Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča

 

Navigácia

skúška

 • OZNAM

  Vianočné prázdniny sú v tomto školskom roku od 22. decembra 2014 (pondelok) do 7. január 2015 (streda). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2015 (štvrtok).

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 17. 12. 2014 sa  konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. I tento ročník sa niesol v slávnostnom duchu. Svoje triedy reprezentovali 13 žiaci 5. až 7. ročníka.

   

  Umiestnenie:

  II. kategória (žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ)

  1. miesto: Paulína Bisáková, 5. A

  2. miesto: Kristína Hlaváčová, 5. A

  3. miesto: Michaela Lukáčová, 5. A

           Patrícia Vavrincová, 5. A

   

  III. kategória (žiaci 6. – 7. ročníka)

  1. miesto: Nicol Lukáčová, 7. B

  2. miesto: Emma Melišíková, 6. A

  3. miesto: Karolína Holbová, 7. B

   

  Všetkým súťažiacim patrí pochvala, víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce pri reprezentovaní  našej školy na okresnom kole!

   

  FOTOGALÉRIA

 • Aktualizácia údajov
  17. 12. 2014 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov
  17. 12. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Adopcii triedy v Južnom Sudáne

  Vážení rodičia,

  Od 1.1.2012 je naša škola zapojená do projektu Adopcia triedy (AT) v Južnom Sudáne. Účel a podmienky zapojenia sa do projektu boli komunikované na plenárnych zasadnutiach rodičov na začiatku šk. roka v októbri 2012 a 2013. Iniciatíva vzišla zo strany rodičovskej rady.

  Projekt AT je realizovaný občianskym združením SAVIO. Darované prostriedky sú adresne poskytované konkrétnej triede v Južnom Sudáne, konkrétne v štvrti Gumbo, hlavného mesta Juba. Pre kalendárny rok 2014 j to trieda 2.B.

  Hlavným zmyslom zapojenia sa našej základnej školy bolo rozvíjať v deťoch spolupatričnosť s chudobnými deťmi v iných častiach sveta. Žiadne dieťa nebolo ani nie je do zapojenia nútené. V prípade, že minimálna suma podpory nastavená na 0,50 eura kvôli administrácii príspevkov, by bola pre niektoré dieťa vysoká, môže ju darovať ako príspevok na dlhšie obdobie. Samozrejme tiež dobrovoľne.

  Niekoľko faktov o projekte.

  1. Mesačný príspevok na AT bol 100 € v roku 2012 a 130 € v rokoch 2013 a 2014.
  2. V roku 2012 bolo od detí vyzbieraných 800 eur, celkovo bolo v mene školy odoslaných 1200 eur.
  3. V roku 2013 neboli od detí vyzbierané žiadne prostriedky, v mene školy bolo na projekt zaslaných 1560 eur.
  4. V roku 2014 neboli od detí vyzbierané žiadne prostriedky, v mene školy bolo na projekt zaslaných 1560 eur.
  5. Celkom teda bolo od 1.1.2012 na projekt AT v mene školy zaslaných 4320 €, z toho deti prispeli čiastkou 800 €. Rozdiel 3520 € bol uhradený sponzorsky. Žiadne prostriedky neboli na projekt AT poskytnuté ani zo zdrojov rodičovskej rady (HuGa, rodičovská rada) ani zo zdrojov školy.

   

  Rozvíjanie sociálneho cítenia a spolupatričnosti patrí k základným prvkom dobrej výchovy detí od útleho veku. V časoch, kedy všetci pociťujeme silný tlak k orientácii na seba samého a duch zdieľania materiálnych dobier sa vytráca aj z najbližších príbuzenských vzťahov, môže byť takáto forma výchovného pôsobenia vítanou pomocou aj pre rodičov. Samozrejme si to vyžaduje aj ich aktívne zapojenie formou komunikácie o týchto otázkach.

  Základným princípom projektu na našej škole je dobrovoľnosť. Nikto nie je do účasti na projekte nútený ani akokoľvek postihovaný v prípade nezapojenia sa. Nikto neskúma kto a akou mierou sa zapojil. Druhým princípom je otvorenosť a úplná sloboda o výške a čase zapojenia. Ak sa žiak kedykoľvek rozhodne darovať akúkoľvek sumu, môže tak urobiť. Celkom nezávisle od zapojenia iných. Môže byť dokonca jediným žiakom školy a darovať jedno euro iba raz v roku.

