Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Marcela BAGINOVÁ
Učebňa: I.A
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kristína BEŇAČKOVÁ
2    Viktória BEŇAČKOVÁ
3    Lukáš BURDEJ
4    Matúš DOMÁŇ
5    Emma FRANEKOVÁ
6    Samuel HAJAS
7    Tommy HUDEC
8    Tamara IVANIŠOVÁ
9    Marek JANÍČEK
10    Monika KOVÁČIKOVÁ
11    Gabriel KURINEC
12    Natália MAŇÁKOVÁ
13    Tobias MATEIČKA
14    Lukáš PAGÁČ
15    Emma PAGÁČOVÁ
16    Stanislava PAGÁČOVÁ
17    Vanessa PAGÁČOVÁ
18    Matej STRUHÁR
19    Klára ŠATKOVÁ
20    Simona ŠEVELOVÁ

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
    Školská ulica 369
    018 52 PRUSKÉ
    Slovensko
  • RIADITEĽ ŠKOLY:
    PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
    mobil: 0915 765303
    e-mail: riaditel@zspruske.sk

    ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
    Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
    tel.: 042 4441771
    e-mail: chuda@zspruske.sk

    SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
    Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
    tel./fax: 042-4492647
    e-mail: sekretariat@zspruske.sk

    EKONOMICKÝ ÚSEK:
    Ing. Vladimír GÁBOR
    tel./fax: 042-4492647
    mobil: 0915 783 461
    e-mail: zs.pruske@stonline.sk

    ZÁSTUPCA PRE MŠ:
    Mgr. Jana BAGINOVÁ
    tel.: 042-4492722
    e-mail: materskaskola@zspruske.sk

    VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
    Daniela CIBIKOVÁ
    tel.: 042-4492722
    e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria