• HISTÓRIA

        • PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA V PRUSKOM

          Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom je subjektom, ktorý v predmete svojej činnosti má aj predškolskú výchovu. Výsledky historického výskumu hovoria o tom, že predškolská výchova v Pruskom má pomerne hlboké korene. Začiatky predškolskej výchovy siahajú do 18. storočia kedy panovníčka Mária Terézia založila v Pruskom prvú materskú školu v Hornom Uhorsku. V 19. storočí prebrali starostlivosť o najmenšie chudobné deti a o siroty rehole pôsobiace v Pruskom –  Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul,  Kongregácia dcér Najvätejšieho Spasiteľa a Rehoľa františkánov, ktoré vykonávali túto svoju sociálnu výchovno – pedagogickú činnosť do konca 40. rokov 20. storočia. V roku 1956 vznikla v Pruskom Štátna materská škola. V rámci „Akcie Z“ v roku 1987 vystavali obyvatelia obce Pruské moderné detské jasle a materskú školu, ktoré spolu mohli kapacitne pojať až 200 detí, čo bolo prezieravé na tú dobu, nakoľko obec Pruské má prirodzený spádovitý ráz s ľahkým autobusovým spojením a môže teda poskytovať služby v oblasti predškolskej výchovy aj pre okolité obce. V roku 2003 došlo k zlúčeniu dvoch subjektov – materskej školy a základnej školy pod jedno vedenie – čím vznikla Základná škola Hugolína Gavloviča s materskou školou v Pruskom.