• Zber mobilov

      • Počas celého školského roka môžu žiaci zbierať staré, nefunkčné mobily a priniesť ich do kancelárie zástupcu RŠ, Mgr. Košíkovej. Žiak, ktorý odovzdá najviac mobilov, získa na konci šk.roka odmenu.