• M. H. GAVLOVIČ

    • MARTIN HUGOLÍN GAVLOVIČ

     Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom je hrdá na to, že vo svojom názve nesie meno významnej postavy slovenských literárnych dejín - spisovateľa, básnika, národného buditeľa, kňaza, kazateľa a pedagóga - pátra Martina Hugolína Gavloviča.

      

      
       Albín BRUNOVSKÝ
     Martin Hugolín Gavlovič - akvarel
      

      

     Me Czarno Dunajec genuit, Trstena nitrivit, forte volente Deo funera Pruske dabit...

     Čierny Dunajec ma zrodil, Trstenná vychovala a ak bude Božia vôľa, Pruské ma pochová...


      

     Epitaf pátra M. H. Gavloviča umiestnený nad vchodom do františkánskeho kostola

     Priečelia františkánskeho kláštora sv. Juraja v Pruskom

     Krypta v ktorej sú uložené pozostatky M. H. Gavloviča

     Vstupný portál františkánskeho kostola sv. Juraja Nádrvorie františkánskeho kláštora Stála expozícia M. H. Gavloviča umiestnená v oratóriu kostola sv. Juraja v Pruskom

     BIOGRAFIA

     Martin Hugolín Gavlovič bol skromný človek, rímsko – katolícky kňaz, františkán, spisovateľ, básnik a kazateľ s bohatými životnými skúsenosťami. Narodil sa 11. novembra 1712 v poľskom mestečku Czarny Dunajec. Po osirení, od prvého roku života, vyrastal v Trstenej, kde získal základné vzdelanie. Strednú školu skončil v Žiline.  Rehoľné rúcho obliekol v Hlohovci v roku 1733, keď sa stal františkánom a prijal rehoľné meno Hugolín. V rokoch 1733 – 1734 absolvoval františkánsky noviciát v Pruskom. V ďalšom slede študoval filozofiu vo františkánskom kláštore v Beckove a od roku 1736 teológiu v Žiline, po vysvätení za kňaza, krátko pôsobil v Žiline a v Beckove. V roku 1744 bol opäť preložený do Pruského. Pôsobil tu ako dvorný kaplán a vychovávateľ v rodine Madočányovcov v Horovciach. Celý svoj kňazský, kazateľský, osvetový a literárny život prežil v Pruskom a okolí. Zomrel 4. júna 1787.

     MIESTA SPOJENÉ SO ŽIVOTOM M. HUGOLÍNA GAVLOVIČA

     Základná škola v Čiernom Dunajci [Poľsko]
     Františkánsky kláštor v Trstennej
     Františkánsky kláštor v Pruskom - dobová fotografia
     Františkánsky kláštor v Beckove
     Františkánsky kláštor a kostol sv. Barbory v Žiline Horovce, v pozadí s kaštieľom Medocsányiovcov

     DIELA M. H. GAVLOVIČA

     Knižné publikácie
     Valašská škola mravov stodola
     Mravné verši
     Rukopisy
     Qualis vita mors est ita [1749]
     Škola kresťanská s veršami zvázaná [1758]
     Škola duchovná [1777]
     Antichristus [nedátumované]
     Kámeň ku pomoci [1779]
     Novena octavarum spiritualium [1779]
     Mandictio [1779]
     Kniha marnosti svetskej [1780]
     Petsto naučení o dobrích mravoch [1782]

     Zlomky latinskich i slovenskich kazni a prac katechetickych [nedátumované]

      

     Valašská škola - titulný list
     Kámen ku pomoci - titulný list
     Vlašská škola - rukopis