• Zber batérií

      • Milí rodičia, žiaci, v rámci projektu Recyklohry, sa naša škola zapája do zberovej súťaže starých nefunkčných batérií. Nefunkčné batérie (aj batérie z mobilov) môžu žiaci počas celého školského roka vhadzovať do špeciálnych zelených boxov umiestnených vo vestibuloch školy.