Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ Rozvrh
Riaditeľka
riaditel@zspruske.sk
 
 
Mgr. Jana BAGINOVÁ Zástupkyňa
Zástupca v triede: Lienky
baginova.jana@zspruske.sk
 
 
Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ Rozvrh
Zástupkyňa
chuda@zspruske.sk
 
 
Mgr. Marcela BAGINOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
baginova.marcela@zspruske.sk
 
 
Mgr. Simoneta BALÁŽOVÁ STANKOVSKÁ Učiteľka materskej školy
Triedna učiteľka: Slimáčiky
balazova.simoneta@zspruske.sk
 
 
Daniela BARTÁKOVÁ Učiteľka materskej školy
Zástupca v triede: Motýliky
bartakova.daniela@zspruske.sk
 
 
Eva BENEŠOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
benesova.eva@zspruske.sk
 
 
Mgr. Miroslava BEREŠOVÁ Rozvrh
Učiteľka
beresova.miroslava@zspruske.sk
 
 
Mária CIBIČKOVÁ Učiteľka materskej školy
Triedna učiteľka: Žabky
cibickova.maria@zspruske.sk
 
 
Mgr. Zdenka CÍBIKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
cibikova.zdenka@zspruske.sk
 
 
Bc. Andrea CÚCIKOVÁ Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Mária ČERNUŠKOVÁ Učiteľka materskej školy
Triedna učiteľka: Sovičky
 
 
Ing. Zuzana DAŇOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
danova.zuzana@zspruske.sk
 
 
Zuzana FLORIŠOVÁ Asistentka učiteľa
florisova.zuzana@zspruske.sk
 
 
Mgr. Veronika GALLOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
gallova.veronika@zspruske.sk
 
 
Mgr. Nadežda HODEKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
hodekova.nadezda@zspruske.sk
 
 
Bc. Vladimíra HRICKOVÁ Učiteľka materskej školy
Triedna učiteľka: Sovičky
 
 
Mgr. Michaela IHRISKÁ Učiteľka materskej školy
Triedna učiteľka: Trpaslíky
ihriska.michaela@zspruske.sk
 
 
Bc. Ivana JURÍČKOVÁ Učiteľka materskej školy
Zástupca v triede: Slimáčiky
 
 
Anna KAVCOVÁ Asistentka učiteľa
 
 
Mária KNIŽKOVÁ Učiteľka materskej školy
Triedna učiteľka: Motýliky
Zástupca v triede: Trpaslíky
knizkova.maria@zspruske.sk
 
 
Mgr. Eva KOLLÁROVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
pukitova.eva@zspruske.sk
 
 
Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
kosikova.silvia@zspruske.sk
 
 
Mgr. Marianna KOŠÚTOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
kosutova.marianna@zspruske.sk
 
 
Mgr. Eva KUREKOVÁ Učiteľka
kurekova.eva@zspruske.sk
 
 
Mgr. Ivana LENKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
lenkova.ivana@zspruske.sk
 
 
Mgr. Tatiana LOBOTKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
lobotkova.tatiana@zspruske.sk
 
 
Danka MAJERECHOVÁ Učiteľka materskej školy
Triedna učiteľka: Motýliky
Triedna učiteľka: Lienky
majerechova.danka@zspruske.sk
 
 
Mgr. Martina MARTIŠKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
papiernikova.martina@zspruske.sk
 
 
PaedDr. Danka MASCHTOVSKÁ Rozvrh
Učiteľka
maschtovska.daniela@zspruske.sk
 
 
Ing. Jaroslava MIČUDOVÁ Učiteľka materskej školy
Zástupca v triede: Žabky
 
 
Mgr. Petra MIČUDOVÁ Učiteľka materskej školy
Zástupca v triede: Slniečka
micudova.petra@zspruske.sk
 
 
Mgr. Monika MOJTOVÁ Rozvrh
Asistentka učiteľa
mojtova.monika@zspruske.sk
 
 
Mgr. Zuzana PAGÁČOVÁ Špeciálny pedagóg
pagacova.zuzana@zspruske.sk
Foto Mgr. Rastislav PECUŠ Rozvrh
Učiteľ
pecus.rastislav@zspruske.sk
 
 
Mgr. Michaela PECUŠOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
pecusova.michaela@zspruske.sk
 
 
Bc. Lenka PIATRIKOVÁ Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Danka PICHOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
pichova.dana@zspruske.sk
 
 
Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
polackova.ludmila@zspruske.sk
 
 
Mgr. Helena SADLOŇOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
sadlonova.helena@zspruske.sk
 
 
Mgr. Velička SMOLEKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
smolekova.velicka@zspruske.sk
 
 
Mgr. Dana SVORADOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
svoradova.dana@zspruske.sk
 
 
Mgr. Mária ŠATKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
satkova.maria@zspruske.sk
 
 
Bc. Katarína ŠTEFANCOVÁ Učiteľka materskej školy
Triedna učiteľka: Slniečka
stefancova.katarina@zspruske.sk
 
 
RSDr. Miroslav TARABÍK Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.A
tarabik.miroslav@zspruske.sk
 
 
Mgr. Katarína TRENČANOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
trencanova.katarina@zspruske.sk
 
 
Mgr. Helena TROŠKOVÁ Učiteľka materskej školy
Triedna učiteľka: Lienky
troskova.helena@zspruske.sk
 
 
Mgr. Zuzana VALAŠÍKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
valasikova.zuzana@zspruske.sk
 
 
Eva VAVRÍKOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
vavrikova.eva@zspruske.sk
 
 
Ing. Emília VELACKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
velackova.emilia@zspruske.sk

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria