Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča

 

Navigácia

skúška

 • Aktualizácia údajov
  19. 9. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  17. 9. 2014 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  12. 9. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Oznam o slávnostnom otvorení šk.roka 2014/2015

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 02. septembra 2014 o 8:00 hod. v priestoroch pred vstupom do pavilónu A (stará budova školy) – od kaštieľa.

  Svätá omša, pri príležitosti otvorenia nového školského roku bude o 7:15 hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla.

 • ZMENA V ODHLASOVANÍ ZO STRAVOVANIA

  POZOR ZMENA V ODHLASOVANÍ ZO STRAVOVANIA!!!

  Prosíme rodičov, aby si dôkladne prečítali oznam o odhlasovaní a prihlasovaní dieťaťa zo stravy, ktorý platí pre všetky vekové kategórie .

  Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je možné deň vopred, najneskôr do 14,30 hod.
  Zákonný zástupca dieťaťa odhlasuje svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
  Ak sa strava odhlási deň vopred, zníži sa o sumu za počet odhlásených obedov celková suma. Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo

  stravy zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7,30 hod.

  Obed, ktorý sa nedá odhlásiť je možné prvý deň odobrať do vlastného, čistého obedára v čase od  11.00 do 11.15 hod. Ostatné dni je potrebné odhlásiť.

   

 • NAŠA ŠKOLA JE NA 11. MIESTE

  Medzi výsledkami žiakov na jednotlivých základných a stredných školách sú veľké rozdiely, upozorňuje Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO), ktorý vypracoval rebríček najlepších škôl na Slovensku. Naša škola v tomto školskom roku postúpila (v porovnaní s minulým školským rokom) zo 16. na 11. miesto.

  Ďakujeme všetkým zamestnancom školy, rodičom a zriaďovateľovi za úsilie vynaložené pri dosiahnutí tohto pekného výsledku.

  Oficiálne výsledky si môžte pozrieť tu:

   

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

  Dňa 27.6.2014 sa konalo slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014. V jeho úvode vystúpila so svojim príhovorom pani riaditeľka, ktorá zhodnotila uplynulý školský rok, poďakovala za vykonanú prácu a popriala všetkým príjemné strávené letné dni. K zamestnancom aj žiakom sa prihovoril starosta obce. So štatistickými údajmi a organizačnými pokynmi vystúpili zástupcovia RŠ. Súčasťou kultúrneho programu bolo vystúpenie žiakov prvého ročníka ako aj rozlúčkový program odchádzajúcich žiakov deviateho ročníka.

  Fotky zo slávnostného ukončenia si môžete pozrieť tu:

  RSDr. Miroslav Tarabík

 • Koncoročný rozlúčkový výlet

  Kolektív žiakov 9.B triedy sa v dňoch 23.-25.6.2014 zúčastnil koncoročného výletu v rekreačnom zariadení OLIVA TWISTOVO – Tr.Teplá. Žiaci dokonale využili športové zariadenia, kúpalisko ako aj vnútorné priestory hlavnej budovy. Odohrali sme niekoľko športových zápasov a turnajov. Súčasťou pobytu bola aj večerná opekačka, oslava 15-tich narodenín a rozprava pri večernom táboráku. Veľký úspech mala diskotéka, ale hlavne spoločenský večer zameraný na rozlúčku deviatakov, ktorý žiaci prežívali s veľkými emóciami.

  Tr.učiteľ: RSDr. Miroslav Tarabík

 • Základný fotoalbum
  1. 7. 2014

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

 • Vsetín v roku českej hudby
  26. 6. 2014

  Do galérie Vsetín v roku českej hudby boli pridané fotografie.

 • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a rodičom žiakov školy, že slávnostné ukončenie školského roku 2013/2014 sa uskutoční dňa 27. júna 2014 o 8:15 hod. v Kultúrnom dome. Po skončení sa žiaci odoberú so svojimi učiteľmi do tried, kde im budú odovzdané vysvedčenia.

  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ

  OZNAM FARSKÉHO ÚRADU

  Ďakovná svätá omša na záver školského roka 2013/2014 pre žiakov a študentov sa uskutoční v piatok 27. 06. 2014 o 7:15 hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Pruskom. Všetci ste srdečne pozvaní.

  Mgr. Ivan KŇAZE

 • Dňa 18. júna sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie/výletu do Viedne. S naším dlhoročným sprievodcom p. farárom sme navštívili čokoládovňu v Kittsee,  na námestí Márie Terézie sme navštívili Prírodovedné múzeum, kde sme mohli objavovať krásy našej Zeme. Po návšteve múzea sme sa presunuli do Centra Viedne cez Hofburg, strávili chvíle pokoja v kostoloch sv. Michala a sv. Petra, zastavili sme sa aj v Dóme sv. Štefana a poniektorí z nás si pozreli Viedeň aj z vtáčej perspektívy. Na záver sme sa presunuli do zábavného centra Prater, odkiaľ si odnášame zážitky z jednotlivých atrakcií. Posledné financie, ktoré nám zostali sme mohli ešte minúť v nákupnom centre v Bratislave. Plní zážitkov a spomienok sme sa v neskorý večer vrátili späť do Pruského. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o realizáciu tejto aktivity.

  FOTOGALÉRIA

 • Projektové vyučovanie na slovenčine v 6. B
  20. 6. 2014

  Do galérie Projektové vyučovanie na slovenčine v 6. B boli pridané fotografie.

 • Projektové vyučovanie na hodinách slovenčiny

  V rámci projektového vyučovania na hodinách slovenčiny si žiaci 6. B triedy pripravili projekty na tému "Módna prehliadka" a "Galéria literárnych postáv". Žiaci sa s veľkým záujmom zhostili práce a pripravili veľmi zaujímavé projekty. Módnu prehliadku si  pekne odmoderovali a nafotili a v Galérii literárnych postáv zas predstavili svojich obľúbených hrdinov.

  Všetkým žiakom ďakujem za prejavený záujem a dúfam, že sa im táto forma učenia páčila.

 • Strašidelná noc v škole!

  Viete si predstaviť budovu našej školy v noci? Dlhé temné chodby, tmavé okná, v ktorých sa odrážajú len vaše tváre, podozrivé zvuky v šatni v podzemí... Žiaci 6.A triedy pod vedením p. uč. Cíbikovej a p. uč. Holbu sa rozhodli vyskúšať tento pocit na vlastnej koži. Nielenže prenocovali na žinenkách v malej telocvični, ale podstúpili aj skúšku odvahy. Najskôr zostúpili do hrobky H. M. Gavloviča pod kostolom Sv. Juraja a zapálili sviečku, aby mu vzdali úctu. Popri tom sa správne naladili na noc v piatok trinásteho... Po večernom šantení s karaoke to prišlo! Dvojice a trojice detí s baterkou postupovali podľa indícií a prehľadávali školu i okolie ihriska. Cieľom bolo nájsť kostru mŕtveho muža, ktorú strážila kadejaká „háveď“. Kto strašidelnú kostru, odcudzenú z kabinetu biológie a schovanú pri kotolni našiel, mohol si so sebou odniesť chlpatú tarantulu, škorpióna či jaštericu. Všetci, vrátane dozorujúcich učiteľov, to nakoniec šťastlivo prežili a zaliezli do „spacákov“. Ráno sme sa spočítali či strašidlá v noci nikoho neuniesli a po spoločných raňajkách a upratovaní sme sa vrátili do bezpečia domova.

  Týmto sa zároveň trieda 6.A chce poďakovať p. uč. Holbovi za ochotu a šikovnosť! :)

  Fotky z ackie nájdete tu:

 • Rozlúčka s "Pohybovkami"
  13. 6. 2014

  Do galérie Rozlúčka s "Pohybovkami" boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka s "Pohybovkami"
  13. 6. 2014

  Piatok trinásteho sa podľa rozšírenej povery považuje za nešťastný deň. Neplatilo to však pre žiakov navštevujúcich záujmový krúžok "Pohybové hry", ktorí v piatok (13.6.2014) ukončili svoju činnosť v tomto krúžku. A ako? No predsa športovými aktivitami na hokejbalovom ihrisku. Deti si priniesli in-line korčule, kolobežky, lopty, aby mohli predviesť svoje športové zručnosti. S radosťou, ľahkosťou a vytrvalosťou zdolávali disciplíny, ktoré boli pre nich pripravené. Neskôr sa mohli voľne korčuľovať a kolobežkovať. Dôkazom toho, že títo žiaci majú "šport v krvi" bolo aj to, že všetci zúčastnení so smútkom opúšťali areál ihriska. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým žiakom z krúžku "Pohybové hry" za spoluprácu, snahu a dobrú náladu, ktorú sme spoločne prežívali v tomto šk.roku 2013/2014 wink

  Mgr. Silvia Košíková

   

 • Lietanie - modelári

  Dňa 10.6.2014 sa v areáli TJ Považan Pruské uskutočnili prvé ostré lety žiakov našej školy pod vedením profesionálnych inštruktorov. Lietalo sa s leteckými modelmi a žiaci si mohli precvičiť svoje kvality ktoré predtým trénovali na leteckom simulátore v rámci modelárskeho krúžku.  Veľká vďaka patrí Romanovi Holbovi, Marekovi Holbovi a Mariánovi Černejovi, ktorí sa na úlohu inštruktorov podujali. Taktiež ukázali svoje zručnosti pri lietaní s ich vlastnými modelmi.

  Fotky z akcie si môžete pozrieť tu:

 • Akcia "Čítajme si 2014"
  9. 6. 2014

  Dňa 5. 6. 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili literárnej akcie "Čítajme si 2014".

  Išlo o celoslovenskú akciu, ktorú vyhlásila Linka detskej istoty v spolupráci s organizáciou UNICEF Slovensko. Zapojiť sa mohli všetky knižnice a základné školy. Cieľom bolo prekonať minuloročný rekord 36 321 čitateľov.

  Našou úlohou bolo čítať knižky, ktoré sme si zvolili. Každý žiak mal prečítať jednu stranu a tak sa malo pokračovať až do prečítania celej knihy. My sme si zvolili tri tituly, ktoré sme sa pokúsili aspoň sčasti prečítať. Žiaci 1. stupňa čítali knižku od Gabriely Futovej "Nejdem a basta", žiaci 5. - 6. ročníka čítali knižku od Astrid Lindgrenovej "Detektív Kalle Blomkvist" a žiaci 8. - 9. ročníka čítali knihu od Suzanne Collinsovej "Hry o život".

  Na našej škole sa do akcie zapojilo spolu 200 žiakov. Dúfame, že i vďaka tomuto počtu sa nám podarilo prekonať minuloročný rekord. Ten toho ročný je 37 064 detí.

  Pevne verím, že žiakov táto akcia zaujala a bola aspoň malým ozvláštnením vyučovacieho procesu. Všetkým žiakom, vyučujúcim a pani knihovníčke, ktorá nám poskytla priestory na čítanie, ďakujem za spoluprácu a verím, že to nebolo posledný raz, čo sme sa do podobnej akcie zapojili.

 • Športová olympiáda

  Dňa 6.6. 2014 sa pri príležitosti MDD uskutočnila na ihrisku TJ Považan Pruské športová olympiáda žiakov 2. stupňa ZŠ.

  Súčasťou otváracieho  ceremoniálu bolo kultúrne vystúpenie žiakov 9.B, olympijská hymna, vlajka ako aj zapaľovanie olympijského ohňa tak, ako v starovekom Grécku.

  Do programu boli zaradené individuálne, kolektívne ale aj technické a zručnostné disciplíny. Súčasťou boli aj zábavné súťaže, futbalový zápas žiakov 9.B proti výberu školy /1:1/ a rozlúčkový beh deviatakov.

  Dobrá organizácia, ústretovosť pedagogických pracovníkov, vysoké športové nasadenie a výborné počasie prispeli k úspešnému priebehu športovej olympiády.

  Všetkým súťažiacim gratulujeme k predvedeným športovým výkonom a o rok sa určite stretneme.

         

  SPRACOVAL: RSDr. Miroslav Tarabík

  Tabuľku výsledkov si môžete pozrieť tu

  Fotografie zo školskej olympiáde nájdete tu:

strana: