• Nájdete nás
    • Skúsení učitelia
    • Online služby
    • Plní energie
 • Novinky

   • CESTUJTE S DOPRAVNOU KARTOU SAD TRENČÍN, A.S.
   • 18. 9. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Dovoľte, aby sme Vás informovali, že Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so SAD Trenčín pri príležitosti Európskeho týždňa mobility pre Vás pripravil súťaž, ktorá prebieha v dňoch 16. - 22. septembra 2021. Cestujúci, ktorí sa zapoja do súťaže môžu získať kredit na ďalšie cestovanie prímestskou autobusovou dopravou. Bližšie informácie ohľadom súťaže nájdete v prílohe.

   • CESTUJTE S DOPRAVNOU KARTOU SAD TRENČÍN, A.S.: Čítať viac
   • DEVIATACI PRVÁKOM
   • 10. 9. 2021
   • Dňa 8. 9. 2021 žiakov 9. ročníka vo svojich triedach krásne privítali naši prváčikovia.

    Ako každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti im najstarší žiaci prišli prečítať rozprávku. Zaspomínali si tak na svoje začiatky a svojím prevedením potešili nielen zvedavé ušká a očká tých najmladších, ale nakoniec mali dobrý pocit aj sami zo seba. Ukázať deťom, že čítanie môže byť veľká zábava aj dobrodružstvo zároveň, je dnes viac ako potrebné.

   • DEVIATACI PRVÁKOM: Čítať viac
   • Oznam pre rodičov stravníkov ŠJ
   • 7. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    dieťa, ktoré navštevuje povinnú predškolskú dochádzku a dovŕšilo 5 rokov, má nárok na dotáciu na stravu a aj daňový bonus. Nárok na dotáciu zaniká, ak dieťa dovŕši 6 rokov života.

    Dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a dovŕšilo 15 rokov a viac, má nárok na dotáciu na stravu a aj daňový bonus.

   • Oznam pre rodičov stravníkov ŠJ: Čítať viac
   • Prevzatie antigénových samotestov na domáce použitie
   • 7. 9. 2021
   • Vážení rodičia!

    Tí, ktorí ste v termíne záväzne nahlásili záujem o antigénové samotesty na domáce použitie, si ich môžete prevziať v stredu (8.9.2021) od 14:30 - 16.00 hod. vo vestibule školy (vchod od MŠ). Testy môže prevziať len zákonný zástupca, nie žiak!

    Návod na použitie pri samotestovaní:

   • Prevzatie antigénových samotestov na domáce použitie: Čítať viac
   • Dôležitý oznam
   • 3. 9. 2021
   • - Od pondelka (6.9.2021) je okres Ilava oranžový v Covid-automate, preto všetci žiaci sú povinní v pondelok predložiť písomné "Vyhlásenie o bezpríznakovosti". Zákonný zástupca tak môže najjednoduchšie urobiť elektronicky prostredníctvom žiadosti v Edupage alebo vypíše tlačivo Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak.docx a žiak ho odovzdá tr.učiteľovi. Žiak, ktorý nebude mať v pondelok vyhlásenie, bude považovaný za príznakového.

   • Dôležitý oznam : Čítať viac
   • Oznam vedúcej ŠJ
   • 2. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    chcela by som Vás poprosiť, kto si nebol prevziať vyúčtovanie za stravu za školský rok 2020/2021 a nevypísal si novú prihlášku na stravu v novom školskom roku 2021/2022 nemá nárok od pondelka na obed.

    S úctou

    Hrajková Jarmila ,VŠJ

   • Oznam vedúcej ŠJ: Čítať viac
   • ORGANIZAČNÉ POKYNY 3.9. a 6.9.2021
   • 2. 9. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    v dňoch 3.9. a 6.9.2020 bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

    3.9.2021 (piatok)

    - majú žiaci 1.stupňa ZŠ (1.- 4.ročník) TRIEDNICKÉ PRÁCE vo svojich triedach do 10:05 hod. Po skončení pôjdu družinári do svojho oddelenia ŠKD. Ostatní žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, odchádzajú domov. Obedy ešte v piatok NIE SÚ z dôvodu rekonštrukcie školskej jedálne. Žiakom, ktorí zostávajú v ŠKD, prosíme dať väčšiu suchú stravu.

   • ORGANIZAČNÉ POKYNY 3.9. a 6.9.2021: Čítať viac
   • Rozmiestnenie tried v šk.roku 2021/2022
   • 31. 8. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    v šk.roku 2021/2022 bude v našej škole nasledovné rozmiestnenie tried:

    STARÁ budova (vchod od SOŠ):

    prízemie: 3.A , 1.B

    1.poschodie: 1.C, 2.C, 2.B, 1.A, 5.B

    2.poschodie: 4.B, 3.B, 2.A, 4.A, 5.A

    NOVÁ budova (vchod od MŠ):

    prízemie: 9.A, 9.B

    1.poschodie: 7.B, 7.A, 8.A, 8.B

   • Rozmiestnenie tried v šk.roku 2021/2022: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers