Navigácia

O ŠKOLE

M. H. GAVLOVIČ

MARTIN HUGOLÍN GAVLOVIČ

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom je hrdá na to, že vo svojom názve nesie meno významnej postavy slovenských literárnych dejín - spisovateľa, básnika, národného buditeľa, kňaza, kazateľa a pedagóga - pátra Martina Hugolína Gavloviča.

 

 
  Albín BRUNOVSKÝ
Martin Hugolín Gavlovič - akvarel
 

 

Me Czarno Dunajec genuit, Trstena nitrivit, forte volente Deo funera Pruske dabit...

Čierny Dunajec ma zrodil, Trstenná vychovala a ak bude Božia vôľa, Pruské ma pochová...


 

Epitaf pátra M. H. Gavloviča umiestnený nad vchodom do františkánskeho kostola

Priečelia františkánskeho kláštora sv. Juraja v Pruskom

Krypta v ktorej sú uložené pozostatky M. H. Gavloviča

Vstupný portál františkánskeho kostola sv. Juraja Nádrvorie františkánskeho kláštora Stála expozícia M. H. Gavloviča umiestnená v oratóriu kostola sv. Juraja v Pruskom

BIOGRAFIA

Martin Hugolín Gavlovič bol skromný človek, rímsko – katolícky kňaz, františkán, spisovateľ, básnik a kazateľ s bohatými životnými skúsenosťami. Narodil sa 11. novembra 1712 v poľskom mestečku Czarny Dunajec. Po osirení, od prvého roku života, vyrastal v Trstenej, kde získal základné vzdelanie. Strednú školu skončil v Žiline.  Rehoľné rúcho obliekol v Hlohovci v roku 1733, keď sa stal františkánom a prijal rehoľné meno Hugolín. V rokoch 1733 – 1734 absolvoval františkánsky noviciát v Pruskom. V ďalšom slede študoval filozofiu vo františkánskom kláštore v Beckove a od roku 1736 teológiu v Žiline, po vysvätení za kňaza, krátko pôsobil v Žiline a v Beckove. V roku 1744 bol opäť preložený do Pruského. Pôsobil tu ako dvorný kaplán a vychovávateľ v rodine Madočányovcov v Horovciach. Celý svoj kňazský, kazateľský, osvetový a literárny život prežil v Pruskom a okolí. Zomrel 4. júna 1787.

MIESTA SPOJENÉ SO ŽIVOTOM M. HUGOLÍNA GAVLOVIČA

Základná škola v Čiernom Dunajci [Poľsko]
Františkánsky kláštor v Trstennej
Františkánsky kláštor v Pruskom - dobová fotografia
Františkánsky kláštor v Beckove
Františkánsky kláštor a kostol sv. Barbory v Žiline Horovce, v pozadí s kaštieľom Medocsányiovcov

DIELA M. H. GAVLOVIČA

Knižné publikácie
Valašská škola mravov stodola
Mravné verši
Rukopisy
Qualis vita mors est ita [1749]
Škola kresťanská s veršami zvázaná [1758]
Škola duchovná [1777]
Antichristus [nedátumované]
Kámeň ku pomoci [1779]
Novena octavarum spiritualium [1779]
Mandictio [1779]
Kniha marnosti svetskej [1780]
Petsto naučení o dobrích mravoch [1782]

Zlomky latinskich i slovenskich kazni a prac katechetickych [nedátumované]

 

Valašská škola - titulný list
Kámen ku pomoci - titulný list
Vlašská škola - rukopis

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria