Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča

 

Navigácia

skúška

 • Aktualizácia údajov
  17. 4. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • eTwinningové partnerstvá

  Mgr. Marianna Dohňanská sa v dňoch 6.3 – 8.3. 2015 zúčastnila seminára na Malte v Gozo v rámci eTwinningových partnerstiev pričom získala skúsenosti ohľadom nových metód vyučovania anglického jazyka. So žiakmi z  5A sa zapojili do projektu s Českou Republikou a Francúzskom s názvom Let´s make new friends. Žiakov projekt naozaj zaujal. Všetky aktivity hravo zvládajú na hodine anglického jazyka a zvýšila sa aj ich motivácia učiť sa jazyk. Vytvárame rôzne kvízy, logo pre projekt, snažíme spoznávať žiakov zapojených v projekte, hlasujeme o najkrajšie logo, pripravujeme nahrávky hovorenej reči....

 • OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY Z6- Z8

  Dňa 8. apríla 2015 sa na Základnej škole v Ilave uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z6 - Z8. Vo veľkej konkurencii obstáli aj naši šiestaci. Miška Kolmanová zo 6. B triedy obsadila 3. miesto a jej spolužiak Martin Daňo skončil na 4. mieste.

  Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Základný fotoalbum
  6. 4. 2015

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny budú od 2. apríla /štvrtok/ do 7. apríla /utorok/ 2015. Vyučovanie sa začína 8. apríla /streda/ 2015.

  Prajeme príjemné prežitie Veľkej noci

 • Deň narcisov 2015

  Tento rok sa naša škola opäť zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov, ktorú už 19 rokov organizuje Liga proti rakovine. 27. marca sa naši ôsmaci stali dobrovoľníkmi a s odhodlaním sa vybrali rozdávať žlté narcisy. Ako prvých oslovili učiteľov a žiakov našej školy, ktorí ukázali veľké srdce a nemalou sumou prispeli ľuďom postihnutých rakovinou. Aj napriek nepriaznivému počasiu, ochotne rozdávali narcisy v uliciach obce Pruské. Akcia mala pozitívny ohlas verejnosti. Dobrovoľníci vzorne reprezentovali našu školu. Výsledok zbierky nás milo prekvapil a vyzbieraná suma prevýšila tú minuloročnú. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať úžasných 705, 93 €.  Aj v mene LPR, Vám patrí obrovská vďaka :)

  Fotky z akcie nájdete tu:

 • Oznam o triednych rodičovských združeniach

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že dňa 8. apríla 2015 sa uskutočnia triedne rodičovské združenia vo všetkých triedach 1. až 9. ročníka v čase od 14:30 hod. do 17:00 hod. Triedni učitelia Vás budú podrobnejšie informovať o priebehu a forme triedneho rodičovského združenia prostredníctvom žiackych knižiek.

  V prípade záujmu o konzultáciu s vyučujúcimi príslušných predmetov môžete konkrétneho vyučujúceho vyhľadať v priestoroch školy podľa nasledujúcej tabuľky.

  ZŠ - Pedagogickí zamestnanci

  1.

  Mgr. Marcela Baginová

  Trieda 2. B

  2.

  Mgr. Monika Barényiová

  Trieda 6. B

  3.

  Mgr. Zdenka Cíbiková

  Ateliér výtvarnej výchovy

  4.

  Ing. Zuzana Daňová

  Trieda 7. B

  5.

  Mgr. Marianna Dohňanská

  Spoločenská miestnosť (stará budova)

  6.

  PeadDr. Zuzana Drgová (dlhodobo PN) - poverená zastupujúca učiteľka - Eva Benešová 

  Trieda 4. A

  7.

  Mgr. Zuzana Fyodorovová

  Trieda 8. A

  8.

  Mgr. Gabriela Hlaváčová

  Jazyková učebňa – AJ (vedľa kancelárie RŠ)

  9.

  Mgr. Nadežda Hodeková

  Trieda 2. A

  10.

  Mgr. Matej Holba

  Trieda 9. B

  11.

  Mgr. Oľga Horná Chudá

  Kancelária ZRŠ

  12.

  PaedDr. Adela Jureníková

  Kancelária RŠ

  13.

  Mgr. Monika Kekeláková

  zborovňa

  14.

  Mgr. Silvia Košíková

  Trieda 3. B

  15.

  Mgr. Marianna Košútová

  Trieda 6. A

  16.

  PaedDr. Danka Maschtovská

  Zborovňa

  17.

  Mgr. Rastislav Pecuš

  Trieda 9. A

  18.

  Mgr. Danka Pichová

  Trieda 1. B

  19.

  Ing. Ľudmila Poláčková

  Trieda 5. B

  20.

  Mgr. Elena Prekopová

  Trieda 1. A

  21.

  Mgr. Eva Pukitová

  zborovňa

  22.

  Mgr. Dana Svoradová

  Trieda 7. A

  23.

  RSDr. Miroslav Tarabík

  Trieda 5. A

  24.

  Mgr. Zuzana Valašíková

  Trieda 3. A

  25.

  Ing. Emília Velacková

  Trieda 8. B

 • TESTOVANIE 9

  Milí deviataci, vážení rodičia,

  dňa 15. apríla 2015 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Žiaci prídu do školy o 7:40 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:10 hod. Žiaci pri testovaní môžu používať iba kalkulačky a rysovacie pomôcky.

  TESTOVANIE 9 je jediné celoštátne testovanie žiakov na konci štúdia v základnej škole [ukončenie vzdelania na úrovni ISCED 2] pred vstupom na vyšší stupeň vzdelávania. Jeho význam vzrastá najmä tým, že sa na výsledky získané v testovaní prihliada pri prijímaní na stredné školy. Žiaci, ktorí v Testovaní 9, dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

  V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

  Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

  Vedenie školy želá všetkým deviatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

  PaedDr. Adela Jureníková – riaditeľka školy

 • Aktualizácia údajov
  30. 3. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OBVODNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 21.1. 2015 sa na Základnej škole Janka Kráľa v Novej Dubnici uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády v kategóri Z5 a Z9. Našu školu úspešne reprezentoval Samuel Mojto, žiak 9. A triedy, ktorý obsadil krásne druhé miesto.

  Srdečne blahoželáme!

 • OBVODNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

  Dňa 16. 3. 2 015 si úspešní riešitelia školských  kôl  Pytagoriády v kategóriách P3 – P8 zmerali sily na obvodnom kole, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ Pod Hájom v Dubnici nad Váhom.

  Úspešnými riešiteľmi boli aj žiaci našej školy. Najlepšie umiestnenie dosiahli : 3. miesto Boris Bobáčik z 3.A triedy, 6. miesto Viktor Poláček z 5. A triedy.

  Úspešným riešiteľom  blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Horovce

  VÝBEROVÉ KONANIE

  na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy Horovce –

  1.- 4.ročník, 020 62 Horovce č. 79

   

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
  5. 3. 2015

  Vo štvrtok (5.3.2015) sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci 1. a 2.stupňa ZŠ. Za svoje recitátorské výkony si vyslúžili veľký potlesk od žiakov, pedagógov i rodičov, ktorí prišli povzbudiť súťažiacich. V I.kategórii, v ktorej súťažili žiaci 2. a 3.ročníka ZŠ, vyhrali žiačky: Viktória Vetrová - 2.B (próza) a Aneta Gajdošová - 3.B (poézia). V II.kategórii žiakov 4.-6.ročníka zvíťazila žiačka 5.B triedy Sára Pánová. V poslednej kategórii za ročníky 7.-9. obsadila 1.miesto žiačka 7.B triedy Nicol Lukáčová. Všetkým zúčastneným blahoželáme a postúpujúcim do okresného kola prajeme veľa úspechov.

  Viac foto vo fotoalbume TU:
   

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
  25. 3. 2015

  Do galérie Školské kolo Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • !!! Dôležitý oznam!!!

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje všetkým rodičom a žiakom,  že školské vyučovanie sa ruší v dňoch od 18. marca do 20.marca 2015 z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a vyučujúcich. Vyučovanie sa začne 23.marca 2015. Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú v dňoch od 18. marca do 20.marca 2015 odhlásení zo stravy. Rodičia ich nemusia osobne odhlasovať.

 • Jazyková ríša a dejepisná exkurzia

  Mnohí sa iste pýtate, čo je to Jazyková ríša?  Jazyková ríša je názov divadelného predstavenia, ktorého sa zúčastnili žiaci 6.B., 5.A. a 5.B. triedy. Dňa 4.3. 2015 išli spoločne do divadla Jána Palárika v Trnave.

  Divadlo bolo veľmi zaujímavé a vtipné. Išlo o fantazijný príbeh z ríše ľudskej reči. V divadle sme sa napríklad dozvedeli ako vznikol názov rieky  Váh.

  Príbeh bol o tom ako písmenká riešili svoje problémy s kráľom a kráľovnou, jeden s problémov bol, že písmeno P chcelo byť na prvom mieste  v abecede. Neskôr mal kráľ už toho dosť a odišiel z kráľovstva, kráľovstvo riadila kráľovná s dvoma dcérami.

  Jazykovú ríšu však zaplavilo veľa cudzích výrazov, hlavne anglických. Dokonca ich začala používať aj kráľovná a to bol koniec celej Jazykovej ríše a aj celého divadelného predstavenia.

  Po predstavení sme sa vybrali na prehliadku historickej časti mesta. Pani učiteľka Barényiová nás previedla po meste a pán učiteľ Tarabík nám porozprával o dôležitosti mestských hradieb. Keďže počasie nám veľmi neprialo, pretože fúkal nepríjemný vietor, zahnalo nás to na tanier teplej polievky a dobrú pizzu.

  Potom naša cesta smerovala na malé nákupy do OC Laugarício.

  S prázdnymi peňaženkami, ale plní zážitkov sme sa vrátili domov.

 • Burza kníh

  Milí rodičia, milé deti, milí žiaci! Pri príležitosti -  Marec - mesiac knihy -  pripravujeme na našej škole Burzu kníhAk máte doma knihy, ktoré už nechcete a je Vám ich ľúto vyhodiť - Vaše dieťa ich môže doniesť do školy. Za symbolickú cenu sa môžu predať a aj potešiť srdiečko nakupujúceho. Burzu kníh - organizujeme dňa 17. a 18.marca - utorok, streda, od 7 00h. - 14 00h. v malej telocvični.

 • Priateľský florbalový turnaj

  V sobotu 28.2.2015 sa uskutočnil v športovej hale v Bolešove priateľský florbalový turnaj. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorí navštevujú florbalové krúžky. Hrali starší žiaci,mladší žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, dievčatá vytvorili tiež dve skupiny. Hralo sa systémom každý s každým. Chlapci aj dievčatá sa veľmi snažili, prežívali športovú atmosféru a veľmi povzbudzovali svoje družstvá. V závere turnaja sa uskutočnil exibičný zápas starších chlapcov s absolventmi našej školy, medzi ktorými hral aj Mgr. Pecuš Rastislav. Bolo to veľmi príjemné spestrenie programu. Nakoniec neodolali ani staršie dievčatá a v snahe poraziť "dorastencov školy" nastúpili na záverečný zápas. Žiaci prežili príjemný a radostný deň, spestrený cestou autobusom. Už sa tešia na ďalšie stretnutie.

 • Podporte nás - 2%

  Vážení rodičia žiakov a priatelia našej školy. 

  Ako každoročne aj tento rok je možnosť prostredníctvom inštitútu podielu zaplatenej dane (známejšie ako tzv. 2%) podporiť aktivity školy zamerané na rozvoj a výchovno-vzdelávaciu činnosť našich detí. Ako svoju pomoc zrealizovať, si môžete prečítať nižšie.

  Ďakujeme.

  Rodičovská rada

  Tí, ktorí sú zamestnancami (majú len príjem zo závislej činnosti) musia požiadať najneskôr do 15.2.2015 zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Zároveň si dajú potvrdiť potvrdenie, ktoré spolu s vyhlásením zašlú na daňová úrad. Uasielajú teda 2 vyplnené tlačivá.

  Aby dobrovoľník mohol poukázať 3% z dane, tak musí získať Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít. Toto Potvrdenie môže vystaviť buď tzv. vysielajúca organizácia (teda organizácia, ktorá dobrovoľníka vysiela na výkon dobrovoľníckej práce) alebo tzv. prijímateľ (t.j. v prospech koho dobrovoľník aktivity vykonával).

  Ak právnická osoba nedala v roku 2014 (a aj počas roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1,5% z dane.

  Ak právnická osoba dala v roku 2014 (a aj počas roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane.

  Termín pre tých, ktorí si daňové priznanie robia sami (poukázanie PZD sa uvádza priamo do tlačiva daňového priznania), je termín poukázania PZD do 31.3.2015, teda termínu na podanie daňového priznania. Tí, ktorí sú zamestnancami, požiadajú najneskôr do 15.2.2015 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň zamestnávateľa a vyplnené tlačivá (potvrdenie+vyhlásenie, príp. aj potvrdenie o dobrovoľníckej práci) zašlú na DÚ najneskôr do 30.4.2015. Tlačivá sa zasielajú na daňový úrad príslušný Vášmu miestu bydliska, nie zamestnávateľovi !

  Vyplnené tlačivá je tiež možné zanechať na sekretariáte školy.

  Tlačivá:

  VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane

  POTVRDENIE DČ PRIJÍMATEĽ - 2015 (doc)

  POTVRDENIE DČ - Vysielajúca organizácia - 2015 (doc)

   

   

   

   
 • Oznam o zápise do MŠ - prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča  Školská ulica 369,Pruské  vyhlasuje

   

  ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

   

  Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

  Formulár žiadosti si môže zákonný zástupca  prevziať v MŠ od 23.februára  do 27. februára 2015  v čase od 11,00 – 15,30 hod, alebo si ho môžte stiahnuť aj tu: žiadosť.doc 

   Vyplnenú a detským lekárom potvrdenú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa prinesie  do 31.marca 2015  do MŠ.

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, v súlade s platnou legislatívou oznámi riaditeľka školy zákonnému zástupcovi dieťaťa do 30.mája príslušného kalendárneho roku.

  Ďalšie podmienky prijatia stanovené riaditeľkou školy po prerokovaní a schválení pedagogickou radou:

  Prednostne sa prijímajú deti:

  ·        s odkladom povinnej školskej dochádzky

  ·        5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku

  ·        3 ročné deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky do 31.8. 2015 a staršie deti

  ·        ktoré sú v opatere osamelého zákonného zástupcu

  ·        deti zo sociálne znevýhodneného prostredia / potrebné predložiť potvrdenie/

  ·        s trvalým pobytom v obci

  ·        deti, ktoré nedovŕšili 3 roky sa prijímajú iba v prípade voľnej kapacity.

strana: