• SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2016/2017
     • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2016/2017

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské Vám oznamuje, že ukončenie školského roka 2016/2017 bude prebiehať nasledovne:

      1. 8:00 hod - Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 v Kultúrnom dome Pruské.

      2. Po skončení odchod žiakov do tried. Zhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi.

      Pripomíname žiakom, že:

      • v piatok 30. 06. 2017 sú obedy pre žiakov zrušené a ŠKD je zatvorená,
      • vo štvrtok 29. 06. 2017 je potrebné odniesť si z tried a zo šatňových skriniek všetky veci a odomknúť skrinky.

      POZOR!

      Ďakovná omša pri príležitosti ukončenia školského roka bude v piatok večer o 17:30 hod.

      Vyplácanie cestovného žiakom  bude prebiehať v dňoch 29. 06. 2017 (štvrtok) a 30. 06. 2017 (piatok), v čase od 7:00 hod do 15: 00 hod. na sekretariáte školy.

      Termín letných prázdnin v školskom roku 2016/2017 je: 3. júl 2017 – 31. august 2017.

      Začiatok vyučovania po prázdninách je 4. september (pondelok) 2017.

    • Súťaž „Čitateľský maratón“
     • Súťaž „Čitateľský maratón“

     • Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za „Rok čitateľskej gramotnosti”. Za účelom podpory pozitívneho vzťahu k čítaniu a knihám sa žiaci 6. a 7. ročníka zapojili do celoročnej súťaže „Čitateľský maratón“. Žiaci čítali, debatovali, ilustrovali... Aktívnym účastníkom súťaže sa podarilo spoločne prečítať viac ako 220 kníh. Okrem krásnych čitateľských zážitkov získali niektorí i vecné odmeny.

      Poradie ocenených žiakov:

      1. miesto: Lenka Hajdúchová, 7. B
      2. miesto: Ivanka Rosinová, 6. B
      3. miesto: Paulínka Bisáková, 7. A

       

      Fotografie TU 

    • Aj Pruské má svoju KNIHOBÚDKU!
     • Aj Pruské má svoju KNIHOBÚDKU!

     • Kto z nás by v rukách detí nevidel radšej dobrú knihu ako mobil, či tablet? Málokto z tých, ktorí čakajú na zastávke, alebo len tak sedia na lavičke siahne skôr po knihe, lebo mobilný telefón je po ruke skoro vždy. Aby sme ponúkli ľuďom novú inšpiráciu, pripravili sme s triedou 9.B tzv. knihobúdku. Nápad vznikol na hodine Výchovy umením v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Po mnohých týždňoch plánovania, návrhov, zháňania materiálu a maliarskej práce sa vyradená plechová skriňa zo zdravotného strediska premenila na farebný zásobník kníh. Od štvrtku 15.6. 2017 zdobí námestie v Pruskom, kam sme ju slávnostne umiestnili spolu s našimi školníkmi. A ako sa knihobúdka používa? Pravidlá sú jednoduché: 1.) Vyber si knihu 2.) Zober si ju a čítaj 3.) Po prečítaní ju vráť naspäť, alebo vymeň za inú. Miesta je  v skrinke stále dosť, preto ak máte doma knihu, ktorú už nepotrebujete, hocikedy ju môžete doniesť priamo do knihobúdky. Veríme, že tento vo svete obľúbený nápad poteší v Pruskom nielen milovníkov literatúry, ale aj náhodných okoloidúcich. Prosíme všetkých, aby sa k nášmu dielu správali ohľaduplne a pomohli nám šíriť dobrú myšlienku. Nech kultúra v Pruskom prekvitá. O vznik knihobúdky sa postarali hlavne žiaci: N. Lukáčová, E. Gašpar, P. Martiš, D. Hudec - pod vedením p. uč. Cíbikovej. Ďakujeme pánom školníkom M. Škvarovi a J. Florišovi za pomoc, inštaláciu a konštrukciu strechy, obecnému úradu za ústretovosť, miestnym StaVEBninám za strešnú krytinu, Domu farieb za náterové hmoty a všetkým dobrovoľníkom za knihy. Na bezpečnosť knihobúdky a pokojný spánok knižiek dohliada obecná kamera. PS: „Uč se dítko moudrým býti!“ citát J. A. Komenského

      FOTO

    • Ocenenie vo výtvarnej súťaži
     • Ocenenie vo výtvarnej súťaži

     • S potešením oznamujeme, že vo výtvarnej súťaži Dobšinského rozprávkovo, sa darilo našej žiačke Sáre Pánovej zo 7.B. Akciu každoročne organizuje Považské osvetové stredisko a v tomto ročníku sa Sárka umiestnila v 2. kategórii na 2. mieste. Kombinovanou technikou znázornila portrét strigy, ktorými sa to v dobšinského rozprávkach len tak hemží. Srdečne gratulujeme!

      Ocenenie vo výtvarnej súťaži - Obrázok 1

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Oznámenie

      o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

       

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

      Zástupkyňa pre materskú školu Mgr. Jana Baginová bude telefonicky kontaktovať všetkých zákonných zástupcov prijatých detí.

      Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete osobne prevziať v kancelárii zástupkyne pre materskú školu (budova materskej školy) od 19. júna 2017 do 23. júna 2017, v čase od 10:00 hod. do 15:30 hod.

      Pre zvyšných 22 žiadostí riaditeľka školy zatiaľ nevydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Dôvodom je, že Obec Pruské plánuje k 01. 09. 2017 otvoriť ešte jednu triedu materskej školy. Preto žiadame zákonných zástupcov o trpezlivosť.

      Ostatných 22 žiadostí bude vyriešených k 01. 09. 2017. Predpokladáme, že k tomuto dátumu by malo byť prijatých do materskej školy i zvyšných 22 detí a rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú pravdepodobne vydané ku koncu augustu 2017, v závislosti od priebehu stavebných úprav pre zriadenie novej triedy materskej školy.

       

                                                                             S úctou, riaditeľka školy, Jureníková Adela

    • FLOORBALL CHALLENGE 2017
     • FLOORBALL CHALLENGE 2017

     • Dňa 10.6.2017 sa uskutočnilo celonárodné finále Floorball Challenge 2017 v Poprade. Z 30 škôl sa do hlavného turnaja do Popradu dostalo 8 škôl.

      Naše zmiešané družstvo chlapcov a dievčat vyhralo:

      v prvom zápase so Senicou 7:0

      v druhom zápase s Dunajskou Lužnou 5:3

      a prebojovalo sa do finále.

      Vo finále sme porazili družstvo Fiľakova 6:3 a získali zlaté medaily.

      Účastníkom turnaja gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Taktiež ďakujeme našim skvelým fanúšikom a žiakom 1. stupňa, ktorí nám plnením úloh pomohli dostať sa na tento turnaj .

      Ďakujeme aj p.uč. Hodekovej, Cíbikovej, Benešovej, Daňovej a p.uč. Tarabíkovi a Pecušovi, ktorí sa podieľali na organizácii, príprave a tréningu našich žiakov.

      Na záver víťazná zostava nášho tímu:

      DAŇO Martin VIII.B
      GAJDOŠ Adam IX.B
      HOLBOVÁ Terézia VII.B
      JANEKOVÁ Lucia VII.B
      JURENKOVÁ Miroslava VII.A
      KOPPOVÁ Žofia VII.A
      MAGDÍK Peter V.A
      MOJTO Pavol IX.B
      PAGÁČ Michal IV.B
      PAGÁČ Peter IX.B
      PAGÁČOVÁ Natália VI.A
      PÁNOVÁ Sára VII.B
      RAJNÍČEK Lukáš IX.B
      RAJNÍČKOVÁ Lenka VII.B
      ROSINA Rastislav VIII.B
      ROSINOVÁ Ivana VI.B
      ŠATKA Ján V.A
      ŠATKA Matej VII.A
      ŠUBA Marek VII.B
      VRŠATA Andrej IX.B

       

       

      FOTO 1  FOTO 2

    • Belasý motýľ 2017
     • Belasý motýľ 2017

     • V piatok 9.6. ukázali žiaci našej školy, že majú obrovské srdcia a odhodlanie pomáhať. Zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky organizácie muskulárnych dystrofikov Belasý motýľ. V prvom rade sme mysleli na NAŠICH chlapcov Heňa a Miška, ktorých postihla táto choroba.
      1. Deti aj učitelia, oblečení v modrom, vyjadrili spolupatričnosť všetkým ľuďom postihnutých svalovou dystrofiou.
      2. Modrými motýľmi vyzdobili chodby našej školy. Belasé motýle lemovali cestu do tried Miškovi aj Heňkovi.
      3. Dobrovoľnými príspevkami sa nám podarilo vyzbierať úžasnú sumu 614,73€
      Tu sa však pomoc neskončila......
      O 18:00 v Dubnici nad Váhom sa konal charitatívny tréning Champion​ Clubu. 53 účastníkov prišlo pohybom podporiť tých, ktorým to choroba už nedopraje. Nemalý príspevok Champion Clubu a celý výťažok z tréningu, 585,60€ , bol venovaný ľuďom so svalovou dystrofiou.
      Riadili sme sa heslom: NAŠA POMOC - ICH KRÍDLA

      VŠETKÝM, KTORÍ POMOHLI PATRÍ OBROVSKÁ VĎAKA                                                                                          Foto tu

    • MAS Vršatec - výtvarná súťaž „Očami detí“
     • MAS Vršatec - výtvarná súťaž „Očami detí“

     • Už ste niekedy premýšľali nad tým, čo nám v obci a v celom regióne chýba a čo zaujímavé si tu viete predstaviť? Žiaci našej školy mali za úlohu sa zamyslieť nad touto otázkou a svoje nápady výtvarne spracovať pod vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej. A tak vznikli návrhy hodné pozornosti: verejné WC, medzinárodné letisko Slávnica, lyžiarsky vlek, Gavlovič café, alebo čokoládová fontána. Ktovie, možno raz... Naše diela však porotu veľmi zaujali a preto vám s radosťou oznamujeme výhercov regionálnej súťaže MAS Vršatec: 1. stupeň ZŠ: 1. miesto: Alexandra Gužíková (4.A) - „Vyhliadková veža s tobogánom a lezeckou stenou“. 2. stupeň: 1. miesto: Tatiana Čerepanová (7.B) - Vršatecké hradné slávnosti“, 3. miesto:  Nikola Majanová (7.B) - „Lyžiarske stredisko Vršatec“. Špeciálna cena za vystihnutie témy: Emma Melišíková (8.A) – „Botanická záhrada“. Cenu za originalitu získala Viktória Vetrová (4.A) - „Verejné WC“. Všetkým šikovným výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na prípadné realizácie ich nápadov.

      FOTO

    • Krajské kolo v atletike ZŠ
     • Krajské kolo v atletike ZŠ

     • 6. júna 2017 sa uskutočnilo Krajské kolo v atletike ZŠ na štadióne v Dubnici nad Váhom. Usporiadateľom bol Okresný úrad Trenčín, Atletický klub Spartak Dubnica n/V CVČ Dubnica N/V. Z našej školy do krajského kola postúpili Katarína Kišková z 9. A triedy a Peter Pagáč z 9. B. Katarína Kišková vo finále behu na 60 m získala striebornú medailu, časom 8,11 sekundy a Peter Pagáč v behu na 300 m obsadil 3. miesto v čase 40,27 sekundy.

      Obom gratulujeme a ďakujeme za krásne výsledky.

    • Za zážitkami netreba chodiť ďaleko...
     • Za zážitkami netreba chodiť ďaleko...

     • Dňa 7.6. 2017 sme my, žiaci 8.B, prežili pekné chvíle plné adrenalínu v neďalekom Trenčíne, kde sme navštívili centrum TARZANIA. Na svoje si prišli tí odvážni, ale nenudili sme sa ani my ostatní. Pod vedením skúseného inštruktora sme okrem lanovej dráhy mohli absolvovať aj lukostreľbu, slackline či spoločné lyže. Oddych po náročných aktivitách sme našli v kine OC Max.

      Mgr. Michaela Pecušová a Mgr. Martina Martišková ďakujú všetkým žiakom za príjemný a bezproblémový priebeh celého výletu :-)

    • Školská exkurzia Viedeň
     • Školská exkurzia Viedeň

     • Dňa 30. mája sa uskutočnila školská exkurzia do Viedne. Žiaci 5. a 6. ročníka navštívili známu čokoládovňu Hauswirth v Kittsee.

      Predpoludním sme navštivili záhrady sídla Habsburgovcov - Schönbrunn. Popoludní sme sa presunuli do Umeleckovedného múzea na námestí Márie Terézie. Tu mohli žiaci obdivovať historické pamiatky z čiasRakúsko - Uhorska, maľby popredných umeleckých majstrov ako Dürer, Tizian, či mnohých ďalších. Na záver exkurzie si pozreli Hofburg, Morový stĺp a Dóm sv. Štefana.

      Za možnosť navštíviť toto významné európske mesto sa chceme poďakovať aj Rade rodičov školy, ktorá nám poskytla financie na čiastočnú úhradu dopravy.

      FOTO

    • Belasý motýľ
     • Belasý motýľ

     • Dňa 9. 6. 2017 (piatok)   organizácia Belasý motýľ organizuje Deň ľudí so svalovou dystrofiou ako deň celonárodnej osvety o ochorení svalová dystrofia, ktorá je spojená s verejnou zbierkou na kompenzačné pomôcky.

      Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých.

       

      Ľudia so svalovou dystrofiou nedokážu chodiť, obrátiť sa na bok, napiť sa sami z pohára a niektorí pacienti nedokážu ani sami dýchať…

      Napriek tomu  túžia byť sebestační, preto potrebujú rôzne špecifické kompenzačné pomôcky. Mechanické vozíky na pohyb v domácnosti, elektrické vozíky na cesty na úrady, do obchodov a na iný pohyb v exteriéri ...

      Našu školu navštevujú dvaja chlapci Heňko Maňák a Miško Šuba. Obaja chlapci trpia touto chorobou.

      Dokážme im, že máme veľké srdcia ochotné pomáhať a symbolickou sumou prispejeme v piatok 9.júna 2017

       

      Vaša pomoc – ich  krídla!

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.