• Nájdete nás
    • Skúsení učitelia
    • Online služby
    • Plní energie
 • Najnovšie

   • Úspech na biologickej olympiáde
   • 17. 4. 2019
   • Dňa 16.4.2019 sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo biologickej olympiády – kategória E. Našu školu reprezentovala žiačka 9.B triedy Dominika Hrajková, ktorá v odbornosti zoológia získala pekné 3. miesto.

    Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

   • Čítať viac
   • Veľkonočné prázdniny
   • 17. 4. 2019
   • V súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín veľkonočných prázdnin od 18. apríla do 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína dňa 24. apríla2019 (streda).

    Všetkým deťom, rodičom, kolegom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie sviatkov.

   • Čítať viac
   • Matematická olympiáda
   • 17. 4. 2019
   • Dňa 9. apríla 2019 sa na ZŠ v Ilave uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. V kategórii M7 sa na 3. mieste umiestnil žiak 7.A triedy Boris BOBÁČIK.

    Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

   • Čítať viac
   • Deń narcisov 2019
   • 15. 4. 2019
   • Do galérie Deń narcisov 2019 boli pridané fotografie.

    Dňa 11. apríla 2019 sa na Slovensku konala tradičná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Stovky dobrovoľníkov si s hrdosťou oblieklo žlté tričko a vyšlo do ulíc s cieľom pomáhať.

    Aj naša škola sa zapojila do tejto jedinečnej zbierky. Tento rok sa čisto dievčenský tím dobrovoľníčok z 9.A a 9.B s úsmevom vydal do ulíc obce Pruské. Dievčatá najprv oslovili žiakov ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča. Naše deti ochotne prispeli na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Malý žltý kvietok ich pocit šťastia iba znásobil. Pripnutím narcisu sme im vyjadrili spolupatričnosť.

   • Čítať viac
   • Aprílové športovanie
   • 10. 4. 2019
   • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 6. – 9. ročníka zabávali športom. CVČ zorganizovalo II. ročník „školskej ligy v sedbale“ zmiešaných družstiev.

    Súťažilo sa v dvoch kategóriách, mladší žiaci 6. – 7. ročník a starší žiaci 8. – 9. ročník. Žiaci bojovali s veľkým nasadením. Zápasy boli veľmi vyrovnané, rozhodovali v nich maličkosti a trocha aj šťastie.

   • Čítať viac
   • Netradičná hodina chémie
   • 8. 4. 2019
   • Dňa 28. marca 2019 žiaci 9.B na hodine chémie preberali tému zdravá výživa. Zobrali to skutočne od podlahy a premietli to do reality. Priniesli si rôzne zdravé potraviny a pripravili skutočne vynikajúce zdravé pokrmy.

    Touto cestou ďakujem za pomoc aj rodičom, ktorí im dali peniažky na nákup potravín. Žiaci boli nadšení a odchádzali z hodiny posilnení rôznymi vitamínmi.

   • Čítať viac
   • Prijímanie detí do materskej školy
   • 3. 4. 2019
   • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude:

   • Čítať viac
   • Noc s Andersenom
   • 1. 4. 2019
   • 36 odvážnych žiakov 3.ročníka sa z piatka na sobotu (29.-30.3.2019) vydali na dobrodružnú Noc s Andersenom. Čakal na nich bohatý večerný program súvisiaci s príbehmi dánskeho rozprávkara. Deti počas noci navštívili aj hasičskú zbrojnicu v Pruskom, ako aj kláštornú kryptu, kde je pochovaný básnik a kňaz Martin Hugolín Gavlovič. O druhej hodine ráno únava zdolala statočných čitateľov, a tak vkĺzli do pripravených spacákov a sladko (hoci krátko) si pospali. Ráno deti po raňajkách čakalo vyhodnotenie a unavení, no veríme, že plní zážitkov, odchádzali domov. Veríme, že aj o rok sa nájdu odvážni čitatelia, ktorí s nami prežijú Noc s Andersenom.

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers