• /
    • Test stravovacieho systému
     • Test stravovacieho systému

     • Vážení rodičia,

      dňa 22.2.2018 prebieha test elektronického Stravovacieho systému. Všetky uskutočnené operácie sú len simulované. k odberu stravy reálne nedôjde. Za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.

      Vedúca ŠJ&webmaster ZŠ Pruské

    • OZNAM ŠJ
     • OZNAM ŠJ

     • Vážení rodičia,

      naša škola spúšťa od 1. marca 2018 elektronický stravovací systém. Každý stravník (desiata, obed) dostane elektronický čip za depozit 1€. Tieto čipy sa budú vydávať od 26.2.2018 do 28.2.2018 v čase od 11:55 do 13:30 v jedálni ZŠ. V prípade straty čipu bude žiakovi vydaný nový za poplatok 3€.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že jarné prázdniny sú v školskom roku 2017/2018 v

      termíne od 19. februára 2018 do 23. februára 2018. Vyučovanie sa začína

      26. februára 2018. (pondelok)

      Prajeme všetkým príjemné prežitie jarných prázdnin.

                                                       

      PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy

     • Samo Chalupka sa stretol s Gabrielou Futovou. Nemožné?

     • Dňa 14. februára 2018 prebehlo u nás školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – 2. a 3. kategória. O tom, že kvalitní recitátori ešte nevymreli, ste sa mohli prísť presvedčiť na vlastné oči (či skôr možno uši). Ukážky súčasnej slovenskej autorky Gabriely Futovej hrali jednoznačne prím. Treba však povedať, že nič nezostalo dlžné tomuto 64. ročníku ani romantické obdobie štúrovskej generácie básnikov.

      Výsledky sú nasledovné:

      2. kategória (5. – 6. roč.) POÉZIA

      1. a 2. miesto nebolo udelené

      3. miesto – Urban Cíbik

       

      2. kategória (5. – 6. roč.) PRÓZA

      1. miesto – Barbora Kováčiková z 5.B

      2. miesto – Natália Tomanová z 5.B

      3. miesto – Viktória Vetrová z 5.B a Michaela Mišovcová zo 6.A

       

      3. kategória (7. – 9. roč.) POÉZIA

      1. miesto – Michaela Lukáčová z 8.A

      2. miesto – Katarína Remšíková z 8.B

       

      3. kategória (7. – 9. roč.) PRÓZA

      1. miesto – Paulína Bisáková z 8.A

      2. miesto – Sára Pánová z 8.B

      3. miesto – Ivana Rosinová zo 7.B a Júlia Kováčiková z 8.A

       

      Pozitívne hodnotíme originalitu a umeleckú náročnosť predlohy, ktorú si (prevažne) žiačky volili. Výklad recitovaného textu bol aktuálny a ak si aj zvolili na prednes “staršiu“ ukážku, svojím osobným prístupom, hlasovou a rečovou technikou vystihli žánrové a štýlové osobitosti textu.

      Sme toho názoru, že do budúcnosti treba popracovať predovšetkým na: kontakte s poslucháčom – zacielenosti na neho, presvedčivosti interpretácie, funkčnom použití verbálnych a neverbálnych prostriedkov (pozor na zbytočné gestá) a vypointovaní samotného prednesu.

      Všetkým srdečne gratulujeme a víťazkám prajeme úspešne zvládnuté okresné kolo!

       

     • Deň, keď ma za ruku vezme láska...

     •      Začiatkom mesiaca február sme vyhlásili literárnu súťaž v písaní poézie s tematikou lásky v najrôznejších podobách. Hodnotila sa originalita, cit pre rytmiku a pointa textu. Súťaže sa zúčastnili dievčatá z 5. – 8. ročníka. Veríme, že tento 1. ročník súťaže bude inšpiráciou aj pre chlapcov a o rok všetkým predvedú, že prežívanie, názory a reflexiu dokážu do poetickej formy spracovať aj oni.

           Ďakujeme Rade rodičov školy za čiastočnú úhradu cien, ktorými porota (Mgr. Pecušová, Mgr. Kollárová a Mgr. Kureková) mohla odmeniť nasledovné žiačky:

      1. miesto – Michaela Lukáčová a Tatiana Krajčíková z 8.ANajčistejšia láska (téma vlastenectva)
      2. miesto – Ema Pokorná zo 7.A
      3. miesto – Ivana Rosinová zo 7.B

           Pochvala patrí aj Terézii Staňovej z 5.B, Tatiane Gáborovej zo 6.B, Vanese Vlasatej zo 7.A, Laure Lašovej zo 7.B a Žofii Koppovej z 8.A triedy.

           Víťazkám srdečne blahoželáme!

      FOTO

    • Nový školský poriadok
     • Nový školský poriadok

     • Vážení rodičia, dňa 1.2.2018 vstúpil do platnosti nový školský poriadok. Školský poriadok je zwerejnený na webovom portáli našej školy v časti Dokumenty. Žiadame Vás, aby ste sa s ním oboznámili.

    • FLORBAL SK LIGA
     • FLORBAL SK LIGA

     • Dňa 2.2.2018 sa v športovej hale v Bolešove uskutočnilo okresné kolo FLORBAL SK LIGY. OK sa zúčastnili žiaci ZŠ Bolešov, ZŠ Mikušovce a ZŠ Pruské. Odohrali dve kolá, z ktorých víťazne postúpili do krajského kola žiaci našej školy. Pod vedením trénera Miroslava Tarabíka chlapci bojovali zo všetkých síl, hrali s prehľadom a bez zbytočných vylúčení. Ďakujeme výbornému fan klubu, ktorý bol veľmi aktívny počas celého turnaja. Prajeme veľa úspechov v krajskom kole FLORBAL SK LIGA.

                                                                 I.kolo                         II.kolo

      ZŠ Bolešov : ZŠ Mikušovce                5 : 3                           5 : 8

      ZŠ Mikušovce : ZŠ Pruské                  3 : 6                          4 : 9

      ZŠ Bolešov : ZŠ Pruské                      2 : 6                          3 : 4

      Najlepší strelci turnaja: Matej Šatka 8 bodov

                                           Martin Daňo 8 bodov

                                           Ján Šatka 4 body

      FOTO

     • Detský karneval

     • Dňa 1.februára sa uskutočnil vo veľkej telocvični detský karneval pod záštitou ŠKD. Deti sa prezentovali v úžasných maskách filmových i rozprávkových postáv. Program dopĺňali rôzne súťaže - kŕmenie pudingom, tanec s balónom, najlepšia tanečnica a tanečník karnevalu. Spestrením bola súťaž mamičiek v lúskaní orieškov pre deti. Záver karnevalu patril tombole, kde si deti vyberali z množstva vecí. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí prispeli do tomboly, ZRŠ za občerstvenie a sladkosti pre deti. Veľmi nezištne pomáhali starší žiaci 8.A a 9.A triedy . Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že dňa 02. februára 2018 (piatok) sú na základe POP na školský rok 2017/2018 polročné prázdniny. Vyučovanie sa začína  05. februára 2018 (pondelok).