Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana LOBOTKOVÁ
Učebňa: III.A
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Ján FLORIŠ
3    Matej GABRIŠ
4    Eliška GAJDOŠOVÁ
5    Andrej GREGOR
6    Šimon GREGOR
7    Vanesa HRUBČINOVÁ
8    Barbora JURČAGOVÁ
9    Martin KARABINOŠ
10    Samuel KUTLÁK
11    Veronika MAGDÍKOVÁ
13    Rebeka PANENKOVÁ
14    Lukáš PREKOP
15    Filip VELIKÝ
16    Natália KOVÁČIKOVÁ
18    Sebastian ĎURIŠKA
19    Lucia MIČKOVÁ

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria