Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Danka PICHOVÁ
Učebňa: II.A
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Veronika BALÁŽOVÁ
2    Simona BARTÁKOVÁ
3    Ladislav BURIAN
4    Alexandra BURIANOVÁ
5    Vanesa DOHŇANSKÁ
6    Nina HAJDÚCHOVÁ
7    Sophia JÁŇOVÁ
8    Ema KOLMANOVÁ
9    Kristína KOPAČKOVÁ
10    Dorota Lea KOŠÍKOVÁ
11    Marek KOYŠ
12    Sára PREKOPOVÁ
13    Helena PSOTOVÁ
14    Simona SLANINOVÁ
15    Adam SUCHÁNEK
16    Samuel TOMÁŠ
17    Lukáš TRENČAN
18    Nela TRENČANOVÁ
19    Pavol VLASATÝ

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria