Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Michaela PECUŠOVÁ
Učebňa: IX.B
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Roman BALÁŽ
2    Martin DAŇO
5    Timotej GALBAVÝ
7    Samuel HUDEC
8    Romana JURŠTÁKOVÁ
9    Michaela KOLMANOVÁ
10    Marek KUČO
11    Nikola LETKOVÁ
12    Karolína MAZÁNOVÁ
13    Lívia MICHALCOVÁ
14    Nelli MIKUŠÍNCOVÁ
15    Terézia MIŠÍKOVÁ
18    Lucia PAGÁČOVÁ
19    Sandra PETREKOVÁ
20    Dominika PSOTOVÁ
21    Mária RÁCOVÁ
22    Daniel RAFAJ
23    Rastislav ROSINA
24    Filip ŠEDÍK
25    Jakub VISOLAJSKÝ
26    Radoslav ZLATOŠ
27    Adela ZLATOŠOVÁ
28    Ema ŽALÚDKOVÁ
29    Alexandra ŠULEKOVÁ

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria