• TESTOVANIE 5
     • TESTOVANIE 5

     • Milí piataci, vážení rodičia,

      dňa 22. novembra  2017 sa uskutoční Testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod. Pri testovaní sa môžu používať iba písacie potreby.

      Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu.

      Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

      Všetkým piatakom želáme, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

      Mgr. Dana Svoradová, koordinátor Testovania 5

    • Bedminton žiačok - okresné a regionálne kolo
     • Bedminton žiačok - okresné a regionálne kolo

     • Dievčatá 9. A triedy Adriana Drgová a Terézia Kučová získali 1. miesto v okresnom kole v bedmintone žiačok. Súťaž sa konala v športovej hale TJ Sokol v Ilave dňa 11. 10. 2017.

      V regionálnom kole taktiež získali zlatú medailu a postúpili do krajského kola. Regionálne kolo sa konalo 26. 10. 2017 v Športcentre Púchov.

      GRATULUJEME!

      FOTO

       

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      oznamujem Vám, že v dňoch od 30. 10. 2017 do 01. 11. 2017 sú v súlade s POP na školský rok 2017/2018 jesenné prázdniny. Ďalej riaditeľka školy rozhodla o udelení voľna žiakom základnej školy dňa 02. 11. 2017 z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie sa začne dňa 03. 11. 2017 (v piatok).

      Organizácia vyučovania dňa 03. 11. 2017 bude nasledovná:

      1. stupeň ZŠ sa učí prvé tri vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. Po tretej vyučovacej hodine sa žiaci zúčastnia kultúrneho vystúpenia, ktoré bude trvať 45 minút. Po jeho skončení žiaci odchádzajú do ŠKD alebo domov.

      2. stupeň ZŠ sa učí prvé štyri vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. Po štvrtej vyučovacej hodine sa žiaci zúčastnia kultúrneho vystúpenia, ktoré bude trvať 45 minút. Po jeho skončení žiaci odchádzajú domov.

      PaedDr. Adela Jureníková

      riaditeľka školy

    • Archeoskanzen Modrá a expozícia Živá voda (dejepisná exkurzia)
     • Archeoskanzen Modrá a expozícia Živá voda (dejepisná exkurzia)

     • Dňa 20. 10. 2017 sa žiaci 6. - 8. ročníka pod vedením RSDr. Miroslava Tarabíka a Mgr. Moniky Barényiovej zúčastnili dejepisnej exkurzie v Archeoskanzene (http://www.archeoskanzen.cz/) Modrá  na Morave pri Uherskom Hradišti.

      Spolu sme navštívili stálu expozíciu - dedinu z predveľkomoravského a veľkomoravského obdobia. Priamo v areáli skanzenu sme spolu so sprievodcom absolvovali prehliadku vystavených exponátov. Tu si mohli žiaci prezrieť napríklad zemnice, murované domy, kniežací palác či repliku Metodovej školy písomníctva. Okrem toho museli žiaci odpovedať na otázky z tohto obdobia a hanbu si veru niektorí neurobili. Azda najväčší zážitok sme mali z hospodárskych zvierat (husi, čínske prasiatko, kozy, barany a ovce),ktoré sa pohybovali priamo v našej blízkosti a niekorí aj mali na mále, keď ich prenasledoval kŕdeľ "poznaniachtivých" husí.

      Po absolvovaní prehliadky archeoskanzenu sme sa presunuli do expozície Živá voda (http://www.zivavodamodra.cz/), kde sme si vo vodnom tuneli prezreli rôzne druhy sladkovodných rýb a poprechádzali sa po brehu prírodného jazierka.

      Obe prehliadky boli veľmi zaujímavé a poučné. Škoda len, že počasie nám trošku nehralo do karát a slnko vykuklo spoza hmly až keď sme odchádzali z miesta prehliadky.

    • ŠARKANIÁDA 2017
     • ŠARKANIÁDA 2017

     • Popoludní, 19.októbra 2017, sa v areáli našej školy uskutočnilo pestrofarebné vzdušné divadlo. Slnečnú jesennú oblohu ovládli krásne šarkany, ktorých pevne v rukách držali žiaci 1. a 2. ročníkov. Hoci jesenný vetrík chvíľami oddychoval, nám to vôbec neprekážalo. Deti sa nedali odradiť a behom po ihrisku sa podarilo vzlietnuť takmer všetkým zúčastneným šarkanom.

      Ďakujem všetkým šarkaním navigátorom, ktorí sa prišli s nami zabaviť, ako i pani učiteľkám Mgr. Danke Pichovej a Mgr. Ivane Lenkovej za pomoc pri organizácii. Teším sa na budúcoročné spoločné lietanie :)  Mgr. Silvia Košíková

      Viac foto nájdete na ŠARKANIÁDA 2017 .

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude od 30.10.2017 (pondelok) do 2.11.2017 (štvrtok) z technických dôvodov prerušená.

      Prevádzka sa začne 3.11.2017 (v piatok).

    • Nevšedný umelecký zážitok!
     • Nevšedný umelecký zážitok!

     •      Tri slová, ktoré však nestačia na vyjadrenie pocitu, ktorý sme mali pri návšteve Slovenského národného divadla v Bratislave.

           Dňa 4.10.2017 sme sa spolu so žiakmi 9. ročníka zúčastnili večerného predstavenia SISSI (úteky Alžbety Rakúskej). Hru spracoval do podoby modernej historickej drámy Viliam Klimáček a režírovala Eszter Novák.

           Žiaci sa počas dvoch týždňov pred predstavením oboznámili s historickými faktami, absolvovali test, ktorý preveril úroveň ich vedomostí a taktiež si utvrdili pojmy súvisiace s dramatickým umením. A tak mohli lepšie chápať a vnímať kráľovskú hru, v ktorej nás očarila hlavná protagonistka - Táňa Pauhofová.

           Predstavenie charakterizovala atraktívnosť témy, vznešenosť, napätie, humor, láska i smrť, ale aj jemne ironický historický nadhľad, ako sa píše v samotnom popise.

           Na záver sme spolu s ďalšími 600 divákmi vyjadrili naše emócie búrlivým potleskom. Nedá mi nespomenúť úžasné herecké výkony Tomáša Maštalíra, Anny Javorkovej, Daniela Fischera či Gabriely Dzuríkovej.

           Touto cestou ďakujem všetkým žiakom za zodpovedný prístup, pani učiteľkám,  Mgr. Marianne Košútovej a Mgr. Martine Martiškovej, za ochotu a pomoc, a taktiež Rade rodičov školy, ktorá nám poskytla finančný príspevok 150€ na čiastočnú úhradu vstupeniek.

      Mgr. Michaela Pecušová

      FOTO

    • Európsky týždeň športu 2017
     • Európsky týždeň športu 2017

     • Naša škola sa zapojila do športových aktivít v rámci Európskeho týždňa športu 2017, ktorý trval od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017. Žiaci 1. stupňa v pondelok 25. 9. začali vyučovanie hodinou telesnej výchovy a žiaci 2. stupňa vo štvrtok 28. 9. ukončili vyučovanie hodinou telesnej a športovej výchovy. Žiaci 1. stupňa cvičili tance pod vedením p. uč. Mgr. Košíkovej a cvičebnú hodinu viedla i p. uč. Mgr. Hodeková. Žiaci 2. stupňa na hokejbalovom ihrisku hrali futbal rozdelení podľa ročníkov pod vedením p. uč. PaedDr. Maschtovskej a triednych učiteľov. Dievčatá hrali na umelej tráve vybíjanú a volejbal pod vedením p. uč. Mgr. Martiškovej a ostatných učiteľov.

      Na škole v tomto týždni prebiehal i týždeň zdravej výživy, ktorý zabezpečila vedúca školskej jedálne Daniela Cíbiková.

    • Súťaž „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“
     • Súťaž „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“

     • V školskom roku 2016/2017 sa žiačky 8. ročníka – Sára Pánová, Adriana Marjánková, Nikola Majanová, Lenka Hajdúchová a Tatiana Čerepanová zapojili do výtvarno-literárnej súťaže „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“ a spoločnými silami zhotovili originálny denník a portrét tejto významnej slovenskej osobnosti. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bolo súčasťou programu Dňa otvorených dverí  Trenčianskeho samosprávneho kraja (02. 10. 2017), na ktorý boli dievčatá pozvané. Hoci sa im v súťaži nepodarilo zvíťaziť, ich spoločné dielo sa stalo súčasťou pexesa, ktoré bolo venované spomínanej osobnosti, a ktoré počas DOD TSK 2017 slávnostne pokrstili a uviedli do života. Kto? Okrem župana Jaroslava Bašku i sám jubilant  „J. M. Hurban“ a jeden z autorov pexesa.  Dievčatá si okrem daného pexesa odniesli  i bohaté kultúrne, environmentálne a hlavne zábavné zážitky. Najväčšiu radosť  však mali z návštevy Trenčianskeho hradu, ktorá bola odmenou pre všetkých zúčastnených súťažiacich.

      Dievčatám držíme palce pri tvorbe ďalších kreatívnych súťažných diel.     

       

      Foto

    • Cezpoľný beh Dubnica nad Váhom
     • Cezpoľný beh Dubnica nad Váhom

     • 3.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu v Dubnici nad Váhom.

      Súťažilo sa v družstvách. Družstvo dievčat obsadilo 1. miesto a postupuje do  krajského kola.

      Pretekali  tieto dievčatá: Čerepanová Tatiana, Pagáčová Lucia, Bisáková Paulína a Pokorná Ema.

      Čerepanová Tatiana získala striebornú medailu v jednotlivcoch.

      Družstvo chlapcov obsadilo 3. miesto a tvorili ho žiaci:

      Daňo Martin, Toman Samuel, Prekop Damiána Pagáč Michal

      Martin Daňo získal bronzovú medailu v jednotlivcoch.

      GRATULUJEME!

      FOTO

    • 46-ročník cezpoľného behu „Beh údolím Váhu“
     • 46-ročník cezpoľného behu „Beh údolím Váhu“

     • Dňa 29.9.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili cezpoľného behu v Bolešove. Žiakom sa veľmi darilo, získali putovný pohár.

      1. miesto získali žiaci Ema Pokorná v kategórií mladšie žiačky, Michal Pagáč v kategórií mladších žiakov v behu na 800 metrov. V kategórií starších žiačok 1. miesto získala Tatiana Čerepánová a v kategórií starších žiakov 1. miesto získal Martin Daňo v behu na 1500 metrov. V behu na 1200 metrov 1. miesto získal Damián Prekop. Obsadili sme aj 2. miesta a to vďaka Anetke HorečnejSamuelovi Bórovému v kategórií mladších žiakov. V kategórií starších žiakov a žiačiek 2. miesto získali Paulína Bisáková, Lucia PagáčováSamuel Toman.

      Ďalšie bodovacie priečky obsadili Lenka Hajdúchová a Šimon Ondrášik 4. miestom, Nicolas Rexa 5. miestom. Taktiež Natália Pagáčová obsadila 5. miesto, 6.miesto obsadil Marek Tomanica. Ďalej našu školu reprezentovali Michaela Mišíkova, Petra Vanková, Rastislav Cíbik, Samuel Bagin, David Krivoklatský, Róbert Cíbik, Zuzana Hudecová  a Maroš Mojto. Za vzornú reprezentáciu školy všetkým zúčastneným ďakujeme a medailistom GRATULUJEME!

      FOTO

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.9. 2017 sme si na hodinách anglického jazyka rôznymi aktivitami pripomenuli Deň európskych jazykov. Žiaci ôsmych ročníkov si vypočuli prezentáciu o Európe a Európskej únii, hymnu Európskej únie a vyplnili vedomostný kvíz. Hodinu sme si spríjemnili pitím anglického čaju s maslovými sušienkami. Bol to výnimočný deň ako pre učiteľov cudzích jazykov, tak i pre žiakov a sme radi, že sme si ho môhli takto spríjemniť.

       

      FOTO

    • VYPLÁCANIE CESTOVNÉHO
     • VYPLÁCANIE CESTOVNÉHO

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje rodičom dochádzajúcich žiakov, že na základe smernice MŠVVaŠ SR č.50/2017 sa bude v tomto šk. roku preplácať cestovné každý mesiac. Konkrétne dni, kedy budeme cestovné vyplácať, budú zverejnené na stránke školy a oznámené žiakom v školskom rozhlase.

      V prípade, ak si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na preberanie cestovného za každý mesiac, počas celého šk. roka. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v záložke Dokumenty - Žiadosti, alebo vypýtať od triednych učiteľov.

      Cestovné za mesiac september budeme vyplácať v dňoch 5. a 6.10.2017 (štvrtok, piatok) v čase od 7.00 do 15.00 hod. na sekretariáte školy.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční dňa 05. 10. 2017 (štvrtok) o 16:00 hod v telocvični v budove ZŠ. Žiadame o účasť všetkých rodičov. Po plenárnom rodičovskom združení budú prebiehať triedne rodičovské združenia.
      Srdečne pozývame všetkých rodičov.

       

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.