Navigácia

Zoznam tried › Trieda VII.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Eva KOLLÁROVÁ
Učebňa: VII.B
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adam BALÁŽ
2    Samuel BÓROVÝ
3    Daniel BURIAN
4    Peter BURIANEC
5    Filip FIGÚR
6    Klára FIGÚROVÁ
7    Jan HOLUŠA
8    Alex KOVÁČ
9    Laura LAŠŠOVÁ
10    Daniela MAGDÍKOVÁ
11    Zuzana MACHALOVÁ
12    Simona PAPÍKOVÁ
13    Michal PECHANEC
14    Zuzana PÉNEROVÁ
15    Stanislav PREKOP
16    Martin RÁGULA
17    Ivana ROSINOVÁ
18    Adrián TOMAN
19    Veronika VELIKÁ
20    Michaela ZERMEGHOVÁ
21    Marek HUDEC
22    Adam FOGLTON
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria