• 17. - 23. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon17. 09.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ s 7/ 1, 2
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica str. 4/18
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanka str. 7, PZ z Písania str. 1 a 3
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Bez DÚ :) (Iba Matúško K. si dorobí v PZ str.7 celú)
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 4/7, 5/8 + opakovať vedomosti zo Zrniek múdrosti + Čítanie str.6-8
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 7/1, 2, opakovať delenie hlások, zajtra priniesť cvičný diktát. Čítať Matej Knižka, opraviť úlohu v zošite z čítania.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   dokončiť vety na str. 124 (prac. zošit)
  • Uto18. 09.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   U s.8/4
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   U str. 6/3
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Ak máte doma lupu môžete si doniesť vo štvrtok. Budeme robiť pokusy.( Nie je však povinné ju priniesť)
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Oprava cvičného diktátu , PZ str. 6 - celá
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ s.7/2
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanka - Vladko, kde si? ( čítať celý článok)
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   UČ 6/5
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie str.9 ( vedieť porozprávať vlastnými slovami príbeh o Machovi a Šebestovej)
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Priniesť vystrihnuté obrázky z novín, časopisu na tému: krajina, pohoria, mesto, dedina
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   DÚ v zošite - precvičiť slovíčka 1. lekcia a vety this is that is
  • VI.B ANJ Berešová
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ: 52/2, 3
  • Str19. 09.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ s. 10/ 4,5
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Oprava cvičného diktátu
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie - Kde bolo,... ( Slabšie čítajúce deti len 1/2 textu)
  • III.A TRE
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prepísať slovnú zásobu do slovníčkov z AJ, uč.8/1
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.10 dorobiť
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str.5 - oranžové okienko
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Učiť sa o magneta z pracovnej učebnice - žltá tabuľka.
  • V.A ,
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   pozrieť si video o vzniku vesmíru: https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Domáca úloha z 14. sep 2018
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Zakresliť fyzicko-geografické prvky Európy do mapy
  • Štv20. 09.
  • III.B TRE
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Uč.8/1 - prepísať slovnú zásobu do slovníčka z AJ
  • V.B ,
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   pozrieť si video o vzniku vesmíru : https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o
  • Pia21. 09.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 11/2, 3
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   U str. 12 - diktát ( prepísať)
  • IX.A GEO 2
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Nájdi na mape lokalitu so súradnicami.
  • VI.B ANJ Berešová
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 54/1, 2