• Úspechy vo výtvarných súťažiach

     • Jar začala pre našich malých výtvarníkov úspešne. V súťaži Vesmír očami detí 2018 v okresnom kole získal ocenenie a postúpil do celoslovenského kola Urban Cíbik (11 r.) z triedy 6.A. Jeho práca nesie názov „Komunikácia medzi planétami“. Organizátorom súťaže je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Rovnako sa darilo žiačke 5.A triedy Alexandre Gužíkovej (10 r.), ktorá získala ocenenie v rámci súťaže „Čaro našej prírody“. Vyhlasovateľom bol OV Slovenského zväzu záhradkárov v Považskej Bystrici. Obe diela boli vytvorené kombinovanou technikou a žiakov pripravovala Mgr. Zdenka Cíbiková. Výhercom srdečne blahoželáme!

     • Deň Zeme

     • "Staraj sa o Zem, nedostal si ju od rodičov, ale požičiavaš si ju od svojich detí. Zem nededíme po predkoch, ale požičiavame si ju od svojich potomkov."

      22. apríl je Medzinárodný deň Zeme. K ochrane a zveľaďovaniu krajiny sme prispeli aj my, žiaci ZŠ, v stredu - 18. apríla sme upratovali a čistili okolie školy aj obce.

       

     • DeŇ narcisov 2018

     • Do galérie DeŇ narcisov 2018 boli pridané fotografie.

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Naša škola sa každoročne pripája k tejto ušľachtilej pomoci. Tento rok sa nám podarilo prekonať minuloročnú vysokú sumu a ľuďom postihnutým rakovinou sme poslali úžasných 821,11 €  Ďakujeme

    • Tehlička 2018
     • Tehlička 2018

     • Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a starým rodičom, pedagógom a rovnako ako i ostatným, ktorí sa zapojili do celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Vyzbierali sme spolu 456,95 €. Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti. 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky bol zameraný na pomoc.

      Vyzbierané finančné prostriedky boli zaslané na účet verejnej zbierky 29. 3. 2018. Peniaze budú použité na pomoc obyvateľom Kene získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže.

      viac info na: www.tehlicka.sk

    • Majstrovstvá Slovenska v bedmintone
     • Majstrovstvá Slovenska v bedmintone

     • Dievčatá 9. A triedy Terézia Kučová a Adriana Drgová sa v dňoch 10. – 11. 4. 2018 zúčastnili Celoštátneho kola v bedmintone žiačok ZŠ v Liptovskom Mikuláši  v Aréne Liptov, Aquapark Tatralandia. Zúčastnilo sa 8 družstiev zo Slovenska. Hralo sa v dvoch skupinách. Dievčatá si vybojovali krásne 3. miesto.

      GRATULUJEME

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Dňa 18. apríla 2018 si aj v našej škole pripomenieme Deň Zeme. Úvodné aktivity pre žiakov budú organizované v priestoroch školy, neskôr si vyčistíme aj okolie školy. Aktivity na 1. stupni končia o 11:00 hod., na 2. stupni o 11:55 hod.

       

    • JAZYKOVÝ KVET 2018 / LANGUAGE FLOWER 2018
     • JAZYKOVÝ KVET 2018 / LANGUAGE FLOWER 2018

     • Dňa 12. APRÍLA 2018  sa žiaci Alexandra Šuleková (9.B), Barbora Kováčiková a Samuel Bórový zúčastnili na krajskom finále jazykovej súťaže LANGUAGE FLOWER 2018 v Trenčíne. Samuel Bórový a Barbora Kováčiková sa umiestnili na 2. mieste v kategórii dráma II. a Alexandra Šuleková získala 1. miesto v kategórii monodráma a postupuje na celoslovenské finále. Žiakom srdečne gratulujeme k úspechu a Alexandre držíme palce!

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.