Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  DETSKÉ IHRISKO DETSI 0
  DOPRAVNÉ IHRISKO DOPIH 0
  FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ LABORATÓRIUM FCHL 28 Rozvrh
  I.A 1. A 34 Rozvrh
Mgr. Marcela BAGINOVÁ
I.A
  I.B 1. B 30 Rozvrh
Mgr. Nadežda HODEKOVÁ
I.B
  I.C 1. C 12 Bc.Andrea CÚCIKOVÁ
Mgr. Ivana LENKOVÁ
I.C
  IHRISKO S UMELÝM POVRCHOM ISUP 0 Rozvrh
  II.A 2. A 30 Rozvrh
Mgr. Danka PICHOVÁ
II.A
  II.B 2. B 30 Rozvrh
Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁ
II.B
  III.A 3. A 30 Rozvrh
Mgr. Tatiana LOBOTKOVÁ
III.A
  III.B 3. B 18 Rozvrh
Mgr. Velička SMOLEKOVÁ
III.B
  IV. A 4. A 30 Mgr. Helena SADLOŇOVÁ
  IV. B 4.B 30 Rozvrh
Mgr. Zuzana VALAŠÍKOVÁ
IV.B
  IX.A 9. A 30 Mgr. Monika MOJTOVÁ
  IX.B 9. B 30 Rozvrh
Mgr. Michaela PECUŠOVÁ
IX.B
  JAZYKOVÉ LABORATÓRUM NEJ JLN 20 Rozvrh
Mgr. Rastislav PECUŠ
  JUNIORSKÝ KÚTIK JK 0
  KABINET VÝCHOVNÉHO PORADCU KVP 2
  MULTIMEDIÁLNA UČEBŇA ANJ MU_ANJ 22 Rozvrh
  PARKOVACIA PLOCHA PARP 0
  POSILŇOVŇA POSIL 30 Rozvrh
  RELAXAČNÁ ZÓNA RELZO 0
  RIADITEĽŇA RIAD 0
  SEKRETARIÁT SEK 2
  SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ SPMI 48 Rozvrh
  ŠATNE 1. - 5. ročník ŠATN_1_5 0
  ŠATNE 6. - 9. ročník ŠATN_6_9 0
  ŠATNE K VIACÚČELOVÉMU ŠPORTOVÉMU AREÁLU Š_VŠA 40
  ŠATNE TEV č. 1 Š_TEV_1 30
  ŠATNE TEV č. 2 Š_TEV_2 30
  ŠKOLSKÁ VÝDAJNÁ JEDÁLEŇ ŠKOLVJ 40
  ŠKOLSKÁ KUCHYŇA ŠKKUCH 0
Foto ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 1 ŠKD 1 26 Eva VAVRÍKOVÁ
  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 2 ŠKD 2 26 Eva BENEŠOVÁ
  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 4 ŠKD 4 20
  ŠKOLSKÝ PARK PARK 0
  ŠKOLSKÝ POZEMOK ŠKOLPOZ 0 Rozvrh
Foto TELOCVIČŇA TEL 60 Rozvrh
  TELOCVIČŇA 1. - 4. ročník T1_4 30 Rozvrh
  TELOCVIČŇA V PRÍRODE č. 1 TELP_1 0
  TELOCVIČŇA V PRÍRODE č. 2 TELP_2 0
  UČEBŇA HUDOBNEJ VÝCHOVY č. 1 UHV_1 1
  UČEBŇA HUDOBNEJ VÝCHOVY č. 2 UHV_2 1
  UČEBŇA HUDOBNEJ VÝCHOVY č. 3 UHV_3 1
Foto UČEBŇA INFORMATIKY č. 2 INFU_2 15 Rozvrh
  UČEBŇA INFORMATIKY č. 3 INFU_3 20 Rozvrh
  UČEBŇA INFORMATIKY č.1 INFU_1 12
  V.A 5. A 30 Mgr. Dana SVORADOVÁ
  V.B 5. B 30 Rozvrh
Ing. Zuzana DAŇOVÁ
V.B
  VI.A 6. A 30
  VI.A 6. A 30 Rozvrh
Anna KAVCOVÁ
Mgr. Mária ŠATKOVÁ
VI.A
  VI.B 6. B 30 Rozvrh
Mgr. Martina MARTIŠKOVÁ
VI.B
  VIACÚČELOVÝ ŠPORTOVÝ AREÁL VŠPA 0
  VII.A 7. A 30 Rozvrh
RSDr.Miroslav TARABÍK
Mgr. Katarína TRENČANOVÁ
VII.A
  VII.B 7. B 30 Rozvrh
Mgr. Eva KOLLÁROVÁ
Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁ
VII.B
  VIII.A 8. A 30 Rozvrh
VIII.A
  VIII.B 8. B 30 Rozvrh
Bc.Lenka PIATRIKOVÁ
VIII.B
  VÝTVARNÝ ATELIÉR VYA 20 Rozvrh
  ZBOROVŇA ZBO 30
Foto ŽIACKA A PEDAGOGICKÁ KNIŽNICA K_ŽIA&PED 0

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria