Navigácia

Dokumenty

Aktuálne dokumenty školy

Dokumenty školy v školskom roku 2015 - 2016

Záverečná správa

.docx

Záverečná správa za Materskú školu

.doc

Prehľad dochádzky v školskom roku 2015/2016

.pdf

Prehľad prospechu, dochádzky, správania v školskom roku 2015/2016 - prvý polrok

.pdf

Prehľad prospechu, dochádzky, správania v školskom roku 2015/2016 - druhý polrok

.pdf

Dlhodové výsledky v T9

.docx

 

Dokumenty školy v školskom roku 2014 - 2015

Záverečná správa

.docx

Záverečná správa za Materskú školu

.doc

Prehľad dochádzky v školskom roku 2014/2015

.pdf

Prehľad prospechu, dochádzky, správania v školskom roku 2014/2015 - prvý polrok

.pdf

Prehľad prospechu, dochádzky, správania v školskom roku 2014/2015 - druhý polrok

.pdf

Dlhodové výsledky v T9

.docx

 

Dokumenty školy v školskom roku 2013 - 2014

Záverečná správa

.doc
Materská škola .doc
Dlhodobé výsdledky v testovaní 9 .doc
Klasifikácia tried po I.polroku .pdf
Klasifikácia tried po II.polroku .pdf
Prehľad dochádzky .pdf

 

Dokumenty školy v školskom roku 2012 - 2013

1. SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI - 2011/2012 Schválené PR 03. 09. 2012; Schválené RŠ 03.09.2012 .pdf[398kb]
2. PLÁN PRÁCE ŠKOLY PRE ŠK. ROK 2012/2013 Schválené PR 03. 09. 2012; Schválené RŠ 03.09.2012 .pdf[364kb]
3. ŠkVP HuGo - ISCED I. ver. 4 Schválené PR 31. 08. 2012; Schválené RŠ 26.10.2011 .pdf[352kb]
4. ŠkVP HuGo - ISCED II. ver. 5 Schválené PR 31. 08. 2012; Schválené RŠ 03.09.2012 .pdf[563kb]

 

 

Dokumenty školy v školskom roku 2011 - 2012

1. SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI - 2010 /2011 Schválené PR 02.09.2011, Schválené RŠ 26.10.2011 .pdf [364 kB]
2. PLÁN PRÁCE ŠKOLY PRE ŠK. ROK 2011/2012 Schválené PR 02.09.2011, Odsúhlasené RŠ 26.10.2011 .pdf [1,34 MB]

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria