Navigácia

Nedeľa 25. 3. 2018

Vitajte na stránke našej školy

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy,domáce úlohy, prípravy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná. Nájdete nás aj na FB.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt facebook

NOVINKY

 • Vážení rodičia a milé deti,

  srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

  11. a 12. apríla 2018 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod. v budove ZŠ

  Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské (starý pavilón, 2.poschodie).

  Na zápis je potrebné si priniesť:

  • žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (podpis oboch zákonných zástupcov)
  • rodný list dieťaťa,
  • 12 € (na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka).

  Na základe odporúčaní Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok

 • Dňa 14. marca 2018 si najlepší riešitelia školských kôl matematickej súťaže PYTAGORIÁDA v kategóriách P3 – P8 zmerali sily na okresnom kole, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ Pod Hájom v Dubnici nad Váhom. Naši žiaci sa konkurencie nezľakli, práve naopak. V súťaži, kde o úspechu rozhoduje nielen presný výsledok, ale aj rýchlosť počítania, ukázali, že patria medzi najlepších.

  Úspešnými riešiteľmi sa stali nasledovní žiaci našej školy:

  Kategória Umiestnenie Meno žiaka Trieda Body za úlohy Body za čas Súčet bodov

 • Čo ak život pripomína komiks?

  Divadlo LUDUS (v priestoroch divadla L+S) žiakom 7. a 8. ročníka dňa 15. 03. 2018 predstavilo inscenáciu POZOR, DOuBle STRESS! (podľa románu Juraja Šebestu Venussha - Ťažký týždeň). V rodinnom divadelnom komikse sledovali dospievanie 13-ročnej Lucie, ktorú trápi hroziaci rozchod rodičov, problémy v škole, kamaráti, prvá láska... Inscenáciou diváci nazreli do života mladého dievčaťa a jej rodiny prostredníctvom situačného i slovného humoru.

  Pekný zážitok z návštevy divadla umocnila i krátka prechádzka uličkami nášho hlavného mesta.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské vyhlasuje

  PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

  Termín podávania žiadostí: od 16.4.2018 – 20.4.2018, od 11,00 – 15,30 hod.

  Miesto podávania žiadostí: Materská škola

  Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa školy pre materskú školu

  Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 • Dňa 12.3.2018 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Modrý vták. Táto symbolistická hra pochádza z dielne belgického dramatika a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Mauricea Maeterlincka.

  Rozprávkové dobrodružstvo dvoch chorých súrodencov si nás získalo hneď od prvého momentu. Klobúk dole dávame pred réžiou, hereckými výkonmi či kostýmami. Tento nežný príbeh plný čistej lásky nám okrem iného ukázal aj to, ako sa človek dokáže vyrovnať s bolesťami či smrťou. Pozornosť našich chlapcov a dievčat bola zameraná nielen na pútavý dej, ale aj emotívnu hudbu či humorné situácie. V hre nebolo žiadne „hluché“ miesto.

 • Vážení rodičia,

  od marca 2018 až do júna 2020 budú prebiehať na našej škole aktivity spojené s národným projektom „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Nakoľko sme boli vybraní ako IT Akadémia partner, niektorí žiaci našej školy budú absolvovať rozličné aktivity v rámci tohto projektu. Základná škola bude vybavená aj IT Science Lab, kde si žiaci budú môcť zdokonaľovať svoje zručnosti v oblasti IT technológií a v oblasti technických a prírodných vied.

  V nasledujúcom týždni budú vybraní žiaci 2. stupňa absolvovať Test bádateľských zručností, kde si overia svoje vedomosti a zručnosti z technických a prírodných vied. Zároveň absolvujú aj Test informatického myslenia.

 • Do galérie Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

  Dňa 27.02.2018 si žiaci 1.stupňa ZŠ pripomenuli jedného z našich najväčších spisovateľov, básnikov a dramatikov - P.O.Hviezdoslava. Popoludní sa 28 recitátorov z 2.-4.ročníka zúčastnilo súťaže v umeleckom prednese I.kategórie poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Všetci súťažiaci nám predviedli svoje recitátorské majstrovstvo, a tak porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších z množstva šikovných a talentovaných detí.

  A kto sa nakoniec umiestnil na najvyšších priečkach?

 • Žiačky 5. až 7. ročníka sa zúčastnili Predkola vo vybíjanej v Novej Dubnici na SŠ sv. J. Bosca dňa 14. 2 2018. Dievčatá obsadili 2. miesto a postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo dňa 28. 2. 2018 znova v Novej Dubnici. Tu získali 3. miesto. Do vyššieho kola postupoval iba víťaz. Našu školu reprezentovali žiačky: Pokorná Ema 7. A, Pagáčová Natália 7. A, Pénerová Zuzana 7. B, Figúrová Klára 7. B, Veliká Veronika 7. B, Florišová Terézia 6. A, Pagáčová Kristína 6. A, Gabková Timea 6. B, Gáborová Tatiana 6. B, Horečná Aneta 6. B, Pospíšilová Soňa 5. A, Suchánková Sára 5. A, Fábryová Sophia 5. B, Gregušková Kvetoslava 5. B trieda.

 • Milí deviataci, vážení rodičia,

  dňa 21. marca 2018 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktorého sa musia zúčastniť všetci žiaci. Deviataci prídu do školy o 7:40 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:10 hod. Pri testovaní môžu žiaci používať iba kalkulačky, písacie a rysovacie pomôcky.

  Žiaci, ktorí v Testovaní 9 dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  naša škola využíva od 1. marca 2018 stravovací systém aSc Stravovanie.

  Na stravu sú stravníci prihlásení automaticky. Ak sa chce žiak odhlásiť, môže využiť nasledovné spôsoby:

  1. Odhlásenie stravy stravníkom/rodičom priamo na Edupage stránke

  Stravu si môže žiak odhlásiť po prihlásení sa na Edupage stránku školy priamo z jedálneho lístka.
  Obrázok zachytáva pohľad prihláseného žiaka Jána Lacka 19.1.2015 o 15:00.
  Z pondelňajšieho obeda(19.1.) sa už nemôže odhlásiť, ale keďže je už po obede, môže ho hodnotiť.
  Na utorok má odhlásený obed avšak do utorka 8:00 sa ešte môže naň prihlásiť. Tento obed si odhlásil v pondelok 19.1. Stlačením tlačidla "Prihlásiť" alebo "Odhlásiť" sa môže žiak odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria