• Zippyho kamaráti                                                        

     Venujeme veľkú pozornosť telesnému zdraviu našich detí – uisťujeme sa, že dobre jedia, že sú v zime teplo oblečené, povzbudzujeme ich, aby športovali a udržiavali sa v kondícii. Venujeme však dostatok pozornosti ich duševnému zdraviu a duševnej pohode? Ako vidia samé seba, ako vychádzajú s ostatnými deťmi, ako dobre sa vedia vyrovnávať s problémami a sklamaniami?

     Emocionálne zdravie je zásadné pre naše šťastie a spokojný život. Dokonca aj malé deti sa môžu naučiť rôzne spôsoby, ako robiť veci, ktoré im pomôžu v ich vzťahoch s inými ľuďmi a pri riešení problémov.

     Program s názvom Zippyho kamaráti (Zippy’s friends) bol špeciálne navrhnutý tak, aby pomohol päť až sedem ročným deťom rozvíjať tieto zručnosti v škole.

     V školskom roku 2019/2020  sa začal realizovať aj na našej škole so žiakmi prvých ročníkov.

     ČO JE PROGRAM ZIPPYHO KAMARÁTI?

     Zippyho kamaráti je program pre malé deti rôznych spôsobilostí. Nezameriava sa na deti so špecifickými problémami alebo ťažkosťami. Namiesto toho podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí. Program je v našej škole realizovaný v 1. ročníku, počas 24 týždňov, s jednou lekciou týždenne. Učitelia Vášho dieťaťa boli špeciálne vyškolení k jeho výučbe.

     Program Zippyho kamaráti pozostáva zo šiestich modulov, každý modul má svoj vlastný príbeh. Budete počuť veľa o postave menom Zippy! Zippy je lúčny koník a kamaráti sa so skupinou chlapcov a dievčat. Príbehy ukazujú, ako hlavné postavy čelia problémom, ktoré sú známe malým deťom – kamarátstvo, strata kamarátov, šikana, riešenie zmeny a straty, aj ako začať znovu. Každý príbeh je ilustrovaný farebnými obrázkami a spestrený aktivitami, ako je kreslenie, hranie rolí a rôzne iné hry. Celý program bol špeciálne navrhnutý pre päť až sedemročné deti a skúsenosti ukázali, že program deti veľmi baví.

     PROGRAM DETI UČÍ:

     • Ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich
     • Ako vyjadriť, čo chcú povedať
     • Ako pozorne načúvať
     • Ako požiadať o pomoc
     • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
     • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
     • Ako sa ospravedlniť
     • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
     • Ako sa prispôsobiť novým situáciám
     • Ako pomáhať druhým

     Program Zippyho kamaráti nehovorí deťom, čo majú robiť. Namiesto toho ich nabáda, aby prišli s vlastným riešením problémov. Deti sa učia vyberať riešenia, ktoré nielen pomôžu im, ale rešpektujú aj ostatných.

     PREČO PROGRAM ZIPPYHO KAMARÁTI?

     My všetci – dospelí i deti – zažívame v živote problémy a ťažkosti.
     Ako dospelí sa dostávame do nezhôd. Sme nešťastní alebo zažívame neistotu v práci. Vzťahy končia v slzách. Člen rodiny zomrie. Často je pre nás ťažké vyjadriť, čo skutočne cítime. Ak sa nám podarí nájsť účinné spôsoby, ako sa vyrovnať s problémami a sklamaniami, cítime sa lepšie. Výskum ukázal, že čím viac riešení sme schopní vymyslieť a použiť, keď čelíme problému, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa s problémom vyrovnávame úspešne.

     Aj deti majú svoje ťažké chvíle. Majú skúsenosti so všetkými druhmi problémov: každodenné zážitky, ako sú hádky na ihrisku alebo pocit žiarlivosti voči bratovi alebo sestre, no aj väčšie problémy – zmena školy či šikanovanie. Kľúč riešenia problémov u detí je rovnaký ako u dospelých. Čím viac spôsobov zvládania konfliktu majú k dispozícii, tým väčšia je šanca, že sa s problémom vyrovnajú úspešne.

     Skúsenosti ukazujú, že už deti vo veku päť a šesť rokov sú schopné pochopiť, že majú možnosť výberu, ako zvládnuť situáciu a naučiť sa nové spôsoby, ako sa vyrovnať s ťažkosťami. Ak to môžu urobiť v prvých rokoch základnej školy, získajú zručnosti, ktoré im pomôžu po zvyšok života.

     Výskum ukázal, že dobré akademické výsledky majú len malý vplyv na schopnosť dieťaťa vyrovnať sa s frustráciou a problémami, na sebadisciplínu, na tvorbu silných a pretrvávajúcich medziľudských vzťahov, či na schopnosť žiť šťastný, naplnený život.

     Takže, zatiaľ čo akademické úspechy sú dôležité, je nevyhnutné taktiež podporovať detskú emocionálnu pohodu.

     Toto je dôvod, prečo deti profitujú z projektu Zippyho kamaráti – naučia sa zručnosti, ktoré im pomôžu vyrovnať sa s každodennými problémami a viesť tak šťastnejší život.

      

     MODULY PROGRAMU ZIPPY’S FRIENDS

     Program Zippyho kamaráti je rozdelený do šiestich modulov. Každý pozostáva zo štyroch lekcií. Každý modul má inú tému. Aby ste vedeli, čo sa Vaše dieťa naučí, ponúkame Vám zhrnutie každého modulu.

     MODUL 1 – POCITY

     Deti začínajú diskusiou o pocitoch – smútok, šťastie, zlosť, žiarlivosť a nervozita. Deti si precvičujú, ako hovoriť o tom, ako sa cítia v rôznych situáciách a hľadajú spôsoby, ako sa cítiť lepšie.

     MODUL 2 – KOMUNIKÁCIA

     Tento modul učí deti, ako efektívne komunikovať. Program učí deti počúvať druhých. Učí ich, ako požiadať o pomoc a vyjadriť, čo chcú povedať a to aj v ťažkých situáciách. Tichšie deti sa v týchto lekciách často “otvoria” a naučia sa slobodnejšie vyjadrovať svoje pocity.

     MODUL 3 – VYTVÁRANIE A STRATA PRIATEĽSTIEV

     Tu sa deti učia o priateľstve – ako si získať a udržať kamarátov a ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím. Deti si cvičia, ako sa ospravedlniť a napraviť vzťahy po hádke s kamarátom.

     MODUL 4 – RIEŠENIE KONFLIKTOV

     Tento modul sa zaoberá riešením konfliktov. Učitelia zisťujú, že deti sa rýchlo zlepšujú v akceptovaní rozdielov medzi sebou. Konkrétne sa tento modul venuje šikanovaniu a tomu, čo deti môžu robiť, ak sa ony samé, alebo niekto v ich okolí stanú obeťou šikany.

     MODUL 5 – VYROVNÁVANIE SA SO ZMENOU A STRATOU

     Tento modul sa zameriava na zvládanie zmien – veľkých i malých. Najväčšia zmena zo všetkých je, keď niekto zomrie. Hoci dospelým sa často zdá problematika smrti veľmi ťažká na to, aby ju preberali s deťmi, deti to zriedka tak vnímajú. Deti vítajú možnosť hovoriť otvorene o téme, ktorá sa stala tabu pre mnohých dospelých. Jedna lekcia je zasvätená návšteve cintorína a, možno prekvapivo, práve táto časť programu je hodnotená ako najúspešnejšia.

     MODUL 6 – ZVLÁDAME

     Záverečný modul potvrdzuje všetko, čo sa deti naučili – hľadanie rôznych spôsobov, ako sa vyrovnať s ťažkými situáciami, ako pomáhať druhým a ako sa prispôsobiť novým okolnostiam. Záverečná lekcia je oslavou, kde každé dieťa dostane korunku a certifikát.