  Ak budeme viesť deti k deleniu sa aj s tým málom, ktoré majú k dispozícii, dávame im do života veľkú devízu. Toto bolo a zostáva popri reálnej pomoci núdznym jediným cieľom projektu.

  Pocit z vykonaného dobra v nich zostane veľmi dlho, možno celý život. A o to ide snáď každému rodičovi, ktorý chce svoje deti vychovávať zodpovedne. Dajme našim deťom šancu konať dobro.

   

  Peter Mojto,

  koordinátor projektu Adopcia triedy pre našu školu

 • Exkurzia Bratislava

  Dňa 9. decembra sa vybraní žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka našej školy zúčastnili exkurzie v dvoch jazykových inštitútoch v Bratislave. Najskôr si overili svoje znalosti v anglickom inštitúte British Council a neskôr si prezreli nemecký Goethe Institut. Popoludní sme navštívili historické centrum mesta Bratislavy, Staromestské trhy a cestou naspäť aj Vianočné trhy pod Pyramídou RTVS. Plní zážitkov sme sme sa vrátili z veľkomesta opäť do pokojnej atmosféry domov.

  FOTOGALÉRIA

 • Memoriál Ing. Petra Fica

  Naši žiaci sa 4. 4. 2014 zúčastnili  22. ročníka futbalového turnaja  pre žiakov ZŠ a 9. ročníka memoriálu Ing. Petra Fica v SOŠ (ZVS) v Dubnici nad Váhom. Futbalový turnaj sa hral v telocvični. Zúčastnilo sa 6 ZŠ nášho regiónu,  hralo sa v dvoch skupinách. Naši chlapci 2  zápasy prehrali a 1 vyhrali. Obsadili 5. miesto.  Súťaže sa zúčastnili žiaci: Daniel Prekop 9. A, Michal Rajník 9. A, Šimon Lukáč 9. A, Adam Melišík 8. A, Dominik Prekop 8. A, Alexander Čerepan 8. A, Martin Mikoláš 8. B. Tento deň na SOŠ bol dňom otvorených dverí pre 9. ročníky ZŠ. Žiaci tak mali možnosť pozrieť si odborné učebne a zoznámiť sa s výukou v týchto učebniach. 

 • Buď online, ale bezpečne!

  V dňoch 4. a 5.12.2014 sa uskutočnila prednáška na tému BEZPEČNE NA INTERNETE. Túto prednášku prišiel od prezentovať náš bývalý žiak Daniel Gašpar, ktorý je zapojený do projektu „Buď online, ale bezpečne!“ a cieľom tohto projektu je informovať a poučiť deti o negatívnych vplyvoch, ktoré sú spojené s modernými technológiami a internetom. Prednáška pre jednu triedu trvala 45 minút a zapojených do nej boli žiaci 5 až 9 ročníka. Nebola len čisto prednáška, nakoľko žiaci boli zapájaní do rôznych aktivít. Hlavnou témou boli: Bezpečné heslá, spamy, HOAXY, virusy, nevhodný a nevyžiadaný obsah, internetové podvody, závislosti na PC, sociálne siete, kyberšikana, čo na internet nepatrí, nelegálne sťahovanie a bezpečnosť mobilov. Za osvetu tejto novodobej problematiky ešte raz nášmu bývalému žiakovi Danielovi Gašparovi ďakujeme.

   

  Fotky si môžete pozrieť tu:

 • Mikulášsky florbalový turnaj

  Dňa 5.12.2014 sa na našej škole v odpoludňajších hodinách uskutočnil Mikulášsky florbalový turnaj mladších žiakov prvého stupňa za účasti ZŠ Mikušovce a ZŠ s MŠ HG Pruské. Atmosféru turnaja umocnil príchod Mikuláša so sladkosťami. Žiaci hrali s veľkým zápalom a bojovnosťou za veľkej podpory divákov. Víťazstvo získali žiaci ZŠ Mikušovce M1, druhé miesto žiaci ZŠ Pruské P1, tretie miesto žiaci ZŠ Mikušovce M2 a štvrté miesto žiaci ZŠ Pruské P2. O spestrenie turnaja sa postarali žiačky ZŠ Mikušovce a ZŠ Pruské, ktoré odohrali priateľské zápasy a turnaj spestrili nájazdami za ohromnej podpory všetkých hráčov. K vynikajúcej atmosfére turnaja prispeli aj sponzori svojimi darmi, za ktoré veľmi pekne ďakujeme Ing. Daňovej za veľmi pekné a dobré perníkové medaily, rodinám Mojtovej, Fojtíkovej, Trenčanovej a ŠK 98 Pruské. Hodnotnými darmi pre odmenenie družstiev prispela aj ZŠ Mikušovce. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

