• Mgr. Katarína TRENČANOVÁ
   • Mgr. Katarína TRENČANOVÁUčiteľ
    Triedny učiteľ: VIII.A
    trencanova.katarina@zspruske.sk
    Fotoalbum
   • Mgr. Simoneta BALÁŽOVÁ STANKOVSKÁ
   • Mgr. Simoneta BALÁŽOVÁ STANKOVSKÁUčiteľ materskej školy
    Triedny učiteľ: Slimáčiky
    balazova.simoneta@zspruske.sk
    Fotoalbum
   • Mária CIBIČKOVÁ
   • Mária CIBIČKOVÁUčiteľ materskej školy
    Triedny učiteľ: Žabky
    cibickova.maria@zspruske.sk
    Fotoalbum