• Oznámenie o rozhodnutí riaditeľky školy – Udelenie riaditeľského voľna dňa 05. apríla 2017
     • Oznámenie o rozhodnutí riaditeľky školy – Udelenie riaditeľského voľna dňa 05. apríla 2017

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské Vám týmto oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) rozhodla o udelení riaditeľského voľna dňa 05.apríla 2017 žiakom 5. až 8. ročníka z dôvodu zabezpečenia plynulého a nerušeného priebehu celoslovenského testovania T9 – 2017 žiakov 9. ročníka.

      PaedDr. Adela Jureníková
      riaditeľka školy

    • Súťaž vo vybíjanej dievčat
     • Súťaž vo vybíjanej dievčat

     • V Novej Dubnici na SŠ sv. J. Bosca sa konalo predkolo vo vybíjanej žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnili 3 školy: SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica, ZŠ Medňanská ul. Ilava, ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské. Prihlásená ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica sa nezúčastnila. Víťazom sa stala ZŠ Ilava. Naše dievčatá získali 2. miesto. Do okresného kola postupuje len víťaz. Školu reprezentovali dievčatá: Lenka  Hajdúchová, Sára Pánová zo 7. B triedy, Paulína Bisáková, Michaela Lukáčová zo 7. A, Ivana Rosinová, Veronika Veliká, Daniela Magdíková, Klára Figúrová, Zuzana Machalová 6. B trieda, Lívia Urbánková, Sabrína Prekopová a Natália Pagáčová zo 6. A triedy.

      Organizátorom súťaže bol Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, poriadateľom CVČ Nová Dubnica a SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica.

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme.

      FOTO

    • Deviataci prvákom
     • Deviataci prvákom

     • Už po druhý raz sa naši deviataci rozhodli pripraviť zaujímavú vyučovaciu hodinu pre  prváčikov.

      Keďže marec je považovaný za mesiac, v ktorom sa intenzívnejšie venujeme čítaniu a knihám, vybrali si 16. deň v tomto mesiaci za vhodný termín a urobili žiakom 1. A a 1. B triedy malé prekvapenie. Pre žiakov bol pripravený rozprávkový kvíz, v ktorom hádali názvy rozprávok a kníh, ktoré majú mnohí z nich aj doma. Prečítali im dve ľudové rozprávky od Pavla Dobšinského a kládli otázky, ktoré súviseli s prečítaným textom. Žiaci im za sladkú odmenu veľmi pekne a hlavne oduševnene odpovedali.

      Deviataci si tak mohli vyskúšať, aké to je stáť na druhej strane "barikády", teda byť za katedrou a vyučovať. Akcie sa zúčastnili: Katarína Majeríková (9. A), Samo Melišík (9. B), Tatiana Mikulová (9. B), Vierka Buriancová (9. B) a Peter Pagáč (9. B).

      Obe skupiny aj tí najmladší, aj tí najstarší odchádzali z vyučovania spokojní.

    • Úspech našej žiačky v súťaži Hviezdoslavov Kubín
     • Úspech našej žiačky v súťaži Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 16.3.2017 prebehlo v Dubnici nad Váhom okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Našej žiačke Anetke Gajdošovej z 5.B triedy sa podarilo vo svojej kategórii poraziť všetkých 13 súťažiacich. K 1.miestu srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 5.mája 2017 v Bzinciach pod Javorinou!

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

     • Milí deviataci, vážení rodičia,

      dňa 5. apríla 2017 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Žiaci prídu do školy o 7:40 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:10 hod. Žiaci pri testovaní môžu používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

      TESTOVANIE 9 je jediné celoštátne testovanie žiakov na konci štúdia v základnej škole. Jeho význam vzrastá najmä tým, že sa na výsledky získané v testovaní prihliada pri prijímaní na stredné školy. Žiaci, ktorí v Testovaní 9, dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      Vedenie školy želá všetkým deviatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      PaedDr. Adela Jureníková – riaditeľka školy

    • Regionálne majstrovstvá družstiev v šachu
     • Regionálne majstrovstvá družstiev v šachu

     • Regionálne majstrovstvá 3-členných družstiev základných a stredných škôl v šachu sa uskutočnili 21. 2. 2017 v Trenčíne.

      Naše družstvo tvorili žiaci: Peter Magdík z 5. A, Viktor Poláček a Adrián Urbánek zo 7. A triedy. Zúčastnilo sa 13 družstiev a hralo sa 5 kôl. Naše družstvo chlapcov  sa umiestnilo na 3. mieste.

      GRATULUJEME

      Konečné poradie po piatom kole            
                  
      Poradie    Škola                                           Body    MP
      1.    ZŠ C1 Dubnica n/V  B                           11,5    10
      2.    ZŠ Veľkomoravská Trenčín                   11,5      7
      3.    ZŠ Pruské                                               9         8
      4.    SOŠ stavebná Trenčín                            8,5      6
      5.    ZŠ C1 Dubnica n/V  A                             8,5      5
      6.    Gymnáziun MRŠ Nové Mesto n/V  C      8,5      5
      7.    ZŠ Kubranská Trenčín  A                         8        5
      8.    ZŠ Na dolinách Trenčín                           8        4
      9,    ZŠ Kubranská Trenčín                            7,5      6           
      10.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  D    7,5      4
      11.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  B     6        4
      12.   ZŠ Trenčianska Turná                             6        4
      13.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  A     4         2

      MP - body družstva za zápasy (výhra 2, remíza 1)    
      Body jednotlivcov sú započítané do regionálnej súťaže škôl    
          

    • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 6.3.2017 sa na našej škole konala súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín, ktorej sa zúčastnili víťazi triednych kôl. Jednotlivé umiestnenia boli nasledovné:

      I. kategória - POÉZIA

      1. miesto: Natália Tomanová (4.B)

      2. miesto: Linda Mikolášová (3.B)

      3.miesto: Agáta Durbáková (3.A) a Aleš Suchánek (2.B)

       

      I. kategória - PRÓZA

      1. miesto: Viktória Vetrová (4.B)

      2. miesto: Terézia Staňová (4.B)

      3. miesto: Michaela Gabrišová (3.A)

       

      II. kategória - POÉZIA

      1. miesto: Aneta Gajdošová (5.B)

      2. miesto: neudelené

      3. miesto: Nikoleta Pagáčová (5.B)

       

      II. kagegória - PRÓZA

      1. miesto: Michaela Mišovcová (5.A)

      2. miesto: Terézia Florišová (5.A)

      3. miesto: Zuzana Pénerová (6.B)

       

      III. kategória - POÉZIA

      3. miesto: Žofia Koppová (7.A)

       

      III. kategória - PRÓZA

      1. miesto: Pavol Mojto (9.B)

       

      FOTOGALÉRIA

      Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole 16.3.2017!

       

       

       

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou  Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje rodičom detí dosahujúcich školskú zrelosť, že zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 5. a 6. apríla 2017 v čase od 13:30 – 16:30 hod.  v  1. A  a v 1. B triede na druhom poschodí starej budovy školy. Na zápis v stanovenom čase a termíne sa dostavia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, nakoľko s „Rozhodnutím“ o prijatí do ZŠ musia súhlasiť obaja rodičia.

      Prosíme rodičov, aby so sebou priniesli:

      • rodný list dieťaťa
      • kartičku poistenca dieťaťa
      • občiansky preukaz rodiča
      • pastelky
      • 10.- eur na zakúpenie základných školských pomôcok

                                                                                                                            

         PaedDr. Adela Jureníková                                                                                                                                      

             riaditeľka školy

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.