• Oznámenie o rozhodnutí riaditeľky školy – Udelenie riaditeľského voľna dňa 05. apríla 2017
     • Oznámenie o rozhodnutí riaditeľky školy – Udelenie riaditeľského voľna dňa 05. apríla 2017

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské Vám týmto oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) rozhodla o udelení riaditeľského voľna dňa 05.apríla 2017 žiakom 5. až 8. ročníka z dôvodu zabezpečenia plynulého a nerušeného priebehu celoslovenského testovania T9 – 2017 žiakov 9. ročníka.

      PaedDr. Adela Jureníková
      riaditeľka školy

    • Súťaž vo vybíjanej dievčat
     • Súťaž vo vybíjanej dievčat

     • V Novej Dubnici na SŠ sv. J. Bosca sa konalo predkolo vo vybíjanej žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnili 3 školy: SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica, ZŠ Medňanská ul. Ilava, ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské. Prihlásená ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica sa nezúčastnila. Víťazom sa stala ZŠ Ilava. Naše dievčatá získali 2. miesto. Do okresného kola postupuje len víťaz. Školu reprezentovali dievčatá: Lenka  Hajdúchová, Sára Pánová zo 7. B triedy, Paulína Bisáková, Michaela Lukáčová zo 7. A, Ivana Rosinová, Veronika Veliká, Daniela Magdíková, Klára Figúrová, Zuzana Machalová 6. B trieda, Lívia Urbánková, Sabrína Prekopová a Natália Pagáčová zo 6. A triedy.

      Organizátorom súťaže bol Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, poriadateľom CVČ Nová Dubnica a SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica.

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme.

      FOTO

    • Deviataci prvákom
     • Deviataci prvákom

     • Už po druhý raz sa naši deviataci rozhodli pripraviť zaujímavú vyučovaciu hodinu pre  prváčikov.

      Keďže marec je považovaný za mesiac, v ktorom sa intenzívnejšie venujeme čítaniu a knihám, vybrali si 16. deň v tomto mesiaci za vhodný termín a urobili žiakom 1. A a 1. B triedy malé prekvapenie. Pre žiakov bol pripravený rozprávkový kvíz, v ktorom hádali názvy rozprávok a kníh, ktoré majú mnohí z nich aj doma. Prečítali im dve ľudové rozprávky od Pavla Dobšinského a kládli otázky, ktoré súviseli s prečítaným textom. Žiaci im za sladkú odmenu veľmi pekne a hlavne oduševnene odpovedali.

      Deviataci si tak mohli vyskúšať, aké to je stáť na druhej strane "barikády", teda byť za katedrou a vyučovať. Akcie sa zúčastnili: Katarína Majeríková (9. A), Samo Melišík (9. B), Tatiana Mikulová (9. B), Vierka Buriancová (9. B) a Peter Pagáč (9. B).

      Obe skupiny aj tí najmladší, aj tí najstarší odchádzali z vyučovania spokojní.

    • Úspech našej žiačky v súťaži Hviezdoslavov Kubín
     • Úspech našej žiačky v súťaži Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 16.3.2017 prebehlo v Dubnici nad Váhom okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Našej žiačke Anetke Gajdošovej z 5.B triedy sa podarilo vo svojej kategórii poraziť všetkých 13 súťažiacich. K 1.miestu srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 5.mája 2017 v Bzinciach pod Javorinou!

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

     • Milí deviataci, vážení rodičia,

      dňa 5. apríla 2017 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Žiaci prídu do školy o 7:40 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:10 hod. Žiaci pri testovaní môžu používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

      TESTOVANIE 9 je jediné celoštátne testovanie žiakov na konci štúdia v základnej škole. Jeho význam vzrastá najmä tým, že sa na výsledky získané v testovaní prihliada pri prijímaní na stredné školy. Žiaci, ktorí v Testovaní 9, dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      Vedenie školy želá všetkým deviatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      PaedDr. Adela Jureníková – riaditeľka školy

    • Regionálne majstrovstvá družstiev v šachu
     • Regionálne majstrovstvá družstiev v šachu

     • Regionálne majstrovstvá 3-členných družstiev základných a stredných škôl v šachu sa uskutočnili 21. 2. 2017 v Trenčíne.

      Naše družstvo tvorili žiaci: Peter Magdík z 5. A, Viktor Poláček a Adrián Urbánek zo 7. A triedy. Zúčastnilo sa 13 družstiev a hralo sa 5 kôl. Naše družstvo chlapcov  sa umiestnilo na 3. mieste.

      GRATULUJEME

      Konečné poradie po piatom kole            
                  
      Poradie    Škola                                           Body    MP
      1.    ZŠ C1 Dubnica n/V  B                           11,5    10
      2.    ZŠ Veľkomoravská Trenčín                   11,5      7
      3.    ZŠ Pruské                                               9         8
      4.    SOŠ stavebná Trenčín                            8,5      6
      5.    ZŠ C1 Dubnica n/V  A                             8,5      5
      6.    Gymnáziun MRŠ Nové Mesto n/V  C      8,5      5
      7.    ZŠ Kubranská Trenčín  A                         8        5
      8.    ZŠ Na dolinách Trenčín                           8        4
      9,    ZŠ Kubranská Trenčín                            7,5      6           
      10.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  D    7,5      4
      11.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  B     6        4
      12.   ZŠ Trenčianska Turná                             6        4
      13.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  A     4         2

      MP - body družstva za zápasy (výhra 2, remíza 1)    
      Body jednotlivcov sú započítané do regionálnej súťaže škôl    
          

    • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 6.3.2017 sa na našej škole konala súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín, ktorej sa zúčastnili víťazi triednych kôl. Jednotlivé umiestnenia boli nasledovné:

      I. kategória - POÉZIA

      1. miesto: Natália Tomanová (4.B)

      2. miesto: Linda Mikolášová (3.B)

      3.miesto: Agáta Durbáková (3.A) a Aleš Suchánek (2.B)

       

      I. kategória - PRÓZA

      1. miesto: Viktória Vetrová (4.B)

      2. miesto: Terézia Staňová (4.B)

      3. miesto: Michaela Gabrišová (3.A)

       

      II. kategória - POÉZIA

      1. miesto: Aneta Gajdošová (5.B)

      2. miesto: neudelené

      3. miesto: Nikoleta Pagáčová (5.B)

       

      II. kagegória - PRÓZA

      1. miesto: Michaela Mišovcová (5.A)

      2. miesto: Terézia Florišová (5.A)

      3. miesto: Zuzana Pénerová (6.B)

       

      III. kategória - POÉZIA

      3. miesto: Žofia Koppová (7.A)

       

      III. kategória - PRÓZA

      1. miesto: Pavol Mojto (9.B)

       

      FOTOGALÉRIA

      Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole 16.3.2017!

       

       

       

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou  Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje rodičom detí dosahujúcich školskú zrelosť, že zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 5. a 6. apríla 2017 v čase od 13:30 – 16:30 hod.  v  1. A  a v 1. B triede na druhom poschodí starej budovy školy. Na zápis v stanovenom čase a termíne sa dostavia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, nakoľko s „Rozhodnutím“ o prijatí do ZŠ musia súhlasiť obaja rodičia.

      Prosíme rodičov, aby so sebou priniesli:

      • rodný list dieťaťa
      • kartičku poistenca dieťaťa
      • občiansky preukaz rodiča
      • pastelky
      • 10.- eur na zakúpenie základných školských pomôcok

                                                                                                                            

         PaedDr. Adela Jureníková                                                                                                                                      

             riaditeľka školy