• TENIS DO ŠKÔL

     •  

      Do projektu, ktorý organizuje Slovenský tenisový zväz pod názvom „Tenis do škôl“, sa naša škola zapojila v 2. polroku školského roku 2018/2019.

     • CIEĽ PROJEKTU

     • Zavedením tohto programu do bežného vyučovania v základnej škole a zapracovaním do učebných osnov telesnej a športovej výchovy bude umožnené žiakom absolvovať základy tenisu. Prispejeme tak ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 1. – 4. ročníka na hodinách uvedeného predmetu.

   • PRÍNOS PRE ŠKOLU

     • Zapojením sa do tohto projektu škola získala štartovací balíček:  60 ks plastových rakiet, 120 ks penových lôpt, 25 ks detských rakiet, 60 ks mäkkých lôpt2 ks rakiet pre učiteľov a taktiež komplexné tréningové, vzdelávacie plány pre pedagógov. Takýmto spôsobom sa podarilo do školského fondu zdarma zabezpečiť plnohodnotné pomôcky, ktoré sa budú dať využiť aj pri organizovaní rôznych tenisových turnajov a krúžkov v škole.