Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča

 

Navigácia

skúška

 • Zápis do 1.ročníka ZŠ

  ZÁPIS

  DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy Hugolína Gavloviča s materskou školou v Pruskom oznamuje rodičom detí dosahujúcich školskú zrelosť, že

  zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 4. a 5. februára 2015 v čase od 13:30 – 16:30 1. A a v 1.B triede na druhom poschodí starej budovy školy. Na zápis v stanovenom čase a termíne sa dostavia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, nakoľko s „Rozhodnutím“ o prijatí do ZŠ musia súhlasiť obaja rodičia.

  Prosíme rodičov, aby so sebou priniesli:

  • rodný list dieťaťa
  • kartičku poistenca dieťaťa
  • občiansky preukaz rodiča
  • pastelky
  • 10.- eur na zakúpenie základných školských pomôcok

                                                                                      

     PaedDr Adela Jureníková

    riaditeľ školy

 • Beseda o Indonézii

  Príjemnú zmenu vo vyučovaní zažili žiaci a učitelia 2. stupňa našej školy. Dňa 16. 1. 2015 nás totiž navštívili manželia Ondrejovci.  JUDr. Miroslav Ondrej tri roky pôsobil ako diplomat v Jakarte, čo je hlavné mesto a najväčšie mesto Indonézie. Nachádza sa na severozápade ostrova Jáva a žije tu okolo 9 miliónov obyvateľov. Zo zaujímavej besedy sme sa dozvedeli aj to, že v súčasnosti je Jakarta jedno z najhustejšie zaľudnených miest na svete, momentálne je na 9. mieste. Oboznámili sme sa s indonézskou kuchyňou, zvykmi a tradíciami, obdivovali sme pravú papuánsku „fúkačku“. Učitelia si vychutnali tzv. Kopi Luwak, čo je pravá cibetková káva J.

   

   

   

 • Zimná olympiáda 3.B
  30. 1. 2015

  Do galérie Zimná olympiáda 3.B boli pridané fotografie.

 • Zimná olympiáda
  30. 1. 2015

  Dostali sme vysvedčenie,

  prázdniny nám začali,

  zobrali sme boby, sane,

  šantiť sme sa vybrali.

   

  Veselí a natešení,

  v snehu sme sa brodili,

  na preteky pripravení,

  s elánom súťažili.

   

  Keď tu zrazu, z čista jasna,

  z diaľky letí guľa preveľká.

  Čo sa stalo? pýtate sa.

  Zguľovaná bola i naša pani učiteľka.

   

  3.B trieda

   

   

   

 • BEZPLATNÉ CESTOVANIE

  Vážení rodičia,

  nakoľko sa prechodné obdobie na cestovanie vlakom zadarmo bez preukazu ZSSK chýli ku koncu, prosíme Vás, aby ste svojim deťom vybavili preukaz pre deti od 6 do 15 rokov na príležitostné cestovanie vlakom. Naši pedagógovia organizujú aj exkurzie vlakom alebo v rámci turistického krúžku cestujú po Slovensku, preto považujeme za vhodné, keď Vaše dieťa môže cestovať zdarma. Takýto preukaz Vám vystavia na počkanie v žel. staniciach vybavených systémom KVC, najbližšie v Dubnici nad Váhom, Púchove a Trenčianskej Teplej; do 3 dní aj v žel. st. Ilava. Potrebné sú nasledovné doklady:

  • fotografia 2x3cm
  • cestovný pas dieťaťa alebo jeho rodný list
  • preukaz totožnosti jedného rodiča alebo jeho zákonného zástupcu

   

  Bližšie informácie získate na stránke ZSSK alebo TU

 • Bedmintonová súťaž

  Dňa 21. 1. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo školskej bedmintonovej súťaže v športovej hale v  Ilave. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev z nášho okresu. Našu školu reprezentovali 2 dievčatá – Adriana Drgová a Terézia Kučová zo 6. A triedy v kategórii žiačky.  Získali 2. miesto. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • KARNEVAL
  Dňa 6.februára (piatok) 2015 o 15 00 hod. sa vo veľkej telocvični uskutoční veľký školský  KARNEVAL - pre 1. a 2. stupeň ZŠ v Pruskom.
   
  Srdečne Vás všetkých pozývame!
  Príďte sa zabaviť a zatancovať si!
   
  Čakajú Vás  
  - pekné ceny
  - súťaže
  - sladké odmeny
   
  Milé deti, malí, veľkí... rodičia a starí rodičia srdečne sa na Vás tešíme! Odmeníme každú masku:)) Cena za lístok do tomboly - 0,50 eur.
   
  PROSÍME RODIČOV, ktorí môžu prispieť ľubovoľnými cenami do TOMBOLY, aby ich priniesli do ŠKD.
   
  Ďakujeme:)
 • Aktualizácia údajov
  28. 1. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Celoslovenské finále v programovaní KODU GAME LAB

  Dvaja žiaci našej školy, Dominik Mičko zo 6.A a Filip Zaťko z 8.B triedy, postúpili do Slovenského finále súťaže KODU Cup, ktorý sa uskutoční už tento štvrtok 29.1.2015 od 10.00hod. v priestore spoločnosti Microsoft Slovakia. Držme im palce, aby už doteraz výborný výsledok ešte viac vyšperkovali. 

 • Aktualizácia údajov
  27. 1. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Triedne rodičovské združenie

  Dňa 15.1.2015, t.j. vo štvrtok, sa uskutoční triedne rodičovské združenie pre triedy 5.A, 5.B, 6.A,6,B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B. Zduženie bude v čase od 15:00 do 16:30 formou otvorených dverí.

 • Elektronický vrátnik

  Vážení rodičia, 
  v záujme zlepšenia bezpečnosti žiakov navštevujúcich našu školu sme od 8. 1. 2015 spustili prevádzku elektronického vrátnika. Upozorňujeme Vás, že škola sa bude počas vyučovania zamykať od 7:30 hod do 12:00 hod. Vstup do školy počas vyučovania bude možný iba hlavným vchodom (nový pavilón budovy) cez systém elektronického vrátnika. Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste elektronického vrátnika používali účelne. Rodičov, ktorí si po vyučovaní osobne preberajú deti zo školy, žiadame, aby čakali na svoje deti pred budovou školy. Elektronický vrátnik Vám ponúka tri voľby:
  1. zborovňa – volíme kontakt s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi
  2. sekretariát – volíme kontakt so zamestnancami ekonomického úseku (sekretárka, ekonóm)
  3. riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy – volíme kontakt s vedením školy.

 • OZNAM

  Vianočné prázdniny sú v tomto školskom roku od 22. decembra 2014 (pondelok) do 7. január 2015 (streda). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2015 (štvrtok).

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 17. 12. 2014 sa  konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. I tento ročník sa niesol v slávnostnom duchu. Svoje triedy reprezentovali 13 žiaci 5. až 7. ročníka.

   

  Umiestnenie:

  II. kategória (žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ)

  1. miesto: Paulína Bisáková, 5. A

  2. miesto: Kristína Hlaváčová, 5. A

  3. miesto: Michaela Lukáčová, 5. A

           Patrícia Vavrincová, 5. A

   

  III. kategória (žiaci 6. – 7. ročníka)

  1. miesto: Nicol Lukáčová, 7. B

  2. miesto: Emma Melišíková, 6. A

  3. miesto: Karolína Holbová, 7. B

   

  Všetkým súťažiacim patrí pochvala, víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce pri reprezentovaní  našej školy na okresnom kole!

   

  FOTOGALÉRIA

 • Adopcii triedy v Južnom Sudáne

  Vážení rodičia,

  Od 1.1.2012 je naša škola zapojená do projektu Adopcia triedy (AT) v Južnom Sudáne. Účel a podmienky zapojenia sa do projektu boli komunikované na plenárnych zasadnutiach rodičov na začiatku šk. roka v októbri 2012 a 2013. Iniciatíva vzišla zo strany rodičovskej rady.

  Projekt AT je realizovaný občianskym združením SAVIO. Darované prostriedky sú adresne poskytované konkrétnej triede v Južnom Sudáne, konkrétne v štvrti Gumbo, hlavného mesta Juba. Pre kalendárny rok 2014 j to trieda 2.B.

  Hlavným zmyslom zapojenia sa našej základnej školy bolo rozvíjať v deťoch spolupatričnosť s chudobnými deťmi v iných častiach sveta. Žiadne dieťa nebolo ani nie je do zapojenia nútené. V prípade, že minimálna suma podpory nastavená na 0,50 eura kvôli administrácii príspevkov, by bola pre niektoré dieťa vysoká, môže ju darovať ako príspevok na dlhšie obdobie. Samozrejme tiež dobrovoľne.

  Niekoľko faktov o projekte.

  1. Mesačný príspevok na AT bol 100 € v roku 2012 a 130 € v rokoch 2013 a 2014.
  2. V roku 2012 bolo od detí vyzbieraných 800 eur, celkovo bolo v mene školy odoslaných 1200 eur.
  3. V roku 2013 neboli od detí vyzbierané žiadne prostriedky, v mene školy bolo na projekt zaslaných 1560 eur.
  4. V roku 2014 neboli od detí vyzbierané žiadne prostriedky, v mene školy bolo na projekt zaslaných 1560 eur.
  5. Celkom teda bolo od 1.1.2012 na projekt AT v mene školy zaslaných 4320 €, z toho deti prispeli čiastkou 800 €. Rozdiel 3520 € bol uhradený sponzorsky. Žiadne prostriedky neboli na projekt AT poskytnuté ani zo zdrojov rodičovskej rady (HuGa, rodičovská rada) ani zo zdrojov školy.

   

  Rozvíjanie sociálneho cítenia a spolupatričnosti patrí k základným prvkom dobrej výchovy detí od útleho veku. V časoch, kedy všetci pociťujeme silný tlak k orientácii na seba samého a duch zdieľania materiálnych dobier sa vytráca aj z najbližších príbuzenských vzťahov, môže byť takáto forma výchovného pôsobenia vítanou pomocou aj pre rodičov. Samozrejme si to vyžaduje aj ich aktívne zapojenie formou komunikácie o týchto otázkach.

  Základným princípom projektu na našej škole je dobrovoľnosť. Nikto nie je do účasti na projekte nútený ani akokoľvek postihovaný v prípade nezapojenia sa. Nikto neskúma kto a akou mierou sa zapojil. Druhým princípom je otvorenosť a úplná sloboda o výške a čase zapojenia. Ak sa žiak kedykoľvek rozhodne darovať akúkoľvek sumu, môže tak urobiť. Celkom nezávisle od zapojenia iných. Môže byť dokonca jediným žiakom školy a darovať jedno euro iba raz v roku.

  Ak budeme viesť deti k deleniu sa aj s tým málom, ktoré majú k dispozícii, dávame im do života veľkú devízu. Toto bolo a zostáva popri reálnej pomoci núdznym jediným cieľom projektu.

  Pocit z vykonaného dobra v nich zostane veľmi dlho, možno celý život. A o to ide snáď každému rodičovi, ktorý chce svoje deti vychovávať zodpovedne. Dajme našim deťom šancu konať dobro.

   

  Peter Mojto,

  koordinátor projektu Adopcia triedy pre našu školu

 • Exkurzia Bratislava

  Dňa 9. decembra sa vybraní žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka našej školy zúčastnili exkurzie v dvoch jazykových inštitútoch v Bratislave. Najskôr si overili svoje znalosti v anglickom inštitúte British Council a neskôr si prezreli nemecký Goethe Institut. Popoludní sme navštívili historické centrum mesta Bratislavy, Staromestské trhy a cestou naspäť aj Vianočné trhy pod Pyramídou RTVS. Plní zážitkov sme sme sa vrátili z veľkomesta opäť do pokojnej atmosféry domov.

