Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské

 

Navigácia

skúška

 • Aktualizácia údajov
  4. 2. 2016 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • OZNAM RŠ

  Vážení rodičia,

  na základe oznámenia štrajkujúcich pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské Vám oznamujeme, že štrajkujúci pedagogickí zamestnanci končia prerušenie svojej práce. Vyučovanie v základnej škole sa začína dňa 04. 02. 2016. Vyučovanie bude prebiehať v normálnom režime. Výpisy z polročnej klasifikácie, ktoré si zatiaľ žiaci neprevzali, budú žiakom doručené 04. 02. 2016 počas vyučovania triednymi učiteľmi.

  Riaditeľka školy, Adela Jureníková

 • Vážení rodičia,
  oznamujeme Vám, že pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ HG v Pruskom pokračujú v neobmedzenom štrajku aj od 1. 2. 2016. Naďalej sledujte webovú a FB stránku školy, kde Vás budeme o situácii v našej škole informovať.

  Jureníková Adela, RŠ

 • OZNAM

  My učitelia zo ZŠ s MŠ H. Gavloviča v Pruskom chceme naďalej bojovať za lepšie podmienky v školstve a brániť záujmy detí. Zároveň však dúfame, že sa čoskoro budeme môcť vrátiť do školy s konkrétnou vyhliadkou na lepšiu budúcnosť pre slovenské školstvo. Náš postoj a vyjadrenie pre rodičov si môžete prečítať nižšie.
  Taktiež oznamujeme, že v utorok dňa 2.2. 2016 o 16:00 hod organizujeme v kultúrnom dome v Pruskom stretnutie rodičov a učiteľov. Prosím príďte podporiť náš spoločný cieľ - diskusiou o skvalitnení školstva na Slovensku! Účasť prisľúbili: zriaďovateľ školy/starosta obce, zástupca médií. Pozývame aj zástupcov Iniciatívy slovenských učiteľov!

  Vážení rodičia,

  dovoľte nám zaujať stanovisko k situácii v školstve, ktorá momentálne zasiahla aj našu školu.

  Školstvo je už dlhodobo na okraji záujmu spoločnosti. V poslednom čase sa stretávame oveľa častejšie s negatívnymi hodnoteniami, napr. nedostatočné výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Žiaci chodia s nechuťou do školy, učitelia ich nedokážu motivovať, i keď na to vynaložia nemalé úsilie, niektorých žiakov už nebavia ani výchovné predmety. Situácia je skutočne zlá. Prečo?

  1. Zmizla autorita učiteľa.
  2. Učitelia namiesto toho, aby deti vzdelávali a učili, sú zavalení množstvom neustále sa meniacich plánov, učia často bez učebníc a permanentne prerábajú množstvo papierov.
  3. Viazne spolupráca rodičov a školy. Rodičia sú v časovom strese, mávajú napríklad viac zamestnaní, často pracujú vo viaczmenných prevádzkach, čoho dôsledkom je menší čas na komunikáciu s deťmi. Naopak, deti trávia veľa času v izolácii so svojím počítačom, čo neprispieva k ich výchove a vzdelávaniu..

  V posledných dňoch je veľmi často v médiách skloňovaná výška platu učiteľov a ich požiadavka na ďalšie zvyšovanie. My, učitelia, zapojení do štrajku, chceme však povedať, že cieľom úsilia nie sú len platy, ale bojujeme predovšetkým za našu budúcnosť - NAŠE DETI. Zámerne nepoužívame označenie Vaše deti,  ale naše deti, pretože, tak ako sa Vy snažíte vychovať z nich zodpovedných ľudí, tak aj my sa snažíme o to isté. Aj vy chcete, aby sa Vaše dieťa raz postavilo na vlastné nohy a dokázalo si zabezpečiť plnohodnotný život. To je i naším cieľom. Dieťa sa už na základnej škole učí základom zodpovednosti, napríklad tým, že si musí pripraviť pomôcky do školy, napísať domáce úlohy, pripraviť sa na písomku a pod. Aby sme ho to všetko mohli naučiť, potrebujeme na to adekvátne prostriedky a dostatočné vybavenie.

  Nikto z nás nechce, aby deti boli našimi „rukojemníkmi“, tak ako to bolo napísané v jednom  maile na adresu našej školy. Používať pojem „rukojemník“ v tomto prípade nie je vôbec na mieste, pretože takto nekonáme na úkor našich detí, ale pre ne.

  Možno sa Vám naše požiadavky zdajú prehnané, ale opäť zdôrazňujeme, že ide o naše deti, ktorým chceme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a dobrý štart do budúcnosti. To sa nám však podarí len vo vzájomnej spolupráci s Vami.

  Preto Vás žiadame o pochopenie a podporu. Máme totiž spoločný cieľ: zabezpečiť našim deťom lepšie, kvalitnejšie vzdelávanie, po ktorom i z našej školy odídu mladí, vzdelaní ľudia, ktorí sa budú vedieť spoľahnúť sami na seba.

  Štrajkujúci pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  výpis klasifikácie, prospechu, správania a dochádzky za prvý polrok školského roku 2015/2016 Vašich detí si môžete v prípade záujmu prevziať v kancelárii RŠ alebo na sekretariáte RŠ dňa 29. januára 2016 od 8:00 hod. do 15:00 hod.

  S úctou, Adela Jureníková, RŠ

 • Aktualizácia údajov
  22. 1. 2016 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  22. 1. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OZNAM – ŠKOLA OD 25. 1. 2016 NEOBMEDZENE ZATVORENÁ

  Vážení rodičia, učitelia dlhodobo poukazujú na nahromadené problémy v školstve týkajúce sa nielen nízkych platov pedagógov, ale aj nedostatočného materiálno-technologického vybavenia škôl a systému vzdelávania učiteľov. Tieto problémy sú dlhodobo odsúvané a neriešené, preto sa aj učitelia našej základnej školy rozhodli zapojiť do štrajku, ktorý vyhlasuje centrálny štrajkový výbor zložený z predstaviteľov slovenských iniciatív učiteľov. Cieľom štrajku je skvalitnenie školstva a lepšie vzdelanie Vašich detí. Štrajk sa začína 25. 1. 2016 prerušením práce učiteľov. Štrajk je časovo neobmedzený a o jeho ukončení rozhoduje centrálny štrajkový výbor. Z tohto dôvodu bude vyučovanie v základnej škole neobmedzene prerušené. Odporúčame Vám sledovať médiá a webovú stránku školy, kde Vás budeme informovať o ukončení štrajku.

      

    Štrajkový výbor ZŠ s MŠ HG v Pruskom a vedenie školy

 • Škôlkari triedia odpad

  Vieme triediť odpad? Takúto otázku sme si položili na konci novembra spolu s predškolákmi v našej materskej škole, keď sa uprostred triedy ocitla veľká kopa odpadkov. Odpadky sme si doniesli z našich domácností s cieľom naučiť sa správne separovať. Pomôcť nám prišiel otecko jedného predškoláka, pán Kurinec, ktorý sa problematike separovania odpadu venuje profesionálne. Na začiatku nášho stretnutia s pánom Kurincom sme sa dozvedeli, koľko odpadu ročne vyprodukuje jeden človek.  Znie to neuveriteľne, ale až 323 kg. Deti sa postupne oboznamovali, ako odpad vytriediť v domácnosti, alebo v materskej škole a kam patrí ďalej. Naši predškoláci si už teraz hravo poradia s farebnou rôznosťou kontajnerov v uliciach našich obcí.  Fotografie z tejto akcie sú na podstránke Materská škola.

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské oznamuje, že vianočné prázdniny trvajú od 21. 12. 2015 do 10. 1. 2016. Vyučovanie sa začne 11. 1. 2016 (pondelok).

  Adela Jureníková, RŠ

 • Sport is Life
  15. 12. 2015

  16 detí našej školy, z druhého stupňa, sa zapojilo do  projektu Sport is Life.

  Poslaním súťaže Sport is Life je dostať do povedomia žiakov šport ako cestu k pevnému zdraviu a všeobecnému rozvoju tela i ducha.

  Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnávať svoje fyzické zdatnosti s rovesníkmi z iných škôl v rámci celého Slovenska i Česka. Žiak si po registrovaní v súťaži bude môcť sledovať vo svojom profile, svoj progres v daných disciplínach. 

  Formou jednoduchých testov sa naši žiaci otestovali u svojho školského koordinátora v 4 disciplínach a môžu si porovnať svoje výkony s deťmi z celého Slovenska a Česka.

  Pre tých najlepších sú pripravené ceny a veľké finále.

 • Vianočný turnaj vo vybíjanej

   V dňoch 30. 11. – 14. 12. 2015 sa v telocvični našej školy konal „Vianočný turnaj vo vybíjanej“ pre žiačky 5., 6. a 7. ročníka. Hralo sa podľa systému každý s každým.

  V súťaži sa najlepšie darilo 7. B triede, ktorá vyhrala všetky zápasy a tak získala 1. miesto.

   2. miesto získala 6. B trieda so štyrmi vyhratými a jedným prehratým zápasom. Ostatné triedy mali 2 vyhraté zápasy. O ďalšom poradí rozhodovalo skóre a počet vybitých hráčov.

  3. miesto získala 7. A trieda

  4. miesto 6. A trieda, 5. miesto 5. A a 6. miesto 5. B. trieda.

  Všetkým dievčatám GRATULUJEME!

 • Exkurzia v Hornom Lidči

  Dňa 9. 12. sme s triedami 4. A a 4. B navštívili Betlehem v Hornom Lidči. Deťom bola pemietnutá videoprojekcia, ktorá im priblížila zaujímavou formou remeslá, zvyky a tradície. Pozreli si vyrezávaný Betlehem, ktorý zobrazuje známe historické objekty slovenského a moravského regiónu a tradičné remeslá.

  Fotogaléria

 • Futbalový turnaj žiakov

   

   7. 12. 2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka našej školy zúčastnili 24. ročníka Futbalového turnaja žiakov ZŠ a 11. ročníka Memoriálu Ing. Petra Fica na SOŠ Štúrova v Dubnici nad Váhom. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže bola SOŠ Dubnica nad Váhom. Turnaja sa zúčastnili 4 školy – ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Spojená katolícka škola – ZŠ sv. Michala Nemšová, ZŠ s MŠ Janka Kráľa Nová Dubnica. Naši žiaci obsadili 3. miesto. Školu reprezentovali: Adam Melišík 9. A, Alexander Čerepan 9. A, Matúš Makay 9. A, Matúš Mičuda 9. A, Martin Mikoláš 9. B, David Kováčik 8. B, Peter Pagáč 8. B.

  Chlapcom gratulujeme!    

       

 • Exkurzia Jadrová elektráreň Mochovce a Atlantis Levice
  1. 12. 2015

   

  Dňa 12.11.2015 sa žiaci 7.A a  7.B zúčastnili pod vedením pani učiteliek Mgr.Košútovej a Ing.Daňovej exkurzie. Žiaci videli areál atómovej elektrárne a na interaktívnej výstave Energoland sa oboznámili s princípom výroby elektrickej energie. V Leviciach sa zúčastnili výstavy "Vedecká hračka a ľudské telo", kde si prakticky vyskúšali fungovanie fyzikálnych zákonov a poskytnutie prevej pomoci pri poraneniach.

  Do galérie Exkurzia Jadrová elektráreň Mochovce a Atlantis Levice boli pridané fotografie.

 • Špeciálne rodičovské združenie pre deviatakov
  30. 11. 2015

  Vážení rodičia!

  Dovoľujeme si Vás pozvať na špeciálne rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 9. ročníka, ktoré sa uskutoční 3. 12. 2015 (vo štvrtok) o 15:30 hod. v spoločenskej miestnosti našej školy (stará budova II. poschodie).

  Počas tohto stretnutie Vám budú sprostredkované informácie ohľadom TESTOVANIA9 a prijímania na SŠ. Pozvaní sú i zástupcovia SŠ z najbližšieho okolia, ktorí budú prezentovať svoje školy,  študijné a učebné odbory.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Vianočná Viedeň

  Zájazd pre rodičov a žiakov dňa 8.12.2015  do Viedne je z bezpečnostných dôvodov zrušený!!!

 • Krajské kolo v rapid šachu žiakov ZŠ

  Na školských majstrovstvách Trenčianského kraja základných škôl v rapid šachu chlapcov sa zúčastnil žiak našej školy Peter Magdík zo 4.A triedy. Získal 8. miesto. Súťaž sa konala 16. 11. 2015 v Trenčíne.

  Petrovi GRATULUJEME a prajeme veľa ďalších úspechov.

   

 • Krajské kolo družstiev ZŠ v bedmintone

   Krajské kolo v bedmintone žiačok ZŠ sa konalo 18. 11. 2015 v športovej hale TJ Sokol Ilava. Družstvo našej školy tvorili žiačky Terézia Kučová zo 7. A triedy a Tatiana Mikulová z 8.B triedy.  Získali 3. miesto. Vyhlasovateľom  súťaže bolo MŠ VVaŠ SR, organizátorom súťaže bolo CVČ Ilava, TJ Sokol  Ilava. 

  Dievčatám k peknému umiestneniu gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Regionálne kolo dievčat v bedmintone

   Dňa 4. 11. 2015 sa žiačky našej školy – Adriana Drgová a Terézia Kučová zo  7. A triedy zúčastnili regionálneho kola  v bedmintone družstiev ZŠ v športovej hale TJ SOKOL v Ilave. Dievčatá zvíťazili a postúpili do krajského kola. Vyhlasovateľom  súťaže bolo MŠ VVaŠ SR, organizátorom súťaže bolo CVČ Ilava, TJ Sokol  Ilava.

  Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa síl a úspechov v ďalšom kole.

strana: