• /
    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • V stredu 6.12. sa uskutočnia v našej škole Vianočné trhy, na ktoré Vás srdečne pozývame. V priestoroch veľkej telocvične Vám deti v čase od 8.00 do 15.00 ponúknu svoje výrobky. Príďte si zakúpiť za symbolické ceny vianočné ozdoby, aranžmány a darčeky pre svojich blízkych.

      Tešíme sa na Vás.

     • Okresné kolo v zrýchlenom šachu

     • Dňa 23. 11. 2017  v Dubnici nad Váhom sa konalo okresné kolo v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ. Úspešne nás reprezentovali žiaci 8. A triedy Adrián Urbánek, Viktor Poláček, zo 6. A Peter Magdík  a Danka Magdíková zo 7. A triedy. Danka a Peter Magdíkovci postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28. 11. 2017 v Trenčíne.

      Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Z dôvodu nenaplnenosti bude od 1.12.2017 do konca školského roka ranná družina úplne zrušená.

      PaedDr. Adela Jureníková

      riaditeľka školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 22. 11. 2017 t.j. v stredu sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Žiaci na našej škole budú testovaní z/zo:

      *matematiky,

      *slovenského jazyka a literatúry.

      Viac informácií o T5-2017 nájdete v dokumente Základné informácie T5-2017 na stránke www.nucem.sk.

      Dňa 22.11.2017 (streda) budú mať žiaci 6. až 9. ročníka vyučovacie voľno udelené riaditeľkou školy z dôvodu bezproblémového priebehu testovania T5-2017. Žiaci 6. až 9. ročníka sú automaticky odhlásení zo stravy.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ H. G. Pruské, že dňa 20.11.2017 sa bude vydávať len mliečna desiata. Obed sa v tento deň z technických príčin vydávať nebude.

      PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

      Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia oznamuje občanom, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie nasledovne:

      pondelok, 20. 11. 2017 v čase od 07:00 hod. do 17:30 hod. , Pruské 389 (Materská škola, budova Pruské 389 - hospic).

      Keďže v hore uvedenom čase dôjde k prerušeniu distribúcie elektrickej energie týmto zákazníkom, odporúčame im, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny podľa zákona o energetike, prevádzkového poriadku a Obchodných podmienok SSE – Distribúcia s výnimkou škody, ktorá by vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

       

      Daniela Cibiková

      vedúca školskej jedálne

    • Okresné kolo vo florbale dievčat
     • Okresné kolo vo florbale dievčat

     • Dňa 11.11.2017 sa v športovej hale v Bolešove uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat. Zúčastnili sa žiačky  ZŠ Mikušovce, Bolešov a Pruské. Naše dievčatá opäť nesklamali. Vyhrali všetky štyri zápasy - 2x prvé kolo, 2x druhé kolo - a postúpili ako víťaz do krajského kola. Najlepšou strelkyňou turnaja bola hráčka s číslom 18 Mirka Jurenková, ktorá počas turnaja nastrielala 11 gólov. Poďakovanie patrí RSDr. Miroslavovi Tarabíkovi, ktorý sa dievčatám plne venoval počas tréningov. Všetkým dievčatám blahoželáme.

    • Exkurzia v Jadrovej elektrárni Mochovce
     • Exkurzia v Jadrovej elektrárni Mochovce

     • Dňa 12.10.2017 sa žiaci 6.ročníkov si prezreli areál jadrovej elektrárne a mali možnosť si svoje poznatky z fyziky a chémie  prakticky vyskúšať na interaktívnych modeloch v sprievode p. učiteľky Mgr.Košútovej a Ing.Velackovej. Žiaci sa zúčastnili aj vedeckej výstavy v Atlantis Levice.

       foto

    • STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA
     • STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA

     • Dňa 26.10.2017 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúčastnili 19. ročníka výstavy stredných škôl Trenčianskeho kraja - Stredoškolák - HRDINA REMESLA s p. učiteľkou Mgr.Košútovou a Ing.Poláčkovou. Žiaci sa zúčastnili prezentácií stredných škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania, videli ukážky manuálnych zručností žiakov a mohli sa zapojiť do súťaží, rozhovorov so žiakmi a učiteľmi jednotlivých stredných škôl.  foto

      foto

     • KVALIFIKAČNÝ FLORBALOVÝ TURNAJ

     • Dňa 11.11.2017 v čase od 9:00 do 13:00 sa uskutoční kvalifikačný turnaj dievčat vo florbale v športovej hale Bolešov. Turnaja sa zúčastnia základné školy Bolešov, Mikušovce a Pruské. Víťaz  postupuje do krajského kola, ktoré organizuje Nadácia TV JOJ v rámci projektu Floorball SK Liga. Príďte povzbudiť dievčata našej školy.

    • Legenda sa vracia - TMM
     • Legenda sa vracia - TMM

     • Dňa 22.9.2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili výstavy spojenej s veľtrhom odevného priemyslu. Výstava bola zameraná na návrat k remeslám a manuálnej ľudovej kreativite. Mali možnosť vidieť to najoriginálnejšie, čo sa momentálne na Slovensku vyrába.

      foto