  FOTOGALÉRIA

 • Memoriál Ing. Petra Fica

  Naši žiaci sa 4. 4. 2014 zúčastnili  22. ročníka futbalového turnaja  pre žiakov ZŠ a 9. ročníka memoriálu Ing. Petra Fica v SOŠ (ZVS) v Dubnici nad Váhom. Futbalový turnaj sa hral v telocvični. Zúčastnilo sa 6 ZŠ nášho regiónu,  hralo sa v dvoch skupinách. Naši chlapci 2  zápasy prehrali a 1 vyhrali. Obsadili 5. miesto.  Súťaže sa zúčastnili žiaci: Daniel Prekop 9. A, Michal Rajník 9. A, Šimon Lukáč 9. A, Adam Melišík 8. A, Dominik Prekop 8. A, Alexander Čerepan 8. A, Martin Mikoláš 8. B. Tento deň na SOŠ bol dňom otvorených dverí pre 9. ročníky ZŠ. Žiaci tak mali možnosť pozrieť si odborné učebne a zoznámiť sa s výukou v týchto učebniach. 

 • Buď online, ale bezpečne!

  V dňoch 4. a 5.12.2014 sa uskutočnila prednáška na tému BEZPEČNE NA INTERNETE. Túto prednášku prišiel od prezentovať náš bývalý žiak Daniel Gašpar, ktorý je zapojený do projektu „Buď online, ale bezpečne!“ a cieľom tohto projektu je informovať a poučiť deti o negatívnych vplyvoch, ktoré sú spojené s modernými technológiami a internetom. Prednáška pre jednu triedu trvala 45 minút a zapojených do nej boli žiaci 5 až 9 ročníka. Nebola len čisto prednáška, nakoľko žiaci boli zapájaní do rôznych aktivít. Hlavnou témou boli: Bezpečné heslá, spamy, HOAXY, virusy, nevhodný a nevyžiadaný obsah, internetové podvody, závislosti na PC, sociálne siete, kyberšikana, čo na internet nepatrí, nelegálne sťahovanie a bezpečnosť mobilov. Za osvetu tejto novodobej problematiky ešte raz nášmu bývalému žiakovi Danielovi Gašparovi ďakujeme.

   

  Fotky si môžete pozrieť tu:

 • Mikulášsky florbalový turnaj

  Dňa 5.12.2014 sa na našej škole v odpoludňajších hodinách uskutočnil Mikulášsky florbalový turnaj mladších žiakov prvého stupňa za účasti ZŠ Mikušovce a ZŠ s MŠ HG Pruské. Atmosféru turnaja umocnil príchod Mikuláša so sladkosťami. Žiaci hrali s veľkým zápalom a bojovnosťou za veľkej podpory divákov. Víťazstvo získali žiaci ZŠ Mikušovce M1, druhé miesto žiaci ZŠ Pruské P1, tretie miesto žiaci ZŠ Mikušovce M2 a štvrté miesto žiaci ZŠ Pruské P2. O spestrenie turnaja sa postarali žiačky ZŠ Mikušovce a ZŠ Pruské, ktoré odohrali priateľské zápasy a turnaj spestrili nájazdami za ohromnej podpory všetkých hráčov. K vynikajúcej atmosfére turnaja prispeli aj sponzori svojimi darmi, za ktoré veľmi pekne ďakujeme Ing. Daňovej za veľmi pekné a dobré perníkové medaily, rodinám Mojtovej, Fojtíkovej, Trenčanovej a ŠK 98 Pruské. Hodnotnými darmi pre odmenenie družstiev prispela aj ZŠ Mikušovce. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

  Fotky z tejto akcie nájdete tu:

 • Oznam o prerušenej prevádzke MŠ

  O Z N A M

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU HUGOLÍNA GAVLOVIČA V PRUSKOM OZNAMUJE RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV BUDE OD 22.12.2014 – 07.01.2015

  P R E R U Š E N Á

  PREVÁDZKA MŠ BUDE OD 08.01.2015 / ŠTVRTOK /

   

  PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV.

strana: