Navigácia

Pondelok 11. 12. 2017

Vitajte na stránke našej školy

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy,domáce úlohy, prípravy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná. Nájdete nás aj na FB.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt facebook

NOVINKY

 • Dňa 8.12.2017 v čase od 13:30 do 16:30 sa na našej škole uskutoční florbalový turnaj žiakov 1. stupňa, ktorého sa zúčastnia: ZŠ Bolešov, ZŠ Mikušovce a ZŠ Nemocničná Považská Bystrica. Príďte povzbudiť a pozrieť sa na mladé florbalové talenty.

 • V stredu 6.12. sa uskutočnia v našej škole Vianočné trhy, na ktoré Vás srdečne pozývame. V priestoroch veľkej telocvične Vám deti v čase od 8.00 do 15.00 ponúknu svoje výrobky. Príďte si zakúpiť za symbolické ceny vianočné ozdoby, aranžmány a darčeky pre svojich blízkych.

  Tešíme sa na Vás.

 • Nový úspech našej školy:

  Adriana DRGOVÁ / Terézia KUČOVÁ: 1. miesto

  Súťaž: Bedminton žiačok ZŠ
  Kolo: Krajské kolo


  Krajské kolo v bedmintone žiačok sa konalo 23. 11. 2017 v športovej hale TJ SOKOL v Ilave. Našim žiačkam Adriane Drgovej a Terézii Kučovej sa opäť podarilo získať zlatú medailu a postúpiť do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v apríli 2018 v Liptovskom Mikuláši.

  Dievčatám GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

 • Dňa 23. 11. 2017 v Dubnici nad Váhom sa konalo okresné kolo v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ. Úspešne nás reprezentovali žiaci 8. A triedy Adrián Urbánek, Viktor Poláček, zo 6. A Peter Magdík a Danka Magdíková zo 7. A triedy. Danka a Peter Magdíkovci postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28. 11. 2017 v Trenčíne.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Z dôvodu nenaplnenosti bude od 1.12.2017 do konca školského roka ranná družina úplne zrušená.

  PaedDr. Adela Jureníková

  riaditeľka školy

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Dňa 22. 11. 2017 t.j. v stredu sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Žiaci na našej škole budú testovaní z/zo:

  *matematiky,

  *slovenského jazyka a literatúry.

  Viac informácií o T5-2017 nájdete v dokumente Základné informácie T5-2017 na stránke www.nucem.sk.

 • Milí piataci, vážení rodičia,

  dňa 22. novembra 2017 sa uskutoční Testovanie žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod. Pri testovaní sa môžu používať iba písacie potreby.

  Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

 • Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ H. G. Pruské, že dňa 20.11.2017 sa bude vydávať len mliečna desiata. Obed sa v tento deň z technických príčin vydávať nebude.

  PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

  Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia oznamuje občanom, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie nasledovne:

  pondelok, 20. 11. 2017 v čase od 07:00 hod. do 17:30 hod. , Pruské 389 (Materská škola, budova Pruské 389 - hospic).

  Keďže v hore uvedenom čase dôjde k prerušeniu distribúcie elektrickej energie týmto zákazníkom, odporúčame im, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny podľa zákona o energetike, prevádzkového poriadku a Obchodných podmienok SSE – Distribúcia s výnimkou škody, ktorá by vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

 • Dňa 11.11.2017 sa v športovej hale v Bolešove uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat. Zúčastnili sa žiačky ZŠ Mikušovce, Bolešov a Pruské. Naše dievčatá opäť nesklamali. Vyhrali všetky štyri zápasy - 2x prvé kolo, 2x druhé kolo - a postúpili ako víťaz do krajského kola. Najlepšou strelkyňou turnaja bola hráčka s číslom 18 Mirka Jurenková, ktorá počas turnaja nastrielala 11 gólov. Poďakovanie patrí RSDr. Miroslavovi Tarabíkovi, ktorý sa dievčatám plne venoval počas tréningov. Všetkým dievčatám blahoželáme.

 • Dňa 12.10.2017 sa žiaci 6.ročníkov si prezreli areál jadrovej elektrárne a mali možnosť si svoje poznatky z fyziky a chémie prakticky vyskúšať na interaktívnych modeloch v sprievode p. učiteľky Mgr.Košútovej a Ing.Velackovej. Žiaci sa zúčastnili aj vedeckej výstavy v Atlantis Levice.

  foto

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria