• PROGRAM ŠKOLSKÉ OVOCIE

    • PROGRAM ŠKOLSKÉ OVOCIE

     ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské sa zapojila v tomto školskom roku do PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE. V rámci tohto programu budú žiaci našej základnej školy a deti v materskej škole dostávať zdarma buď čerstvé ovocie alebo ovocnú šťavu (2 x za týždeň). Ovocie a šťavu budú žiakom distribuovať triedni učitelia.

      

     Ciele programu:

     • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
     • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
     • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
     • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

      

     Bližšie o programe:

     http://www.skolskeovocie.sk/?pl=2