  Fotky z tejto akcie nájdete tu:

 • Oznam o prerušenej prevádzke MŠ

  O Z N A M

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU HUGOLÍNA GAVLOVIČA V PRUSKOM OZNAMUJE RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV BUDE OD 22.12.2014 – 07.01.2015

  P R E R U Š E N Á

  PREVÁDZKA MŠ BUDE OD 08.01.2015 / ŠTVRTOK /

   

  PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV.

 • Škola mojej profesie
  25. 11. 2014

  17 žiakov našej školy sa aktívne zúčastnilo na motivačných súťažiach realizovaných odbornými školami z celého Slovenska v NTC v Bratislave. Prezentovali sa ako veľmi šikovní a úspešní žiaci. 

  Našim želaním je zúčastniť sa tejto aktivity aj v budúcom školskom roku.

  Mgr. Marianna Košútová, Ing. Ľudmila Poláčková

   

  Viac: pozri fotoalbum

 • Vianočné trhy
  Milí rodičia, starí rodičia, ujovia, tety a priatelia školy !!
   
  Srdečne Vás pozývame na tradičné Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia na našej škole dňa - 9. decembra,  vo veľkej telocvični, od 07:30hod. - 15:30hod.
  Príďte sa pozrieť na výstavu originálnych detských prác a nechajte sa inšpirovať pri výzdobe Vašich príbytkov. Kúpou žiackych výrobkov nielen podporíte svoje deti, ale aj vnesiete do svojich domovov lásku, šťastie a porozumenie.
   
  Tešíme sa na Vás!!
 • NRSR Bratislava

  Ako sme sa učili rokovať v NRSR

  Piatok 28.11. 2014 bol pre nás výnimočný deň. Školské lavice sme totiž na chvíľu vymenili za poslanecké! Je ľahké diskutovať v triede medzi kamarátmi.  Aké je to však priamo v parlamentnej budove za prítomnosti skutočných poslancov? To sa rozhodol zistiť výber žiakov 8. a 9. ročníka našej školy, pod vedením rovnako zvedavých učiteľov - Mateja Holbu a Zdenky Cíbikovej. Z celkového počtu 150 poslancov bolo v Národnej rade prítomných  pribl. 20, preto sa určite potešili našej 30-člennej posile z Pruského J. Diskutovať sa s nami odvážili síce len pán Jozef Mikloško a pani Renata Zmajkovičová, aj tak sme im však veľmi vďační, že nám venovali svoj čas. Témou diskusie boli návrhy zákonov o „zdravých školských bufetoch“, obmedzenie bilboardov pri cestách a milým prekvapením bola aj otázka ôsmačky Petry o zvyšovaní platov učiteľovJ. (Máš to u nás, Peťa!)

  Prekrásne olejomaľby na dreve od renomovaného maliara Albína Brunovského potešili naše estetické duše a šokovali odhadovanou hodnotou približne 1 milión € za zbierku! Nuž sme si ich aspoň odfotili.

  Vo vestibule sme si prezreli štátne symboly a preštudovali dokument o vstupe SR do NATO a EÚ. Obdivovali sme pôvodnú národnú zástavu s vyšitým zlatým textom: „Za kráľa a národ slovenskí; Sloboda a rovnosť; Sláva šetkim Slovákom“. Potešili sa hlavne tí, ktorí sú zástancami jednotného  i v našom jazyku, pretože v čase vzniku zástavy sa ypsilon ešte nepoužíval...

  Pri prechádzaní sa po krásnych červených kobercoch si nejeden zo žiakov povedal: Žeby toto bolo moje budúce zamestnanie???

  Z.C.

  Fotky si môžte pozrieť tu:

 • Projekt "Cervené stužky"
  27. 11. 2014

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili na projekteCervené stužky, ktorý je zameraný na prevenciu proti HIV a AIDS. Žiaci pracovali vo výtvarnej súťaži pod vedením Mgr. Cíbikovej na pohľadnici. Zúčastnili sa premietania filmu Padlí anjeli s Mgr. Fyodorovovou a na triednických hodinách sa venovali problematike afrických krajín a šíreniu nákazy. V pondelok 24.11. žiaci rozdávali červené stužky na vyjadrenie solidarity s chorými ľuďmi. 27.11. vytvorili na hokejbalovom ihrisku veľkú živú červenú stužku a mávaním poslali pozdrav ostatným štátom.

  FOTO

 • Majstrovstvá okresu v šachu

  Dňa   7. 11. 2014 sa konali Školské majstrovstvá Ilavského okresu žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Našu školu reprezentovala žiačka Daniela Magdíková zo 4. A triedy a Peter Magdík z 3. A.

  Po odohraní jednotlivých zápasov sa Daniele Magdíkovej podarilo postúpiť na Školské majstrovstvá Trenčianskeho kraja.

  GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov.

  Fotky nájdete tu:

 • Predmetová exkurzia žiakov 8. a 9. ročníka
  29. 10. 2014

  Dňa 29. 10. 2014 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili predmetovej exkurzie, ktorá bola zameraná na upevňovanie učiva z dejepisu a slovenčiny.

  Program exkurzie bol veľmi bohatý. Prvou zastávkou bol Národný cintorín v Martine. Tu sme si uctili pamiatku významných osobností vedeckého, kultúrneho i národného života.

  Našim druhým cieľom bola historická budova Matice slovenskej, ktorej poslaním bolo rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo a národné povedomie Slovákov. Žiaci si pred budovou vypočuli krátku prednášku o význame a fungovaní tejto významnej kultúrnej ustanovizne.

  Naša cesta pokračovala do Ružomberku, kde sme navštívili Liptovské múzeum. Tu žiaci získali cenné informácie z rozličných oblastí  činnosti múzea. Pre žiakov boli  sprístupnené rôzne expozície, napr.: prírodovedná, archeologická, historická, etnografická, expozícia o papierníctve na Slovensku a expozícia venovaná pamiatke veľkého národovca Andreja Hlinku.

  Poslednou našou zastávkou bola obec Černová, rodisko Andreja Hlinku a miesto tzv. černovskej tragédie z roku 1907. V tejto bývalej obci, ktorá je už dnes súčasťou Ružombeku, sme navštívili rodný dom Andreja Hlinku, miestny kostol, ako aj miesto posledného odpočinku obetí černovskej tragédie.

  Návštevou týchto historických miest si žiaci upevnili získané teoretické vedomosti a rozvinuli ich o vlastný zážitok a skúsenosť. Exkurzia okrem poznávacej funkcie mala aj vplyv na správanie a návyky žiakov, ako aj na spôsoby myslenia  a hodnotenia historických udalostí v reálnom svete.

 • Coca-Cola Cup

  Dňa 22. 10. 2014 sa chlapci našej školy zúčastnili obvodného kola futbalového turnaja Coca-Cola Cup na štadióne MFK v Dubnici nad Váhom. Do futbalového turnaja boli prihlásené 4 školy. Jedno družstvo nenastúpilo – kontumačne prehralo. Naši futbalisti po ťažkom boji s tímom zo ZŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom a s tímom zo ZŠ Bolešov prehrali, ale i napriek tomu podali pekné výkony, a tak získali 3. miesto v okrese. Chlapci hrali s kvalitnými hráčmi druhej a tretej ligy a zo zápasov si odniesli cenné skúsenosti. Školu reprezentovali žiaci:

  9. A – Daniel Prekop, Samuel Mojto, Lukáš Prekop, Michal Rajník, Šimon Lukáč a Oliver Lagin

  8. A – Matúš Mičuda, Dominik Prekop, Matúš Makay, Ľuboš Rebro

  8. B – Martin Mikoláš

  7. B – Daniel Mikoláš, Nicolas Mikuš a Peter Pagáč

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme.

   

 • Aktualizácia údajov
  13. 11. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Základný fotoalbum
  2. 11. 2014

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

 • Jesenná výstavka - október
  2. 11. 2014

  Do galérie Jesenná výstavka - október boli pridané fotografie.

strana: