá si tiež preverili schopnosť spoľahnúť sa samy na seba i na svoje jazykové schopnosti. Počas našej návštevy v Normandii vznikli cenné priateľstvá, ktoré budú pokračovať aj po návrate na Slovensko. Rodičia hosťujúcich žiačok naše žiačky nevedeli vynachváliť. Verím, že pre ne bola mobilita do Francúzska nesmierne cennou skúsenosťou.

     Mgr. Hlaváčová Gabriela             

      

     Click to play this Smilebox slideshow
     Create your own slideshow - Powered by Smilebox
     Photo slideshow customized with Smilebox

     Fotky si môžte pozrieť tu: