Navigácia

AKTUÁLNE PROJEKTY ENVIRONPROJEKT 2006 VZDĚLÁVANÍ BEZ HRANIC DIGITÁLNI ŠTÚROVCI ŠKOLSKÉ DIELNE PROGRAM "ŠKOLSKÉ OVOCIE"

Projekty

AKTUÁLNE PROJEKTY

 

AKTUÁLNE PROJEKTY PREBIEHAJÚCE V ŠKOLE:

 

                                                  

 

1. Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“

2. Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“

3. Národný projekt „Aktivizujúce metódy vo výchove“

4. Národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“

5. Národný projekt „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“

6. Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“

7. Národný projekt „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“

8. „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“

9. Projekt „RECYKLOHRY – školský recyklačný program“

10. „Comenius – Multilaterálne partnerstvá škôl – Reduce Reuse Recycle“

11. „Líderstvo v škole“

12. Nadácia pre deti Slovenska a Asociácia S. Kovalikovej -   „Komunity priateľské deťom“ – „Vysoko efektívne učenie a rozvoj životných zručností“

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria