Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Marianna KOŠÚTOVÁ
Učebňa: IX.A
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Samuel BAGIN
2    Marek BRŇÁK
3    Patrik BURIAN
4    Rastislav CÍBIK
5    Milan CIESAR
6    Adriana DRGOVÁ
8    Martin FOJTÍK
9    Martina HRVOLOVÁ
10    Filip JANÍČEK
11    Terézia KUČOVÁ
12    Samuel LUKÁČ
15    Dominik MIČKO
16    Michaela MIŠÍKOVÁ
18    Lukas MÖNKEDIECK
19    Paula MÖNKEDIECK
20    Adam SLUŠTÍK
21    Matej STRAPKO
22    Aleš SUDER
23    Tatiana ŠATKOVÁ
24    Michal ŠUBA
26    Petra VANKOVÁ
27    Katarína ZERMEGHOVÁ

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria