• Smernice školy

   • Smernica o slobodnom prístupe k informáciám   
    Školské úrazy
    Smernica o vybavovaní sťažností

    Smernica o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku žiakov

     Smernica o organizovaní plaveckého výcviku žiakov