• Aktuálna informácia pre zákonných zástupcov detí

     • Minister školstva od 01.09. 2023 ruší Opatrenie v rámci ochorenia COVID 19 v školskom prostredí. Pre zákonných zástupcov to znamená, že nebudú od septembra 2023 predkladať škole „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

      Podľa § 24 ods.8 zákona č.355/2007 Z.z. bude rodič predkladať materskej škole písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo „ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI “ rodič odovzdá škole pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a vždy po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 5 dní (vrátane víkendov a sviatkov) Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete na stránke MŠ /v dokumentoch na stiahnutie/ https://zspruske.edupage.org/a/materska-skola?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyNSZzdWJwYWdlPTU%3D

      alebo v printovej podobe budú tlačivá v každej šatni.

     • Oznam pre rodičov

     • Školský rok 2023/2024 sa začína 04.09.2023 ( v pondelok).

      Prevádzka MŠ je od 6:30 – 16:00 hod.

      V čase od 6:30 hod. - 7:00 hod. a popoludní od 15:30 -16:00 hod. sa deti zlučujú  do stretávacích tried (informácie dostanete od učiteliek v  triede) .

      Svoje deti priveďte ráno v čase od 6:30 do 8:00 hod. do príslušnej triedy podľa rozpisu na vchodových dverách.

      DIEŤAŤU JE POTREBNÉ PRINIESŤ PRVÝ DEŇ: prezúvky s pevnou pätou, pyžamo, náhradné oblečenie, nepremokavú podložku na lehátko, plastový pohár na pitný režim, (veci je potrebné podpísať!)

      Zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy predloží učiteľke „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Toto písomné vyhlásenie budete odovzdávať učiteľkám aj vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť po sebe kalendárnych dní – vrátane víkendu. Tlačivo zasielame v prílohe, prípadne ho vypíšete ráno v MŠ alebo si ho stiahnite na stránke MŠ – dokumenty na stiahnutie.

      Ďalšie  dôležité  informácie dostanete  prostredníctvom oznamov  v šatniach .