Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra FaZŠ 48 2019 stroje do ŠJ 6160.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 14.03.2019 Gastro Vrábeľ s.r.o.
Faktúra FaZŠ 47 2019 stroje do ŠJ 360.- s DPH Elektronický kontraktačný systém 14.03.2019 Gastro Vrábeľ s.r.o.
Faktúra FaZŠ 35 2019 elektrina 896,90 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 07.03.2019 MAGNA ENERGIA a.s.
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci Projekt " Tenis do škôl" 272,40 s DPH 06.03.2019 Slovenský tenisový zväz
Faktúra FaZŠ 34 2019 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 04.03.2019 Obec Pruské
Faktúra FaZŠ 33 2019 vývoz tekutého odpadu 184.- s DPH 04.03.2019 Obec Pruské
Faktúra FaZŠ 32 2019 školské administratívne tlačivá 42,08 s DPH Obj Ševt 2018 28.02.2019 ŠEVT a.s.
Faktúra FaZŠ 31 2019 tonery 571.- s DPH 28.02.2019 IBECO
Faktúra FaZŠ 30 2019 čist. a hyg. prostriedky ŠJ 66.- s DPH 28.02.2019 Gastrolux
Faktúra FaZŠ 27 2019 mapy 194,70 s DPH 22.02.2019 PUBLICOM s.r.o.
Faktúra FaZŠ 29 2019 telekomunik.služby 67,99 s DPH Zmluva Orange 22.02.2019 Orange Slovensko
Faktúra FaZŠ 28 2019 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 22.02.2019 Bc. ANTON FROHN
Faktúra FaZŠ 26 2019 fixky na tabuľu 95,49 s DPH Elektronický kontraktačný systém 21.02.2019 Ing.Peter Gerši-GC Tech
Faktúra FaŠJ 25 2019 tovar do ŠJ 525,38 s DPH 20.02.2019 Inmedia
Faktúra FaŠJ 24 2019 tovar do ŠJ 393,18 s DPH 20.02.2019 Alfa-R
Faktúra FaŠJ 26 2019 tovar do ŠJ 363,49 s DPH 20.02.2019 Štefanec
Objednávka Obj Ševt 2019 školské administratívne tlačivá s DPH 19.02.2019 ŠEVT a.s.
Faktúra FaZŠ 25 2019 balík služieb-Premium 399.- s DPH 19.02.2019 PUBLICOM s.r.o.
Zmluva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaím funkčnej gramotnosti žiakov" s DPH 18.02.2019 MŠVVaŠ SR
Faktúra FaZŠ 24 2019 elektrina 853,07 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 18.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2219