• /
     • Úspechy vo výtvarných súťažiach

     • Jar začala pre našich malých výtvarníkov úspešne. V súťaži Vesmír očami detí 2018 v okresnom kole získal ocenenie a postúpil do celoslovenského kola Urban Cíbik (11 r.) z triedy 6.A. Jeho práca nesie názov „Komunikácia medzi planétami“. Organizátorom súťaže je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Rovnako sa darilo žiačke 5.A triedy Alexandre Gužíkovej (10 r.), ktorá získala ocenenie v rámci súťaže „Čaro našej prírody“. Vyhlasovateľom bol OV Slovenského zväzu záhradkárov v Považskej Bystrici. Obe diela boli vytvorené kombinovanou technikou a žiakov pripravovala Mgr. Zdenka Cíbiková. Výhercom srdečne blahoželáme!

     • Deň Zeme

     • "Staraj sa o Zem, nedostal si ju od rodičov, ale požičiavaš si ju od svojich detí. Zem nededíme po predkoch, ale požičiavame si ju od svojich potomkov."

      22. apríl je Medzinárodný deň Zeme. K ochrane a zveľaďovaniu krajiny sme prispeli aj my, žiaci ZŠ, v stredu - 18. apríla sme upratovali a čistili okolie školy aj obce.

       

     • DeŇ narcisov 2018

     • Do galérie DeŇ narcisov 2018 boli pridané fotografie.

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Naša škola sa každoročne pripája k tejto ušľachtilej pomoci. Tento rok sa nám podarilo prekonať minuloročnú vysokú sumu a ľuďom postihnutým rakovinou sme poslali úžasných 821,11 €  Ďakujeme

    • Tehlička 2018
     • Tehlička 2018

     • Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a starým rodičom, pedagógom a rovnako ako i ostatným, ktorí sa zapojili do celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Vyzbierali sme spolu 456,95 €. Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti. 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky bol zameraný na pomoc.

      Vyzbierané finančné prostriedky boli zaslané na účet verejnej zbierky 29. 3. 2018. Peniaze budú použité na pomoc obyvateľom Kene získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže.

      viac info na: www.tehlicka.sk

    • Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
     • Majstrovstvá Slovenska v bedmintone

     • Dievčatá 9. A triedy Terézia Kučová a Adriana Drgová sa v dňoch 10. – 11. 4. 2018 zúčastnili Celoštátneho kola v bedmintone žiačok ZŠ v Liptovskom Mikuláši  v Aréne Liptov, Aquapark Tatralandia. Zúčastnilo sa 8 družstiev zo Slovenska. Hralo sa v dvoch skupinách. Dievčatá si vybojovali krásne 3. miesto.

      GRATULUJEME

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Dňa 18. apríla 2018 si aj v našej škole pripomenieme Deň Zeme. Úvodné aktivity pre žiakov budú organizované v priestoroch školy, neskôr si vyčistíme aj okolie školy. Aktivity na 1. stupni končia o 11:00 hod., na 2. stupni o 11:55 hod.

       

    • JAZYKOVÝ KVET 2018 / LANGUAGE FLOWER 2018
     • JAZYKOVÝ KVET 2018 / LANGUAGE FLOWER 2018

     • Dňa 12. APRÍLA 2018  sa žiaci Alexandra Šuleková (9.B), Barbora Kováčiková a Samuel Bórový zúčastnili na krajskom finále jazykovej súťaže LANGUAGE FLOWER 2018 v Trenčíne. Samuel Bórový a Barbora Kováčiková sa umiestnili na 2. mieste v kategórii dráma II. a Alexandra Šuleková získala 1. miesto v kategórii monodráma a postupuje na celoslovenské finále. Žiakom srdečne gratulujeme k úspechu a Alexandre držíme palce!