Navigácia

Nedeľa 22. 10. 2017

Vitajte na stránke našej školy

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy,domáce úlohy, prípravy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná. Nájdete nás aj na FB.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt facebook

NOVINKY

 • 19. 10. 2017

  Popoludní, 19.októbra 2017, sa v areáli našej školy uskutočnilo pestrofarebné vzdušné divadlo. Slnečnú jesennú oblohu ovládli krásne šarkany, ktorých pevne v rukách držali žiaci 1. a 2. ročníkov. Hoci jesenný vetrík chvíľami oddychoval, nám to vôbec neprekážalo. Deti sa nedali odradiť a behom po ihrisku sa podarilo vzlietnuť takmer všetkým zúčastneným šarkanom.

  Ďakujem všetkým šarkaním navigátorom, ktorí sa prišli s nami zabaviť, ako i pani učiteľkám Mgr. Danke Pichovej a Mgr. Ivane Lenkovej za pomoc pri organizácii. Teším sa na budúcoročné spoločné lietanie :)  Mgr. Silvia Košíková

 • Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude od 30.10.2017 (pondelok) do 2.11.2017 (štvrtok) z technických dôvodov prerušená.

  Prevádzka sa začne 3.11.2017 (v piatok).

 • Milí piataci, vážení rodičia,

  dňa 22. novembra  2017 sa uskutoční Testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod. Pri testovaní sa môžu používať iba písacie potreby.

  Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

 • 7. 10. 2017

  Do galérie Jesenná výstava v našej škole boli pridané fotografie.

 •      Tri slová, ktoré však nestačia na vyjadrenie pocitu, ktorý sme mali pri návšteve Slovenského národného divadla v Bratislave.

       Dňa 4.10.2017 sme sa spolu so žiakmi 9. ročníka zúčastnili večerného predstavenia SISSI (úteky Alžbety Rakúskej). Hru spracoval do podoby modernej historickej drámy Viliam Klimáček a režírovala Eszter Novák.

       Žiaci sa počas dvoch týždňov pred predstavením oboznámili s historickými faktami, absolvovali test, ktorý preveril úroveň ich vedomostí a taktiež si utvrdili pojmy súvisiace s dramatickým umením. A tak mohli lepšie chápať a vnímať kráľovskú hru, v ktorej nás očarila hlavná protagonistka - Táňa Pauhofová.

 • Naša škola sa zapojila do športových aktivít v rámci Európskeho týždňa športu 2017, ktorý trval od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017. Žiaci 1. stupňa v pondelok 25. 9. začali vyučovanie hodinou telesnej výchovy a žiaci 2. stupňa vo štvrtok 28. 9. ukončili vyučovanie hodinou telesnej a športovej výchovy. Žiaci 1. stupňa cvičili tance pod vedením p. uč. Mgr. Košíkovej a cvičebnú hodinu viedla i p. uč. Mgr. Hodeková. Žiaci 2. stupňa na hokejbalovom ihrisku hrali futbal rozdelení podľa ročníkov pod vedením p. uč. PaedDr. Maschtovskej a triednych učiteľov. Dievčatá hrali na umelej tráve vybíjanú a volejbal pod vedením p. uč. Mgr. Martiškovej a ostatných učiteľov.

 • Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční dňa 05. 10. 2017 (štvrtok) o 16:00 hod v telocvični v budove ZŠ. Žiadame o účasť všetkých rodičov. Po plenárnom rodičovskom združení budú prebiehať triedne rodičovské združenia.
  Srdečne pozývame všetkých rodičov.

   

 • 4. 10. 2017

  V školskom roku 2016/2017 sa žiačky 8. ročníka – Sára Pánová, Adriana Marjánková, Nikola Majanová, Lenka Hajdúchová a Tatiana Čerepanová zapojili do výtvarno-literárnej súťaže „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“ a spoločnými silami zhotovili originálny denník a portrét tejto významnej slovenskej osobnosti. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bolo súčasťou programu Dňa otvorených dverí  Trenčianskeho samosprávneho kraja (02. 10. 2017), na ktorý boli dievčatá pozvané. Hoci sa im v súťaži nepodarilo zvíťaziť, ich spoločné dielo sa stalo súčasťou pexesa, ktoré bolo venované spomínanej osobnosti, a ktoré počas DOD TSK 2017 slávnostne pokrstili a uviedli do života. Kto? Okrem župana Jaroslava Bašku i sám jubilant  „J. M. Hurban“ a jeden z autorov pexesa.  Dievčatá si okrem daného pexesa odniesli  i bohaté kultúrne, environmentálne a hlavne zábavné zážitky. Najväčšiu radosť  však mali z návštevy Trenčianskeho hradu, ktorá bola odmenou pre všetkých zúčastnených súťažiacich.

 • 3.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu v Dubnici nad Váhom.

  Súťažilo sa v družstvách. Družstvo dievčat obsadilo 1. miesto a postupuje do  krajského kola.

  Pretekali  tieto dievčatá: Čerepanová Tatiana, Pagáčová Lucia, Bisáková Paulína a Pokorná Ema.

  Čerepanová Tatiana získala striebornú medailu v jednotlivcoch.

  Družstvo chlapcov obsadilo 3. miesto a tvorili ho žiaci:

  Daňo Martin, Toman Samuel, Prekop Damiána Pagáč Michal

  Martin Daňo získal bronzovú medailu v jednotlivcoch.

 • Dňa 29.9.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili cezpoľného behu v Bolešove. Žiakom sa veľmi darilo, získali putovný pohár.

  1. miesto získali žiaci Ema Pokorná v kategórií mladšie žiačky, Michal Pagáč v kategórií mladších žiakov v behu na 800 metrov. V kategórií starších žiačok 1. miesto získala Tatiana Čerepánová a v kategórií starších žiakov 1. miesto získal Martin Daňo v behu na 1500 metrov. V behu na 1200 metrov 1. miesto získal Damián Prekop. Obsadili sme aj 2. miesta a to vďaka Anetke HorečnejSamuelovi Bórovému v kategórií mladších žiakov. V kategórií starších žiakov a žiačiek 2. miesto získali Paulína Bisáková, Lucia PagáčováSamuel Toman.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria